VEČINA NEKDANJIH PRIPADNIKOV TERITORIALNE OBRAMBE IDRIJA UVELJAVILA STATUS  VOJNEGA VETERANA 1991  

Po evidencah  nekdanjega Občinskega štaba Teritorialne obrambe Idrija je v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991  v štabu in  različnih enotah sodelovalo preko 1.000 pripadnikov  Teritorialne obrambe Idrija.

Republika Slovenija je  na podlagi Zakona o vojnih veteranih, vsem tem omogočila pridobitev statusa vojnega veterana 1991 ter na podlagi pridobljenega statusa uveljavljanje veteranskih pravi, ki jih določa zakon.

Po večletnem trudu in ozaveščanju odgovornih odločevalcev so, veteranske organizacije dosegle, da je bil spremenjen  Zakon o vojnih veteranih, s katerim je  od 1. januarja 2021 dalje ponovno znižana starost  za uveljavitev veteranskih pravic na dopolnjenih 50 let starosti.
S tem datumom se je za  vse, ki so dopolnili 50 let starosti sprostila  možnost za uveljavljanje plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki je med vojnimi veterani največkrat uveljavljena pravica.

Po podatkih Upravne enote Idrija je na našem območju konec leta 2021 naslednje število občanov pridobilo status vojnega veterana 1991:

Vojni veterani 1991 po skupinah Število  v decembru  2020 Število  v  decembru  2021 Razlika med leti
Pripadniki Teritorialne obrambe 806 849 43
Pripadniki Narodne zaščite 118 108 -10
Pripadniki Milice 67 70 3
Pripadniki ostalih struktur 25 27 2
Skupaj 1016 1054 38

Veteranske  pravice  je na območju Upravne enote Idrija, v letu 2021  uveljavilo naslednje število  vseh vojnih veteranov (ne samo veteranov  1991):

Število vseh uveljavljenih veteranskih pravic v letu 2021 –  po vrstah
Veteranski dodatek Dodatno zdravstveno zavarovanje Letni prejemek Dodatek za pomoč in postrežbo Skupaj
55 1.088  3 2  1.148

S podatki o  podeljenih kriznih dodatkih  v času Covid 19 UE Idrija ne razpolaga , ker je postopke neposredno vodilo  pristojno ministrstvo.

Z opisanim stanjem smo v OZVVS zadovoljni, zlasti tudi zato, ker  smo mnoge nekdanje soborce k ureditvi veteranskega statusa nagovorili prav v našem veteranskem združenju. Pri tem ne gre pozabiti tudi na to, da smo se morali za uveljavitev veteranskih pravic boriti tudi z udeležbo na protivladnih protestih v Ljubljani. Vodstvu Zveze veteranov vojne za Slovenijo pa gre velika zasluga za to, da je vojnim veteranom v pogajanjih z Janševo, Bratuškovo in Cerarjevo vlado ponovno izborilo  z znamenitim ZUJF- om odvzete veteranske pravice.  Še bolj zadovoljni pa bi bili, če bi se večje število nekdanjih pripadnikov Teritorialne obrambe, ki imajo status vojnega veterana 1991 včlanilo in vključilo v delo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo.