VABLJENI NA ZBOR ČLANOV OZ VVS

Vljudno vabljeni na redni letni Zbor članov OZ VVS Idrija – Cerkno,

ki bo v petek, 01.04.2022 ob 16. uri v gostilni »Pr Zagodu«, Gregorčičeva ulica 69, v Idriji.

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev zbora članov
2. Pozdravna beseda gostov
3. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov zbora in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem poročil o opravljenem delu v letu 2021:
poročila o delu združenja, finančnega poročila, poročila nadzornega odbora in poročila častnega razsodišča
5. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti območnega združenja za leto in finančnega plana združenja za leto 2022
6. Svečana podelitev priznanj ZVVS in članskih izkaznic
7. Razno

Gradivo za zbor članov je objavljeno na spletni strani OZ VVS Idrija – Cerkno http/www.ozvvs-idrija-cerkno.si.

Dogodek bo potekal v skladu z ukrepi NIJZ za preprečevanje okužbe s COVID-19, ki priporočajo:
– vzdrževanje higiene rok (razkuževanje) in kašlja,
– vzdrževanje socialne razdalje med udeleženci (min. 1,5 m).

Vljudno vabljeni!

Jurij Kavčič
predsednik