POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2021

V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno smo v skladu s svojimi programskimi izhodišči v letu 2021 nadaljevali z dejavnostmi za ohranjanje spomina na dogodke v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991. Letos je bilo težišče našega delovanja usmerjeno v obeleževanje 30 letnice samostojnosti Slovenije in 20 letnice delovanja OZ VVS.
V okviru naše dejavnosti smo pozornost namenjali tudi pomoči upravičencev pri urejanju statusa in uveljavljanju veteranskih pravic, ter druženju nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe.
Veliko pozornosti smo namenili seznanjanju mlade generacije o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti svobode in miru.

Uresničevanje naših načrtov sta tudi v letu 2021 v veliki meri omejevala in oteževala epidemija in omejevalni ukrepi za preprečevanje okužbe c Covid – 19. Zaradi omejevalnih ukrepov, ki so prepovedovali javna zbiranja in druženja smo lahko izpeljali le del načrtovanih aktivnosti, del aktivnosti, vključno z letnim zborom članov, smo preložili na obdobja sproščenih omejevalnih ukrepov, nekatere aktivnosti pa smo žal morali odpovedati. Vključili smo se tudi v zbiranje prostovoljcev za pomoč Civilni zaščiti pri organizaciji cepljenja v občini Idrija.
Celotno poročilo o delu si lahko preberete na povezavi Poročilo o delu OZ VVS v letu 2021