VETERANI SO SE ZBRALI NA LETEM ZBORU ČLANOV

Članice in člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, so se v petek 1.4.2022 zbrali na svojem dobro obiskanem letnem zboru članov.
Pridružili so se jim tudi gostje iz OZ VVS Gornje Posočje in Logatec, Policijskega veteranskega združenja Sever iz Idrije in Tolmina, Območnega združenja ZSČ Idrija Cerkno ter Zveze združenja borcev za vrednote NOB Idrija Cerkno. Med gosti pa sta bila tudi Državnozborski poslanec Samo Bevk in predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske Jožko Člekovič.

Soglašali so, da je kljub opisanim razmeram, veteranskemu združenju v preteklem letu uspelo realizirati vsakoletne tradicionalne aktivnosti. Z odmevnimi dogodki v Idriji in v Cerknem so obeležili 30 letnico samostojne Slovenije in 20 letnico delovanja OZ VVS. V sodelovanju z nekdanjimi poveljniki enot TO Idrija so pripravili nekaj več pohodov, spominskih srečanj in druženj nekdanjih pripadnikov teh enot. S postavitvijo krožne klopi okoli spominske lipe pa so uresničili novo fazo urejanja spominskega parka osamosvojitve Slovenije v Idriji. Ugotovili so, da so s precejšnjimi napori uspeli zagotavljati nemoteno financiranje dejavnosti združenja.
Ocenili so, da jim zaradi opravljenega dela uspeva ohranjati pozornost ter ugled organizacije v lokalnem okolju. Sodelovanje z občinama Idrija in Cerkno in njihovima županoma je bilo v preteklem letu dobro in želijo si, da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnje.
Oceno opravljenega dela pa so zaključili s priznanjem in zahvalo prejšnjemu vodstvu OZ VVS, ki je organiziralo dogodke in aktivnosti v letu 2021 ter za delo in trud, ki ga je v izpeljavo aktivnosti združenja vložilo v celotnem mandatu.
Tudi za leto 2022 so si zastavili obsežen načet dela. Naj iz programa, ki ga je predstavil predsednik Jurij Kavčič, izpostavimo nekatere izmed načrtovanih aktivnosti: v januarju je bilo že izvedeno 17. veteransko prvenstvo v veleslalomu. Poteka 11. literarni natečaj za osnovnošolce »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. Organizirali bodo trenažno streljanje na strelišču Lajše nad Cerknim. Pripravili bodo več »pohodov po bojnih poteh enot TO Idrija« in srečanj nekdanjih pripadnikov Jurišnega odreda, Črnovrške in Cerkljanske čete ter enot nekdanjega Partizanskega bataljona TO Idrija. Pripravili bodo proslave z dvigom zastave ob Dnevu državnosti v Cerknem in v Idriji. Organizirali bodo 17. tekmovanje v streljanju z MK puško in »pohod po bojnih poteh enot TO Idrija« na Vojskem. Svoje člane pa bodo popeljali na dve ekskurziji. Sredi leta na ogled nekdanje letalske baze Željava v BIH, konec leta pa na domoznansko ekskurzijo in Martinovanje.
V svečanem delu zbora so zaslužnim posameznikom in organizacijam za opravljeno delo podelili priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Priznanja za leto 2022 so prejeli: Damijan Bogataj in podjetje ABC– spominsko plaketo, Drago Feltrin – bronasto plaketo, Cveto Mlakar – srebrno plaketo in Marta Jordan – zlato plaketo.

Franciju Ferjančič in Zorku Velikanje, ki sta prejela red ZVVS III. stopnje ter Marijanu Platiše, ki je preje najvišje priznanje- red ZVVS I. stopnje, pa bodo priznanja vročena na glavnem zboru ZVV, ki bo v Brežicah.

Novim članom, ki so se v Območno združenje včlanili v preteklem letu pa so svečano izročili članske izkaznice.

Za zaključek pa so izročili še doslej nevročena priznanja ZVVS za leto 2021, ki so jih prejeli:

 

Peter Poljanec in podjetje Kaskader – spominsko plaketo, OZ ZSČ Idrija Cerkno – spominsko plaketo, Jerica Pavšič – bronasto plaketo, Samo Bevk – bronasto plaketo in Bojan Furlan -srebrno plaketo.

 

Svoje letno srečanje so veterani in veteranke skupaj s svojimi gosti zaključili s prijateljskim druženjem.