JOŽKO ČLEKOVIČ BO TUDI V NASLEDNJEM MANDATU VODIL POKRAJINSKI ODBOR ZVVS SEVERNOPRIMORSKE

V četrtek 7.4.2022 so se v Potočah na Ajdovskem, na svoji redni seji sestali članice in člani Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorske.
Uvodoma so obravnavali mnenja, stališča in predloge veteranskih združenj iz občin do tematike, katero bo na svojem zasedanju, ki bo konec tedna, obravnaval Glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
Osrednja točka dnevnega reda je bila izvolitev predsednika Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo za naslednje mandatno obdobje. Ob utemeljitvi, da je v iztekajočem se mandatu prizadevno in uspešno vodil delo Pokrajinskega odbora, je bil na predlog Območnega združenja Idrija Cerkno, za predsednika pokrajinskega odbora za naslednje mandatno obdobje soglasno izvoljen dosedanji predsednik Jožko Člekovič iz Ajdovščine. Že na prejšnji seji je Pokrajinski odbor za podpredsednika izvolil Dušana Martinuča iz OZVVS Veteran iz Nove Gorice, dolžnost sekretarja pa bo še naprej opravljal Jože Abramič iz OZ VVS Brda.
Člani so se seznanili tudi z izvajanjem sklepa Glavnega zbora ZVVS v zvezi z razmerami v OZ VVS Kanal in s pričakovanimi ukrepi za njegovo uresničevanje.
V zaključnem delu seje so se dogovorili, da bodo za naslednjo sejo pripravili predlog spremembe pravil Pokrajinskega odbora ter organizirali srečanje predsedstev Območnih združenj, ki bo 19. maja 2022 na Sabotinu.