DELEGATI OBMOČNIH ZDRUŽENJ SO ZASEDALI NA GLAVNEM ZBORU ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

V soboto 9.4.2022 so se v Brežicah, delegati veteranskih združenj, med katerimi sta bila tudi Jurij Kavčič in Marijan Platiše iz OZ VVS Idrija Cerkno, zbrali na rednem zasedanju Glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

 

V svečanem delu so zbor pozdravili predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, župan občine Brežice Ivan Molan ter predsednik območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Brežice Darko Udovič.

 

Slavnostni govornik na Glavnem zboru je bil Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora. V svojem nagovoru je izpostavil pomembno vlogo Teritorialne obrambe Slovenije v vsej svoji zgodovini delovanja ter hrabro dejanje tistih območnih štabov, ki orožja niso oddali. Prav tako se je zahvalil vsem vojnim veteranom za njihov prispevek v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991. Opozoril je tudi na odklone, katerim smo po tridesetih letih samostojnosti priča dandanes.

V nadaljevanju so najzaslužnejšim članom podelili priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Med prejemniki  priznanja Red  ZVVS III. stopnje sta bila tudi Franci Ferjančič in Zorko Velikanje iz OZ VVS Idrija Cerkno.

 

Najvišje priznanje Zveze, Red ZVVS I. stopnje pa je za prizadevno in uspešno delo v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo prejel bivši predsednik OZ VVS Idrija Cerkno Marijan Platiše.

 

Za doživet kulturni program na svečanosti pa so poskrbele pevke in pevci pevskega zbora Viva iz Brežic.

V programskem delu zbora so delegati obravnavali in sprejeli poročila o opravljenem delu Zveze veteranov vojne za Slovenijo v letu 2021 ter načrte dela Zveze za letošnje leto.
Žal pa ni šlo brez obravnave razmer v OZ VVS Kanal, v katerem že več kot leto dni nimajo pravilno izvoljenega vodstva organizacije. Delegati so ocenili da območno združenje kljub večkratnim pozivom in razgovorom, v letu dni ni uresničilo lanskoletnega sklepa Glavnega zbora ZVVS, ki jim je naložil ponovno izvedbo volilnega postopka. Ob oceni, da ravnajo v nasprotju z določili statuta ZVVS, so kljub nekaterim pomislekom, z veliko večino glasov prisotnih delegatov, Območno združenje ZVVS Kanal izključili iz Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Foto. Janez Platiše