IZBRANI NAJBOLJŠI PRISPEVKI ENAJSTEGA LITERARNEGA NATEČAJA »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«

Z začetkom letošnje pomladi se je zaključil 11. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol in prizadevnimi mentorji v osnovnih šolah Cerkno, Črni Vrha nad Idrijo, Idrija in Spodnja Idrija, organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.
Na letošnji literarni natečaj se s svojimi literarnimi prispevki odzvalo dvaintrideset mladih avtorjev, od tega dva iz OŠ Cerkno, dvaindvajset iz OŠ Idrija in osem iz OŠ Spodnja Idrija. Žal letos učenci iz OŠ Črni Vrh nad Idrijo na razpis niso poslali nobenega literarnega prispevka.
Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo je vodil predsednik Zorko Velikanje, v njej pa sta kot člana sodelovala še Marijan Platiše in Marko Mikuž je po temeljitem branju prispelih prispevkov opravila izbor in odločila, da so v okviru 11. literarnega natečaja, najboljše literarne prispevke v posameznih šolah napisali:

Osnovna šola Cerkno Julija Seljak 9. a razred
Osnovna šola Idrija Eva Kacin 7.b razred
Osnovna šola Spodnja Idrija Nina Sedej 7. a razred

Tudi letos bo OZ VVS Idrija Cerkno izdalo posebno knjižico – Zbornik, v katerem bodo objavljeni vsi literarni prispevki, ki so prispeli na 11. literarni natečaj.
Za vse udeležence literarnega natečaja in njihove mentorje OZ VVS Idrija Cerkno tudi letos organizira ekskurzijo v Park vojaške zgodovine v Pivko. Tudi letošnja ekskurzija bo potekala v dveh delih in sicer za udeležence iz OŠ Spodnja Idrija v sredo 11. maja, za udeležence iz OŠ Cerkno in OŠ Idrija pa v torek 7. junija.
V Parku vojaške zgodovine v Pivki bo potekala tudi letošnja slavnostna razglasitev rezultatov literarnega natečaja, na kateri bodo mladim avtorjem podelili pisna priznanja in praktične nagrade.
Ob zaključku enajstega literarnega natečaja OZ VVS Idrija Cerkno vodstvom osnovnih šol, prizadevnim mentorjem in vsem mladim avtorjem častita ob uspešno izpeljanem natečaju in se vsem zahvaljuje za opravljeno delo.