IDRIJSKIM OSNOVNOŠOLCEM NOVA VEDENJA OSAMOSVAJANJU IN O VOJNI ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991

V mozaik tvornega sodelovanja med veteranskimi organizacijami in Osnovno šolo Idrija, je bil po dobro obiskani ekskurziji učencev v Park vojaške zgodovine v Pivko, ki jo je organiziralo Območno združenje VVS Idrija Cerkno, v četrtek 9.6.2022 dodan nov kamenček.

 

Ta dan je v dogovoru med vodstvom šole in predstavniki veteranskih organizacij, za učence Osnovne šole Idrija potekal voden ogled po razstavi o procesu osamosvajanja Slovenije in osamosvojitvene vojne.
Potujočo razstavo »Vojna za samostojno Slovenijo 1991« so v prostorih Osnovne šole Idrija postavili člani Policijskega veteranskega društva Sever Severnoprimorske.

Učence in učence je v prisotnosti predstavnikov OZ VVS Idrija Cerkno ter nekaterih bivših pripadnikove Milice in Teritorialne obrambe, skozi razstavo vodil Angel Vidmar predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Severnoprimorske. Mladi so do tematike osamosvajanja Slovenije in vojaške obrambe samostojne države, ki jo obravnava razstava pokazali veliko zanimanje.

Nedvomno so tovrstne predstavitve mladim zelo pomembne, saj jim nudijo nova spoznanja in vedenja o dogodkih iz tistih prelomnih časov, o čemer v rednem šolskem procesu izvedo razmeroma malo.
Razstava bo v Osnovni šoli Idrija na ogled do 15.6.2022.