NEKDANJI TERITORIALCI NA SPOMINSKEM DRUŽENJU V KANOMLJI

Skoraj pol stotnije nekdanjih pripadnikov 120. Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija, vojnih veteranov, domačinov in drugih udeležencev, se je v nedeljo 19. junija 2022 zbrala na spominskem druženju v Kanomlji.
Pohodniki jih je vodil Vlado Sedej so se zjutraj zbrali na parkirišču Hidrie v Spodnji Idriji.

Od tu so se povzpeli mimo domačije na Sivki do domačije Pri Hladniku v Bazoviku na katerih je odred prenočil prvo noč po mobilizaciji dne 28.6.1991.
Nato so obiskali domačijo na Kalu, kjer se je med vojno zadrževal 2. vod jurišnega odreda.

 

Po povratku s Kala pa so se spustili po razglednih poteh čez Kovk, mimo Pocka, čez Marožice in Suše do domačije na Ovčjaku, kjer se je odred zadrževal od 3. do 5. julija 1991. Na vseh domačijah, ki so jih obiskali so bili pohodniki toplo sprejeti, podobno kot so bili teritorialci med osamosvojitveno vojno.
Po prihodu na Ovčjak je pohodnike in druge udeležence srečanja, čakalo kosilo.

Nato pa je sledila spominska slovesnost. Na njej so obudili spomine na bojno pot 120. Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija, zlasti tistega dela, katerega so nekdanji teritorialci skupaj z domačini doživeli v Kanomlji. O tem je udeležencem spregovoril nekdanji poveljnik odreda Vlado Sedej.

Udeležence sta nagovorila tudi Jurij Kavčič, predsednik veteranskega združenja, ki je organiziralo srečanje ter vojni veteran 1991 in predsednik organizacije ZZB za vrednote NOB Kanomlja. Posebnega zanimanja je bila deležna zgodovinska pripoved domačina Cvetka Svetlika, o zgodovinskem dogajanju v Kanomlji od njenega prvega poimenovanja dalje. Svoja raziskovanja in dognanja je opisal tudi v priročni knjižici »Kanomlja«.

Posebne pozornosti so bili deležni tedanji oziroma sedanji gospodarji domačij, ki so med osamosvojitveno vojno za Slovenijo nudile zavetje nekdanjim teritorialcem. Predstavnika nekdanjih teritorialcev in vojnih veteranov sta jim v znak zahvale in priznanja za njihovo pogumno in širokogrudno pomoč v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo izročila zahvalne listine.