DAN DRŽAVNOSTI OBELEŽILI TUDI Z UČENCI OSNOVNE ŠOLE SPODNJA IDRIJA

Učenke in učenci Osnovne šole Spodnja Idrija so v petek 24.6.2022 s svojimi mentorji pripravili prireditev s katero so obeležili državni praznik Dan državnosti in svečano zaključili letošnje šolsko leto.
Ker učitelje in učence iz Osnovne šole Spodnja Idrija ter veterane vojne za Slovenijo iz Območnega združenja Idrija Cerkno povezuje že dolgoletno uspešno sodelovanje v različnih oblikah, zlasti pa v okviru literarnega natečaja »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, ki je letos potekal že enajstič zapored, so se veterani radi odzvali povabilu Osnovne šole, da sodelujejo na njihovi prireditvi.
Na prireditvi na kateri so učenke in učenci z zanimivim in doživeto izpeljanim programom, katerega so si zamislili kot »oddajo Radia OŠ Spodnja Idrija«, obeležili državni praznik Dan državnosti, se poslovili od šolskega leta in vstopili v zaslužene letne počitnice, je udeležence nagovoril Zorko Velikanje, nekdanji predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno in predsednik strokovne komisije za izbor najboljših prispevkov na literarnem natečaju »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«.

Kot o zapisali šolniki, so prisotni z veseljem prisluhnili njegovi pripovedi o razmerah, ki so pripeljale do osamosvojitve Slovenije in o tem, da nam samostojnost ni bila podarjena, saj je bilo potrebno z vojaško silo in žal tudi z žrtvami na strani tedanje Teritorialne obrambe in Milice, obraniti samostojnost mlade države pred nekdaj skupno Jugoslovansko ljudsko armado ter tako tlakovati pot do mednarodnega priznanja Republike Slovenije. Na te dosežke smo lahko resnično ponosni, na mladih, ki boste čez desetletje ali dve prevzeli odgovornost za napredek in razvoj pa je, da storite vse, da boste te velike pridobitve tudi ohranili.

.