POSLOVIL SE JE VETERAN OSAMOSVOJITVENE VOJNE ZA SLOVENIJO MIRKO SEDEJ

Po dolgotrajni in hudi bolezni se je za vedno poslovil vojni veteran in član Območnega združenja Veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno Mirko Sedej ali Mire kot smo ga klicali prijatelji in znanci.
Vojni veterani in udeleženci osamosvojitvene vojne za Slovenijo se ga zlasti spominjamo kot pirotehnika. V okviru organizacije Civilne zaščite Idrija je skrbel za varno odstranjevanje in uničevanje najdenih ubojnih sredstev, ki so v glavnem ostala še iz časov druge svetovne vojne.
Kot rezervni vodnik je bil tudi član takratne Zveze rezervnih vojaških starešin.  V vlogi pirotehnika je dočakal tudi osamosvojitveno vojno za Slovenijo junija 1991. V prvih urah po eksploziji v skladišču orožja in streliva Teritorialne obrambe v Črnem Vrhu in vse do zaključka sanacije, je bil eden ključnih ljudi, ki so poskrbeli za varno odstranitev eksplozivnih sredstev, ki so ležala razmetana po vsej okolici.
Kot priznanje za to zahtevno delo je od Ministrstva za obrambo RS prejel spominski znak Vojašnice 91.
Kmalu po ustanovitvi se je vključil v delo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno. V obdobju od 2009 do 2013 pa je bil tudi predsednik njegovega častnega razsodišča.
Mirko Sedej je bil prizadeven član veteranskega združenja. Dokler mu je zdravje dopuščalo se je redno udeleževal naših aktivnosti in tudi v času njegove bolezni je z zanimanjem spremljal dejavnost veteranske organizacije. Za opravljeno delo in njegov prispevek smo mu neizmerno hvaležni in zanj je prejel tudi priznanje  – bronasto plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenije.
Svojo dobro voljo, optimizem in pozitivno energijo je prenašal na vse okoli sebe in takega bomo ohranili v trajnem spominu.
Ženi Dragi ter hčerkama Patriciji in Daši ter ostalim sorodnikom izrekamo iskreno sožalje!