ZAHVALJUJEMO SE VAŠČANOM RAVEN, KI SO KAKORKOLI IMELI OPRAVKA Z NAMI

Na spominskem srečanju nekdanjih teritorialcev v Ravnah pri Cerknem, je o bojni poti 4. čete Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija, ki je bil na pobudo poveljstva bataljona, sestavljen iz nekdanjih obveznikov 1. partizanskega (Idrijskega) bataljona rezervne sestave JLA, je spregovoril Branko Pirih, nekdanji poveljnik prvega voda te enote, ki je na širšem območju Raven prevzela položaje dela Cerkljanske čete Teritorialne obrambe.
Nagovor Branka Pirih  objavljamo v celoti:

Po vpoklicu se je naša enota 7.7.1991 dopoldne zbirala in formirala na parkirišču pred tovarno ETA ob bivši bencinski črpalki.
Po formiranju enot, (razporedi so obstajali še iz JLA), so se le te prepeljale do mest in položajev, ki so jih zasedale enote TO .Tu je prišlo do prevzema orožja ter opreme. Namen vpoklica je bil zamenjava enot TO, ki so bile na položajih že od začetka vojne za Slovenijo.
Rezervisti smo prišli v osebni opremi, ki smo jo imeli zadolženo doma. Seveda prav vse ni šlo brez problemov. Nekateri so prišli z zdravstvenimi omejitvami, drugi so imeli službena opravičila, nujne posle in podobno.
Verjamem pa, da smo se v večini zavedali, da smo bili tedaj pred nekimi težjimi odločitvami in da se lahko zgodi marsikaj, tudi najhujše. Vsi smo seveda pred prihodom spremljali novice in bili seznanjeni s stanjem drugje po državi, kjer so se že pojavljali spopadi in bile prve žrtve.
1.vod in komanda čete sta bila razporejena na območju Raven nad Cerknim. Mesto namestitve je bil Kulturni dom v Gornjih Ravnah. Komanda čete je štela 13 ljudi. Komandir je bil Mlakar Marko njegov namestnik pa Miklavčič Silvo.
1. vod je štel 25 ljudi. Komandir sem bil jaz (za tiste ki me ne poznate Pirih Branko).
1.oddelku je bil komandir Hadalin Franc. Oddelek je bil razporejen na položajih v Dolenjih Ravnah.
2.oddelk je bil razporejen kot zaščitni oddelek pri komandi v Gornjih Ravnah. Njegov komandir je bil Feltrin Simon.
3.oddelek kateremu je bil komandir Hadalin Izidor in je bil razporejen na križišču Vrh Križa.
Vod je imel nalogo nadzirati komunikacije, dogajanja v zraku ter nadziranje in branjenje svojih položajev v primeru napada.
V dneh zasedanja položajev je bilo v Dolenjih Ravnah enkrat slišati zvok helikopterja po dolini Idrijce. Po obvestilu komande je bilo odrejeno, da se njegovega preleta ne ovira.
Komunicirali smo preko telefonskih zvez. Tukaj v Ravnah na komandi smo uporabljali telefon pri Videtu in Dori.V tej hiši smo se počutili zelo domače, kolikor se je pač lahko v taki situaciji. Za njuno gostoljubnost se jima iz srca zahvaljujemo.

Prav tako tudi ostalim vaščanom, ki so kakorkoli imeli opravka z nami.

Prav tako se zahvaljujemo za gostoljubje vaščanom v Dolenjih Ravnah KUD Zora  ter Krajevni skupnosti Ravne za uporabo kulturnega doma.