RAZPIS 12. LITERARNEGA NATEČAJA »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«

Spoštovane ravnateljice in ravnatelj ter mentorice in mentorji osnovnih šol v občinah Cerkno in Idrija!

Tako kot pretekla leta tudi letos razpisujemo že 12.literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. Tudi v letošnjem šolskem letu nameravamo iz vsake osnovne šole objaviti deset najboljših prispevkov v 12. zborniku.
Zavedamo se da je od osamosvojitve Slovenije minilo že več kot trideset let in da že nekateri starši niso doživeli teh prelomnih dogodkov, a prepričani smo, da starejši še pomnijo posamezne zgodbe in situacije iz tega obdobja, ki si zaslužijo da jih ohranimo.
Z željo, da bi z našim sodelovanjem pri prenašanju izročil slovenskega osamosvajanja na mlade nadaljevali, na vse osnovne šole v občinama Idrija in Cerkno, pošiljamo
razpis za 12. literarni natečaj
»TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«
s katerim vas prosimo in vabimo, da za sodelovanje v njem skupaj nagovorimo učenke in učence od 7. do 9. razreda osnovnih šol.
Namen natečaja je, da učenke in učenci napišejo svoja razmišljanja, spomine, pripovedi svojih staršev, starih staršev ali znancev o tem, kako so doživljali osamosvajanje Slovenije in dogodke iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo na območju sedanjih občin Idrija in Cerkno.
Tehnike izražanja: prosti spis, črtica, esej, anekdota, pesem
Udeležba: vsaka osnovna šola lahko na natečaju sodeluje z desetimi literarnimi prispevki po svojem izboru.
Prijava na natečaj: izbrane literarne prispevke svojih učenk in učencev šola pošlje na naslov: OZ VVS Idrija Cerkno, Vojkova 2a, p.p. 147, 5280 Idrija, najkasneje do 20. januarja 2023.
Na literarnem prispevku mora biti napisano ime in priimek avtorja, naslov šole, razred ter ime in priimek mentorja.
Prispevki morajo biti oddani v pisni in v elektronski obliki (lahko na CD–ju ali poslani na elektronski naslov: info@cerkno-idrija.zvvs.si)
Ocenjevanje izdelkov: literarne prispevke bo ocenjevala s strani Območnega združenja VVS Idrija Cerkno imenovana strokovna komisija pod vodstvom prof. Zorka Velikanje. Prispevki bodo ocenjeni do konca februarja . Do konca aprila bodo izbrani prispevki natisnjeni v novem dvanajstem zborniku.
Podelitev nagrad: komisija bo izmed prispelih literarnih prispevkov izbrala po en najboljši prispevek iz vsake šole.
Zadnja leta nam je epidemija covid obolenj in ukrepov za preprečitev še hitrejšega širjenja preprečila, da bi avtorji skupaj sodelovali pri podelitvi priznanj in nagrad. Tudi v letošnjem šolskem letu ne vemo kako bo v pomladnih mesecih epidemija krojila delovanje in druženje. Skupaj z vodstvi šol se bomo odločili na kakšen način in kdaj bomo razglasili rezultate.
Javna objava literarnih prispevkov: vse literarne prispevke, ki jih bodo šole poslale na natečaj, bomo objavili v priložnostni brošuri. Nagrajene prispevke bo v okviru svojega programa objavil tudi Primorski val.
Strokovna ekskurzija za vse udeležence natečaja: upamo, da bo v prihodnjem letu epidemija Covid -19 dokončno za nami in da bomo za vse udeležence natečaja lahko organizirali enodnevno ekskurzijo v Park vojaške zgodovine v Pivko.
Dodatne informacije o natečaju lahko dobite pri Marku Mikužu na tel. 041 718 572 ali Zorku Velikanje na tel. 041 859 494.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Idrija, 12.10. 2022

Jurij Kavčič
predsednik