OHRANJANJE SPOMINA NA TERITORIALNO OBRAMBO NI SAMO NOSTALGIJA

20. november, ko je bil leta 1968 ustanovljen Glavni štab za splošni ljudski odpor Slovenije, smatramo kot ustanovni datum Teritorialne obrambe Slovenije.
Februarja 1969 je bil nato  sprejet Zakon o splošnem ljudskem odporu in začelo se je ustanavljanje Conskih štabov, kasneje Pokrajinskih in Občinskih štabov ter razvoj enot Teritorialne obrambe.
Z namenom ohranjanja spomina na razvoj in delovanje Teritorialne obrambe Idrija, v okviru obeleževanja 50 letnice Teritorialne obrambe Slovenije je Območno Združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno, v decembru 2019 pripravilo tudi okroglo mizo o delovanju Teritorialne obrambe Idrija v obdobju od leta 1968 do 1990.

Obujanje spominov na ustanovitev in razvoj Teritorialne obrambe ni mogoče opredeliti le z besedo nostalgija. Je mnogo več od tega. Spoznavanje nekdanjih dogodkov in njihova trezna presoja, na dolgi rok utrjujeta spoznanja in vrednote, na katere tudi generacije v prihodnjih desetletjih ne bi smele nikoli pozabiti.
V osamosvojitveni vojni za Slovenijo so pripadniki Teritorialne obrambe s pridom izkoristili pridobljeno znanje in vojaške veščine ter zavzeto in odgovorno izpolnili prejete naloge in ukaze.
Teritorialna obramba je bila brez dvoma zametek današnje Slovenske vojske. Na vse to smo nekdanji teritorialci lahko upravičeno ponosni in to naj ne bo nikoli pozabljeno!