V IDRIJI JE ZASEDAL POKRAJINSKI ODBOR ZVVS SEVERNOPRIMORSKE

V četrtek 15. decembra 2022 je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno gostilo predstavnike veteranskih organizaciji iz Severnoprimorskih občin, ki so kot člani Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorske v Idriji zasedali na svoji deseti seji.
Udeleženci so uvodno pozornost namenili strnjevanju vtisov in analizi s srečanja in devete razširjene seje Pokrajinskega odbora, ki je v mesecu maju potekala na Sabotinu.
V nadaljevanju so obravnavali in sprejeli so spremembe poslovnika Pokrajinskega odbora, ter se seznanili s poročilom o številnih aktivnostih, ki jih je v letu 2022 izvajal predsednik Pokrajinskega odbora.
Seznanili so se s poročilom predsednika o poteku zadnje seje Predsedstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je v novembru potekala v Ilirski Bistrici in na kateri so kot osrednjo tematiko obravnavali vprašanje in razmišljanja o prihodnosti naše veteranske organizacije. Ocenili so, da gre za aktualno problematiko nadaljnjega delovanja veteranske organizacije ter sklenili, da formirajo delovno skupino, ki bo pripravila predloge za spremembo organiziranosti Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
V zaključnem delu seje so se pogovorili o pomembnih dogodkih, ki jih bo veteranske organizacija pripravila v prihodnjem letu, predsedniki Območnih združenj pa so predstavili plane aktivnosti svojih organizacij v prihajajočem letu 2023.
Sejo so zaključili v prijetnem vzdušju iztekajočega se leta ter s smelimi načrti in najboljšimi željami za leto 2023.