POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO ZA LETO 2022

Minulo leto je bilo uvodoma še deloma zaznamovano z dveletnim izrednim stanjem zaradi razglašene pandemije, vendar to ni bistveno vplivalo na naše delo. Vsi skupaj še lahko pohvalimo, da smo tokrat realizirali skoraj vse zastavljene naloge, glede na pretekla leta ko je krojil usodo tako imenovani covid 19.
Leto je naše vrste zaznamovala velika izguba naših članov. Pogrešamo vsakogar, še posebno pa Dragota, ki smo ga srečevali na vsaki prireditvi v vlogi praporščaka, kot soorganizatorja prireditev in drugih srečanj. Lahko bi rekli, da številčnost naših članov stagnira glede na novo vpisane člane, kar je tudi razumljivo. Že danes in v bodoče nas vse tukaj prisotne čaka širiti naše poslanstvo in pridobivati nove člane. Pomemben del našega poslanstva je seznanjanje mladih v šolah kar nam dobro uspeva in je prepoznano tudi znotraj članstva ZVVV Slovenijo. Veliko zaslug tukaj gre našemu članu Marku Mikuž, ki mu ni žal časa se posvetiti mladini, ki je naša bodočnost pravijo. Tako bo letos izšel že 12. zbornik po vrsti na temo »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«.
Kot vsako leto, smo peljali mlade na ekskurzijo in ogled vojaškega muzeja v Pivki, kjer se najboljšim prispevkom učencev zahvalimo z priznanjem, kakor tudi njihovim mentorjem, ki jih pri tem vzpodbujajo.
Med aktivnostmi, ki vsa leta našega delovanja ostajajo osrednji del našega delovanja so srečanja pripadnikov takratnih enot TO Idrija, na katerih bo v bodoče posvečati še več pozornosti :
• Vse pohode in srečanja skrbno načrtuje Vlado Sedej, kateremu se tudi lepo zahvaljujem:
– Pohod bo bojnih poteh TO Idrija in srečanje VOP 120 JOD in VOP JOD ČS na Brkovniku
– Pohod bo bojnih poteh TO Idrija in srečanje 120. JOD in 3. čete JOD ČS v Idrijskih Krnicah
– Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija in srečanje 84. ČTO Črni vrh in 1.četa JOD ČS v Črnem Vrhu nad Idrijo
– Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija in srečanje 120.JOD v Kanomlji
– Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija in odprto strelsko tekmovanje z MK puško na Vojskem, katerega že vsa leta organizira Jože Erjavec
– Pohod po bojni poti enot TO Idrija ČTO Cerkno in 4. Č JOD – partizanski bataljon svečanost ob 100 letnici KUD Zora v Ravnah nad Cerknem.

• Ob vseh srečanjih se po planu izvede trenažno streljanje s pištolo na Lajšah.
• In kot vsako leto so bile 29. januarja izvedene tudi Partizanske smučine – Cerkno 1945, kjer si tekmovalci našega OZ vedno prismučajo prehodni pokal.

Za vse omenjene dogodke in z večjo vsebino objavlja na spletni strani združenja naš član Marijan Platiše, za kar se mu iskreno zahvaljujem.
Poleg omenjenih strelskih urjenj na Lajšah se naši člani udeležujejo spominskih slovesnosti v organizaciji ZB NOB in dogodkov organiziranih s strani ZSČ in Sever.
Kot vsako leto ob » Dnevu državnosti« 25. Junija smo tudi v l. 2022 organizirali skupaj z osnovnima šolama Idrija in Cerkno kulturni program z svečanim dvigom zastave. Lansko leto je ob svečanem dvigu zastave bil prisoten tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, kar si lahko štejemo v čast.
Pred praznikom samostojnosti in enotnosti 26.decembra se je nas nekaj članov 20.12 2022 udeležilo izredno lepe prireditve v rudniški dvorani v organizaciji OŠ Idrija pod mentorstvom ga. Lidije Kacin, in vam priporočam, da se je v bodoče udeležite.
Po funkciji sem se udeležil desetih sej OZ VVS in dveh sej PO ZVVS Severne Primorske.
Skupaj z Mileno Kržišnik sem se udeležil dne 26.03.2022 v Celju posveta predsednikov in sekretarjev OZVVS pred glavnim zborom, ki pa je bil dne 09.04.2022 v Brežicah.
Redno negujemo spomin na mrtve. Poleg tradicionalnega obiska ob dnevu spomina na mrtve se vedno poklonimo vsem žrtvam vojn, kadar nas vodi pot mimo spominskih obeležij in grobov.
Od zadnje postavitve obeležja je že kar nekaj časa, zato smo se obrnili na Slovensko vojsko in v soglasju z občinama Idrija in Cerkno pridobili štiri polne tetraedre, ki jih bomo v prihodnosti kot obeležja postavili v spomin na takratne barikade vpadnih cest na Kladju, Želinu, Govejku in v Zali.
Ker pa k delu spada tudi sproščanje smo se od 1.-2. 10. 2022 podali na Hrvaško – Bosansko mejo na strokovno ekskurzijo v kraj Željava, kjer smo si pod izredno strokovno razlago bivših pilotov ogledali podzemno letalsko bazo
15.11 je sledila ekskurzija z praznovanjem martinovega na Gorjanskem in kasneje v Brjah.
Dnevi hitijo in leto mine kot bi trenil. Verjetno bi lahko še marsikaj napisal, a je obsežno evidentirano, kot sem že uvodoma povedal.
Za vaš vsakršen trud se vam lepo zahvaljujem.
Srečno!

Idrija, 23. 02.2023

OZ VVS Idrija Cerkno
Jure Kavčič, predsednik