POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ BO ENA GLAVNIH NALOG VETERANSKE ORGANIZACIJE V LETU 2023

Članice in člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, so se v soboto 25.2.2023 zbrali na svojem letnem zboru članov.

Dvorana  v gostilni Pr Zagodu je bila komaj dovolj prostorna za vse, ki so se udeležili letnega zbora.

Veterane sta s svojo prisotnostjo počastila tudi župan občine  Cerkno Gašper Uršič in župan občine  Idrija  Tomaž Vencelj, kar na svojevrsten način dokazuje dobro  vpetost in sodelovanje veteranske organizacije z obema lokalnima skupnostma.

 

Med gosti pa so bili tudi predstavniki  sosednjih OZ VVS Logatec, OZ VVS  Ajdovščina Vipava in  OZ VVS Kanal, Policijskega veteranskega združenja Sever iz pododborov Idrija in Tolmin ter Območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Idrija Cerkno.

 

V programskem delu zbora so udeleženci najprej pregledali opravljeno delo v preteklem letu. Na podlagi poročila predsednika Jurija Kavčiča so ugotovili, da je bilo leto 2022 bogato z aktivnostmi in, da so večino načrtovanih aktivnosti tudi izpeljali. S priložnostmi svečanostmi v Idriji in v Cerknem so obeležili Dan državnosti, izpeljali so tradicionalno veteransko prvenstvo v veleslalomu v okviru Partizanskih smučin in odprto prvenstvo v streljanju z malokalibrsko puško na Vojskem. Uspešno je bil izpeljan literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. Posebno pozornost pa je bila namenjena druženju nekdanjih soborcev iz Teritorialne obrambe Idrija, za kar so pripravili več pohodov, spominskih srečanj in druženj nekdanjih pripadnikov teh enot. Za člane pa tudi za druge zainteresirane so pripravili dve ekskurziji eno na Hrvaško in v Bosno, drugo pa v Vipavsko dolino in Kras. Žal pa so nekoliko zastala dela pri urejanju spominskega parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.
Tudi za leto 2023 so si zastavili obsežen načet dela. Naj izpostavimo nekatere izmed načrtovanih aktivnosti: v januarju je bilo že izvedeno veteransko prvenstvo v veleslalomu. Iz osnovnih šol že prihajajo prispevki za letošnji literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. Pripravili bodo proslave z dvigom zastave ob Dnevu državnosti v Cerknem in v Idriji. Organizirali bodo tekmovanje v streljanju z MK puško in »pohod po bojnih poteh enot TO Idrija« na Vojskem. Pripravili bodo več »pohodov po bojnih poteh enot TO Idrija« in srečanj nekdanjih pripadnikov enot Teritorialne obrambe Idrija. Svoje člane pa bodo popeljali na dve ekskurziji. Sredi leta v Bosno, konec leta pa na domoznansko ekskurzijo in Martinovanje. Posebno pozornost pa bo letos v sodelovanju z občinama, namenjena nadaljevanju del pri urejanju parka osamosvojitve Slovenije v Idriji  ter postavitvi drugih spominskih obeležij dogodkom iz osamosvojitvene vojne. Na stavbo Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na Vojskem, načrtujejo postaviti spominsko ploščo posvečeno delovanju zbirnega centra 63. Območnega štaba Teritorialne obrambe za prebegle pripadnike JLA. V fazi dobave pa so že štiri tankovske prepreke – tetraedri, ki so jih uporabljali v osamosvojitveni vojni, katere bi v prihodnjih letih postavili kot obeležja na krajih, kjer so bile v času osamosvojitvene vojne postavljene barikade na komunikacijah skozi občino. V letošnjem letu načrtujejo postavitev takega obeležja v Govejku. Ker bodo obeležja postavljena na tujem zemljišču in ker gre za lokacije ob državnih cestah se zavedajo, da jih pri tem čaka zajetna papirnata vojna.
V svečanem delu zbora so zaslužnim posameznikom za opravljeno delo podelili priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Priznanja so prejeli: spominsko plaketo: Igor Gerbec, zahvalno listino: Marija Majnik, bronasto plaketo: Hubert Kavčič, srebrno plaketo Silvo Kovač, Vladimir Kržišnik, Alfred Pregelj, Franci Jezeršek, Stanislav Platiše, Darko Svetičič in Janez Pivk. Zlato plaketo je prejel Vladimir Sedej. Red ZVVS II stopnje, ki je eno najvišjih priznanj za delo v veteranski organizaciji, pa Jože Erjavec.
Naj kot zanimivost zapišemo še to, da je bil del vodstva veteranske organizacije deležen še »posebnega darila«, saj so nekaj dni po zaključenem zboru ugotovili, da so se okužili z virusom Covid 19, kar ponovno opozarja na to, da je ta bolezen še vedno med nami.
Svoje letno srečanje so veterani in veteranke skupaj s svojimi gosti zaključili s prijateljskim druženjem.