JOŽE ERJAVEC SI JE PRIPEL NOVO VISOKO PRIZNANJE ZA DELO V VETERANSKI ORGANIZACIJI

Na glavnem zboru Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je v soboto 1.4.2023 potekal v Novem Mestu, smo bili še posebej ponosni na našega ustanovnega člana Jožeta Erjavca, ki je iz rok predsednika Ladisava Lipiča prejel Red ZVVS II. stopnje.
To priznanje se podeljuje najzaslužnejšim članicam in članom Zveze veteranov vojne za Slovenijo za uspešno, pet ali več letno delo v organih veteranske organizacije, ki je pomembno prispevalo k razvoju, utrjevanju in uveljavljanju poslanstva veteranske organizacije na lokalni, regijski ali državni ravni.
Jože Erjavec je bil leta 2001 med pobudniki in ustanovnimi člani Območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno. Od tedaj dalje je Jože eden izmed stebrov dejavnosti idrijske veteranske organizacije, pa tudi širše v regiji. En mandat je opravljal funkcijo podpredsednika dva mandata pa funkcijo sekretarja OZ VVS. Vse preostalo obdobje pa je bil član najožjega vodstva veteranske organizacije. Dva mandata je bil tudi član Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske. Trenutno opravlja dolžnost koordinatorja praporščakov Območnega združenja. Kot poveljnik postroja praporščakov pa vodi protokol in poveljuje praporščakom na različnih občinskih in regijskih svečanostih.
Ne glede na to, katero od funkcij je Jože opravljal, je zaupane naloge vedno opravljal prizadevno in odgovorno. Vseskozi je dokazoval, kaj pomeni biti vojni veteran v pravem pomenu besede. Že petnajst let je nosilec in organizator odprtega veteranskega prvenstva v streljanju z malokalibrsko puško na Vojskem. Aktivno pa se vključuje tudi v izvajanje vseh ostalih aktivnosti, ki jih pripravlja Območno združenje.
Kot član uredniškega odbora je aktivno sodeloval pri zbiranju gradiva in pripravi regijskega zbornika Severnoprimorske »Njim vsem pripada slava«. Sodeluje pa tudi pri zbiranju gradiva za zbornik »Razvoj in delovanje Teritorialne obrambe Idrija od formiranja do zmage v osamosvojitveni vojni«.
Za svoje dvajsetletno odgovorno in predano delo ter za prispevek, ki ga je Jože Erjavec dal uspešnemu delovanju veteranske organizacije v občini in v regiji, si zasluži en naš velik »hvala« in naše iskrene čestitke ob prejemu tega visokega veteranskega priznanja.