PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PO ZAKONU O VOJNIH VETERANIH BO ŠE VEDNO KRIL PRORAČUN REPUBLIKE SLOVENIJE

Po objavi novice o ukinitvi premije prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, se je v javnosti pojavilo vprašanje kako bo z zakonsko pravico do plačila PZZ za imetnike statusa vojnega veterana.

Kot je bilo razbrati iz pojasnil pristojnega ministra, bo pravica po Zakonu o vojnih veteranih še vedno krita iz proračuna Republike Slovenije. Tudi bodoči obvezni zdravstveni prispevek bo krit iz istega vira.

Vsekakor pa bomo budno spremljali dogajanje še naprej in vas o tem obveščali.

Mitja Jankovič
Generalni sekretar ZVVS