SEVERNOPRIMORSKI POKRAJINSKI ODBOR ZVVS PONOVNO V POPOLNI SESTAVI

V torek 18.4.2023 so se v Gonjačah v Goriških Brdih sestali predstavniki vseh Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo, ki tvorijo Pokrajinski odbor ZVVS Severnoprimorske. Na svoji 11. seji so z zadovoljstvom pozdravili ponovno prisotnost predstavnikov Območnega združenje iz Kanala, kar je pomenilo, da so v tem združenju uredili zaplete zaradi katerih je bilo začasno izključeno iz Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
Med vsebinsko najpomembnejšimi temami so uvodoma sprejeli spremembe poslovnika pokrajinskega odbora, ki v njegovo delo ponovno vključuje veterane iz Kanala, poleg tega pa so določili, da na njegovih sejah praviloma sodelujejo predsedniki in sekretarji območnih združenj, v primeru njihove zadržanosti pa lahko tudi njuni namestniki.
Prisluhnili so predstavitvi letnih načrtov dela Območnih združenj ter obravnavali in sprejeli plan dela in finančni plan Pokrajinskega odbora ZVVS za leto 2023. V zvezi z informacijo o pomembnih dogodkih, ki jih bo letos organizirala Zveza veteranov, je bila oblikovana zahteva, da mora v prihodnje Zveza veteranov vsaj do meseca novembra poslati svoj datumsko opredeljen predlog aktivnosti, ki se bodo v naslednjem letu u izvajale na državnem nivoju tako, da bodo območna združenja v svojih planih dela to upoštevala.
Udeleženci so podprli namero, da se v počastitev 55 obletnice ustanovitve TO na Primorskem v Vili Vipolže v Brdih organizira vse primorska proslava. Ta bo 17.11.2023 s pričetkom ob 17. uri. Proslavo pripravlja OZ VVS Brda. Podobno kot za proslavo v Sežani se pričakuje, da bodo območna združenja prispevala nekaj sredstev za pokrivanje stroškov proslave.
Upoštevajoč dobre izkušnje iz zadnjega srečanja na Sabotinu, so se udeleženci dogovorili, da v torek 23.5.2023 pripravijo srečanje vseh vodstev območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo iz Severnoprimorske regije. Srečanje, za katerega bo vsako območno združenje prispevalo nekaj sredstev in  zagotovilo udeležbo svojih predstavnikov, bo potekalo na Kolovratu.
V zaključnem delu pa je beseda tekla o zaželenem sodelovanju območnih združenj predvsem z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, ki so članice KODVOS ter o pravilih nošenja veteranskih uniform. Kot se za Brda spodobi, pa so sejo zaključili tudi s kozarčkom rujnega.