NA KAJ NAS SPOMINJA 15. MAJ – DAN SLOVENSKE VOJSKE

Po volitvah aprila 1990 so bili odnosi med slovenskimi oblastmi in vrhom JLA precej napeti. Nesoglasja v zvezi z razporejanjem slovenskih nabornikov na služenje vojaškega roka v JLA, ukaz o predaji orožja Teritorialne obrambe na hrambo v skladišča JLA, zasedba Republiškega štaba Teritorialne obrambe, na eni strani ter sprejem deklaracije o suverenosti Republike Slovenije, formiranje Manevrske strukture Narodne zaščite, sprejem ustavnih amandmajev k Ustavi Republike Slovenije in na nato imenovanje novega Republiškega štaba Teritorialne obrambe, so jasno kazali odločnost slovenskih oblasti, da bo Slovenija tudi na obrambnem področju šla svojo pot.

S tem, ko je slovenski parlament marca 1991, razglasil moratorij na služenje slovenskih fantov v JLA in, ko je bil v Republiškem štabu ustanovljen sektor za razvoj Teritorialne obrambe, je Slovenija začela razvijati lasten koncept usposabljanja nabornikov. Že pred tem je bil uveljavljen je bil nov znak Teritorialne obrambe, sprejete so bile oznake činov in izdelane so bile prve nove uniforme slovenskih vojakov.

 

Formirana sta bila dva učna centra za usposabljanje nabornikov na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru. Prvemu je poveljeval major Bojan Šuligoj, drugemu pa major Andrej Kocbek. S formiranje omenjenih učnih centrov se je začel udejanjati lasten koncept usposabljanja nabornikov.

 

Prvič po drugi svetovni vojni pa je bila kot poveljevalni jezik znova uporabljena slovenščina. Usposabljanje prvih nabornikov se je začelo 15. maja 1991.

Svojo prisego pa je prva generacija nabornikov dala 2. junija 1991.

 

Začetek  usposabljanja nabornikov je bil eden od temeljnih pogojev za nadaljnjo izgradnjo in razvoj Slovenske vojske.

Zato v spomin na ta dogodek, Slovenska vojska ta dan praznuje kot svoj praznik – Dan Slovenske vojske.

 

Letos Slovenska vojska svoj praznik praznuje s celodnevnim dogodkom v ljubljanski Areni Stožice in v njeni okolici. Praznovanje poteka pod sloganom »POD UNIFORMO. ZA DOMOVINO.«

 

Na prireditvi v počastitev Dneva Slovenske vojske, s predstavitvijo svoje založniške, filmske in drugih dejavnosti sodelujejo tudi veteranske organizacije.