PRED 30 LETI JE BILA USTANOVLJENA ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Ideja o združevanju in organiziranju udeleženk in udeležencev priprav in kasneje osamosvojitvene vojne za Slovenijo, se je pojavile že v letu 1992. V začetku poletja 1993 pa je bila izdelana osnovna zamisel o organizaciji, katere glavni cilj je bil ohranjanje spoštljivega spomina na to neponovljivo dejanje v zgodovini slovenskega naroda ter prenašanje vrednot slovenskega osamosvajanja na bodoče generacije.
Prvotna zamisel je bila, da se v enovito organizacijo vključijo tako tisti, ki so delovali v enotah Teritorialne obrambe in tisti, ki so delovali v enotah takratne Milice. Ta zamisel se na žalost ni realizirala in čeprav smo v pripravah in vojni delovali dobesedno skupaj, sta bili ustanovljeni dve veteranski organizaciji, Združenje veteranov vojne za Slovenijo in združenje Sever.
10. oktobra 1993 je bila v Cankarjevem domu ustanovna skupščina tedaj še Združenja veteranov vojne za Slovenijo. Za prvega predsednika je bil izvoljen Srečko Lisjak, ki je to funkcijo opravljal do leta 2008. Nasledil ga je Janez Pajer. Od leta 2012 pa Zvezo veteranov vojne za Slovenijo vodi Ladislav Lipič.
01.12.1994 je bilo Združenje veteranov vojne za Slovenijo sprejeto v Svetovno veteransko federacijo (World Veterans Federation)
Organizacija se je hitro razvijala in krepila ter postajala vse bolj prepoznavna in spoštovana. Razvoj organizacije, nova spoznanja, izkušnje in nova zakonodaja pa so kmalu zahtevali, da se spremeni organiziranost. Ta naj bi povečala vpliv območnih združenj, odločanje o bistvenih stvareh, kar predstavljajo predvsem osnovni programi in načrti, pa se prenese iz republiškega vrha v bazo.
V maju leta 2000 je Združenje veteranov vojne za Slovenijo na nivoju Republike prenehalo delovati. Istega dne pa so takratna območna združenja ustanovila Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, ter preko svojih predstavnikov izvedla volitve novih organov zveze. V taki organizacijski obliki Zveza deluje še danes.
Danes je v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo vključenih 57 območnih združenj, ki svoje delo koordinirajo v 13. Pokrajinskih odborih, s preko 27.600 članicami in člani.
Spomin na ta za vojne veterane pomemben dogodek bodo veterani v torek, 10. oktobra 2023 ob 17. uri obeležili s svečano akademijo v Centru urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani.
Svečana govornica bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Kulturni program bodo pripravili znani slovenski umetniki.