TESNEJŠE SODELOVANJE MED VETERANSKIMI IN DOMOLJUBNIMI ORGANIZACIJAMI – KODVOS IDRIJA CERKNO

Na pobudo OZ VVS Idrija Cerkno so se v torek 14.11.2023 sestali predstavniki vodstev Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo, PVD Sever, ZZB za vrednote NOB in Zveze slovenskih častnikov, ki delujejo na območju občin Idrija in Cerkno.
Te organizacije na državni ravni že sodelujejo v okviru Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij – KODVOS, ki letos obeležuje petnajst letnico svojega delovanja. Obstoj in delovanje tega koordinacijskega telesa je zlasti v koordinaciji medsebojnega sodelovanja organizacij ter v odnosu veteranskih in domoljubnih organizacij do organov državne oblasti, že prineslo dobre rešitve in zaznavne rezultate.
Začetki sodelovanje veteranskih in domoljubnih organizacij na ravni občin Idrija in Cerkno segajo v leto 2004, ko so ob razvitju prapora Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, predstavniki Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo, Zveze borcev za vrednote NOB in Zveze slovenskih častnikov svečano podpisali listino o sodelovanju.
Četudi dosedanje sodelovanje veteranskih in domoljubnih organizacij na lokalni ravni ni posebej formalizirano in organizirano, se člani različnih organizacij srečujejo na številnih dogodkih, ki jih organizirajo posamezne organizacije. Medsebojno sodelovanja pa vse organizacije ocenjujejo kot dobro in uspešno.
Čas pa pred vse organizacije prinaša nove izzive. Pomlajevanja članstva, prostovoljstvo, zagotavljanje sredstev za delovanje, opravljanje strokovno administrativnih del, povezovanje in skupno nastopanje pri ponudnikih storitev – zlasti prevozov, skupno nastopanje do organov lokalne samouprave, časovno usklajevanje najpomembnejših aktivnosti posameznih organizacij in podobno, so vprašanja, ki terjajo odgovore in rešitve v vsaki od posameznih organizacij in od vseh skupaj.
Tovrstna srečanja so sodelujoči ocenili kot zanimivo in koristno možnost za izmenjavo mnenj, pogledov in stališč, pa tudi kot prostor za usklajevanje programov dela in skupnega nastopanja. Tesnejše sodelovanje veteranskih in domoljubnih organizacij pa lahko doprinese in zagotovi še uspešnejše uresničevanje poslanstva vsake od organizacij v lokalnem okolju.