ZANIMIVO IN VESELO NA LETOŠNJI MARTINOVI EKSKURZIJI

Domala poln avtobus članic in članov OZ VVS Idrija Cerkno, njihovih spremljevalcev in spremljevalk ter drugih ljubiteljev dobre družbe, je sobotno popoldne 11.11.2023 preživelo na tradicionalni Martinovi ekskurziji.
Domoznanski del ekskurzije je bil namenjen spoznavanju Ajdovščine in njene okolice ter nekaterih njenih znamenitosti.

 

Najprej so se udeleženci ogledali strojnico Male hidroelektrarne Hubelj v Ajdovščini, katero upravlja podjetje Soške elektrarne Nova Gorica. Operater hidroelektrarne Denis Margon jih je seznanil z osnovnimi značilnostmi elektrarne, ki je bila zgrajena leta 1931 in je bila v tistem času najmočnejša na Primorskem. V zadnjih treh letih pa je bila elektrarna deležna obsežne obnove. Investicija v obnovo, vredna štiri milijone evrov, je zajemala zamenjavo jeklenega tlačnega cevovoda in hidromehanske opreme, sanacijo dovodnega kanala, vtočnega objekta in preureditev prelivnega kanala.

V strojnici pa je bila vgrajena nova generatorska oprema z vzbujalnim sistemom, zamenjali so elektro in strojno opremo ter na novo postavili sistem požarnega javljanja. Mala hidroelektrarna Hubelj povprečno proizvede deset gigavatnih ur električne energije na leto, kar zadostuje za porabo 2800 povprečnih gospodinjstev. Po prenovi bo elektrarna zagotavljala proizvodnjo električne energije za prihodnjih 90 let.

Po končanem ogledu so se odpeljali na izvir Hublja, kjer je zajetje za elektrarno ter vodno zajetje za vodovod. Sam izvir vodotoka pa ob letošnji izdatni vodnatosti nudi čudovit, včasih skoraj strašljiv pogled količino vode, ki dre iz skalnih sten ter na okolico izvira. Nedaleč od izvira Hublja stoji objekt nekdanjega skladišča orožja JLA v katerem je bilo med osamosvojitveno vojno za Slovenijo uskladiščeno tudi orožje Teritorialne obrambe Ajdovščina.

Tu je udeležence sprejel bivši predsednik OZ VVS Ajdovščina Vipava Ivan Marc. Ivan, ki je bil v času osamosvojitvene vojne član poveljstva Teritorialne obrambe Ajdovščina, je bil tudi poveljnik operativne skupine pripadnikov Teritorialne obrambe, ki je pripravljala zavzetje objekta in izvzem orožja iz tega skladišča. Kot živa priča dogajanja je udeležencem na različnih lokacijah nazorno, zanimivo in doživeto predstavil potek takratne vojaške operacije.

Spoznavanje dogodkov iz osamosvojitvene vojne pa so zaključili ob spominskem obeležju ob mostu čez Hubelj v središču Ajdovščine, na katerem je bila v času vojaških spopadov postavljena barikada z namenom nadzora prometa na komunikaciji in preprečevanja premikov enot JLA na tej komunikaciji.

 

Družabni del ekskurzije, ki je bil namenjen čaščenju Martina, se je odvil na Turistični kmetiji Birsa na Brju. Po gospodarjevi dobrodošlici in ogledu vinske kleti, ki je ponujala tudi bogato degustacijo domačih suhomesnatih dobrot in rujne kapljice, je sledila martinova večerja. Veselo druženje pa se je ob dobri glasbi in plesu nadaljevalo do poznih večernih ur.