IGOR RUTAR PREVZEMA VODENJE POKRAJINSKEGA ODBORA ZVVS SEVERNOPRIMORSKE

V Zatolminu so se v torek 5. marca 2024 na svoji seji sestali člani Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske.
Po uvodnih formalnostih ter pregledu zapisnika in realizacije sklepov zadnje seje so prisotni obravnavali in sprejeli Plan dela Pokrajinskega odbora za leto 2024.

V planu dela so določili, da se bo Pokrajinski odbor praviloma sestajal pred sejami predsedstva ZVVS.  Na sejah bo usklajeval stališča Območnih združenj in pripravljal predloge za vodstvo ZVVS. Pripravili bodo srečanje članov predsedstev OZVVS. Kot regijske prireditve pa so določili Pohod Cerje na Dan miru (organizator OZVVS Veteran Nova Gorica) in Odprto prvenstvo v streljanju z malokalibrsko puško na Vojskem (organizator OZVVS Idrija Cerkno).
V nadaljevanju so se posvetili pripravam na glavni zbor ZVVS, na kateremu bodo potekale tudi volitve novega vodstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Prisotni so izrekli podporo Jožku Člekoviču, ki kandidira za funkcijo podpredsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
Ker je na seji potekala tudi menjava predsednika Pokrajinskega odbora je predsednik Jožko Člekovič najprej poročal o svojih aktivnostih v letu 2023. Po imenovanju novega predsednika pa je po izteku svojega drugega mandata, posle predal novemu predsedniku Pokrajinskega odbora Igorju Rutar iz Območnega združenja Gornje Posočje iz Tolmina.

Igor Rutar je dolgoletni in aktivni član OZ VVS Gornje Posočje. Bil je udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Kot vodnik Fundacije Poti miru pa je javnosti poznan tudi kot dober poznavalec zgodovine prve svetovne vojne.

V zaključnem delu seje pa je sledila svečana predaja prapora Pokrajinskega odbora. Dosedanji praporščak Benjamin Purger je pokrajinski prapor izročil svojemu nasledniku, ki ravno tako kot predsednik prihaja iz OZ VVS Gornje Posočje.
Zahvalam za opravljeno delo ter čestitkam za imenovanje in željam za uspešno vodenje Pokrajinskega odbora, so udeleženci  s kozarčkom tudi  nazdravili.