PREDLOG KADROVSKIH SPREMEMB V ORGANIH OBMOČNEGA ZDRUŽENJA ZVVS IDRIJA CERKNO

Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno je na podlagi dogovora, ki je bil pred zadnjimi volitvami sklenjen s sekretarko Območnega združenja Mileno Kržišnik, da bo to dolžnost opravljala še največ eno leto po izvolitvi, ter ob upoštevanju drugih razmer, ki so v organih Območnega združenja nastale po zadnjih volitvah, na svoji 23. seji dne 5.03.2024 oblikovalo dokončni predlog kadrovskih sprememb v vodstvu Območnega združenja, ki ga pošilja v obravnavo Zboru članov, ki bo v soboto 16.3.2024.
Zboru članov se predlaga, da Mileno Kržišnik na njeno željo razreši dolžnosti sekretarke Območnega združenja. Zaradi bolezni pa se dolžnosti člana predsedstva razreši Franci Šemrov.

Prav tako se zboru članov predlaga, da na dolžnost sekretarja Območnega združenja izvoli Mirana Erjavca in na dolžnost članice predsedstva Mileno Kržišnik. Miran Erjavec je upokojenec iz Idrije. Večino svojega delovnega obdobja je služboval v Kolektorju v Idriji, kjer je opravljal različne delovne dolžnosti. Je udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo in ima status vojnega veterana 1991. Veteranski organizaciji v Idriji se je pridružil kmalu po njeni ustanovitvi. En mandat je bil tudi član njenega predsedstva. Skozi dosedanje aktivnosti je spoznaval organiziranost in delovanje veteranske organizacije, kar mu bo pri opravljanju dolžnosti sekretarja še kako dobrodošlo.

Na izpraznjeno mesto namestnika praporščaka pa se izvoli Cveto Mlakar.

Predlog kadrovskih rešitev si lahko preberete na naslednji povezavi: Predlog kadrovskih rešitev v organih OZ VVS 2024