ZNANI SO AVTORJI NAJBOLJŠIH PRISPEVKOV LETOŠNJEGA LITERARNEGA NATEČAJA »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«

V petek 26.4.2024 se je v Modri dvorani v Idriji odvil svečani dogodek v okviru katerega je potekal tudi svečan zaključek letošnjega 13 literarnega natečaja »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, ki ga v sodelovanju z osnovnimi šolami iz občin Cerkno in Idrija organizirajo veterani iz OZ ZVVS Idrija Cerkno
Na 13 literarni natečaj je strokovna komisija prejela šestinštirideset prispevkov iz vseh osnovnih šol.

Komisija je pozorno prebrala vse prispele prispevke in iz vsake šole izbrala tiste za katere je ocenila, da najbolj ustrezajo kriterijem razpisa. Ker je komisija iz Osnovne šole Idrija tudi letos prejela kar šestindvajset del, se je odločila da nagradi najboljše prispevke iz vsakega letnika.

Po oceni strokovne komisije so letošnji nagrajenci naslednji:
Osnovna šola Cerkno: Hana Pegan 7. a razred
Osnovna šola Črni Vrh: Karin Rupnik 9. razred
Osnovna šola Idrija 7. razred: Eva Tratnik 7.a razred
Osnovna šola Idrija 8. razred: Ambrož Kavčič 8.d razred
Osnovna šola Idrija 9. razred: Tine Gnezda 9.b razred
Osnovna šola Spodnja Idrija: Kristjan Mihevc 7. a razred
Predsednik OZ VVS Jurij Kavčič in vodja projekta sodelovanja z mladimi Marko Mikuž sta na svečanosti v Modri dvorani razglasila ter jim podelila priznanja in priložnostne nagrade.
Avtorji vseh šestinštiridesetih prispevkov iz Osnovnih šol Cerkno, Črni Vrh, Idrija in Spodnja Idrija bodo v spomin in zahvalo za sodelovanje prejeli državno zastavo in Zbornik, v katerem so objavljeni vsi literarni prispevki, ki so prispeli na letošnji 13 literarni natečaj, katerega je izdalo OZ VVS Idrija Cerkno.
Pred koncem šolskega leta, predvidoma 30.5.2024 pa bo OZ VVS Idrija Cerkno za vse udeležence literarnega natečaja in njihove mentorje, organiziralo nagradno strokovno ekskurzijo.
OZ VVS Idrija Cerkno vodstvom osnovnih šol, prizadevnim mentorjem in vsem mladim avtorjem častita ob uspešno izpeljanem literarnem natečaju in se jim zahvaljuje za sodelovanje!