SVOJO ZADNJO PARTIJO JE ODIGRAL VETERAN IN ŠAHIST AVGUST VUKANIČ

Za vedno nas je zapustil član veteranskega združenja in priznani idrijski šahist Avgust Vukanič. Rodil se je leta 1951 v Kobilju v Prekmurju od koder je kot mladenič prišel v Idrijo. Zaposlil se je v Kolektorju ter si v Idriji ustvaril družino in zgradil svoj dom.
Mladi Avgust je bil velik ljubitelj športa. Nogomet, namizni tenis in šah so bili konjički v katere je vlagal svojo energijo in s katerimi je preživljal svoj prosti čas. V zrelejših leti se je Avgust posvetil šahovski igri in bil v idrijskem klubu dober igralec in organizator.
Avgust je bil član OZ VVS Idrija-Cerkno od leta 2007. Kot odličen šahist je uspešno zastopal barve našega Območnega združenja na vseh večjih veteranskih šahovskih turnirjih kot so: veteranske športne igre, šahovski turnir v Trzinu, veteranski turnir v Šmarju pri Jelšah in drugje. V zadnjih letih je bilo zaradi njegovega slabšega zdravstvenega stanja njegovih šahovskih partij na žalost nekoliko manj.
Avgust je bil tudi sicer aktiven član združenja. Kolikor mu je zdravje dopuščalo se je udeleževal različnih aktivnosti, redno pa občnih zborov, kjer je vsakomur namenil prijazno besedo. Za njegov prispevek pri delu združenja se mu iskreno zahvaljujemo.
Vojni veterani se bomo na dan pogrebne slovesnosti, ki bo v petek 14.06.2024 ob 15 uri na pokopališču v Idriji, od spoštovanega člana poslovili s praporom in cvetjem.
Spoštovanega člana Avgusta Vukaniča bomo ohranili v lepem spominu, njegovi družini pa izrekamo iskreno sožalje.