POHOD, PRISRČNA SREČANJA Z DOMAČINI IN SPOMINSKA PRIREDITEV V IDRIJSKIH KRNICAH

V nedeljo, 16.6.2024 je skupina pohodnikov, starih od 7 do 88 let, po dveh letih ponovno obiskala Krniško planoto, na kateri so se od 4. do 20. julija 1991 zadrževale enote teritorialne obrambe. Takrat smo se tam izmenjali pripadniki 120. jurišnega odreda TO Idrija in pripadniki 3. čete jurišnega odreda četne sestave, ki so bili pred vojno vključeni v rezervni sestav JLA. Pohod je sodil v sklop »pohodov po poteh enot TO Idrija«, ki jih v spomin na osamosvojitveno vojno za Slovenijo pripravlja OZ VVS Idrija Cerkno
Kljub obilici različnih prireditev na ta dan, dopustov, košnje in bolezen, je pot od Pisanc na Oblakovim vrhom do Lovske koče na Jelenku prehodilo dvajset pohodnikov. Še kakšnih deset pa se nam jih je pridružilo na zaključni spominski prireditvi pri Lovski koči.
Na poti smo uživali v razgledih in se seznanili z nekaterimi zgodovinskimi in drugimi posebnostmi teh krajev. Ob štirih spominskih obeležjih smo se poklonili žrtvam, ki jih je v teh krajih zahtevala druga svetovna vojna.
Posebno prijetna in prisrčna so bila srečanja s prebivalci domačij Na Pisancah, Na Hribu, Pr’Kendu in Na Kalu, ki so nas med osamosvojitveno vojno sprejele pod svojo streho kot svojo vojsko. Čeprav smo jih vse zmotili sredi največjega dela – košnje, so si vzeli nekaj časa za pogovor in pogostitev. Vsem je obdobje sobivanja ostalo v lepem spominu. Teritorialci smo bili med vojno s strani domačinov lepo sprejeti, njim pa je prišla prav naša pomoč pri spravilu sena. Predvsem pa se je vse skupaj končalo razmeroma hitro in brez žrtev.
Povsod smo gostitelje zapustili ob obojestranski želji, da tudi v prihodnje ohranjamo stike in spomine na obdobje osamosvajanja.
Pohod smo zaključili pri Lovski koči pod Jelenkom, ki je bila tudi ena od postojank teritorialcev med vojno. Tu so se nam pridružili še nekateri, ki zaradi zdravstvenih razlogov ali pomanjkanja časa niso mogli pohod ali pa so morali pripraviti vse potrebno za sprejem pohodnikov.
Okrepčilu je sledila spominska prireditev.
Po pozdravnih besedah sekretarja Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Mirana Erjavca sva spomine na delovanje obeh enot na območju Idrijskih Krnic in že pred tem obudila takratna poveljnika Bojan Sever in Vlado Sedej. Za dopolnitev smo prebrali še s to vsebino povezana intervjuja Reneja Česnika in Ambroža Kavčiča, ki sta ju prispevala za 13. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. Zaradi objektivnih razlogov se avtorja pohoda nista mogla udeležiti in spisov prebrati sama, kot je bilo prvotno dogovorjeno.
Tako kot pri pohodnikih, je bila obilica drugih dogodkov razlog tudi za to, da razen predstavnika Krajevne skupnosti Krnice – Masore na prireditvi ni bilo drugih gostov.
Na spominski slovesnosti je sekretar našega Območnega združenja ZVVS Miran Erjavec, v zahvalo za odlično sodelovanje obeh organizacij, predstavniku Lovske družine Jelenk Milanu Rupniku izročil zahvalno listino Območnega združenja ob njihovi častitljivi 70. letnici delovanja.
Pohod in srečanje sta potekala v zelo prijetnem vzdušju. Udeleženci smo se ob zahvali vsem sodelujočim pri organizaciji ponovno razšli z željo, da s tovrstnimi dejavnostmi nadaljujemo. Tudi najmlajša udeleženca sta spraševala, kdaj bomo spet kam šli. To naj bo za nas starejše spodbuda, da v prihodnje povabimo in s sabo vzamemo še več mladih.
Vlado Sedej
Foto: Rajko Gnezda, Jože Erjavec