Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Marijan Platiše

DR. DUŠAN PLUT NAGOVORIL UDELEŽENCE VETERANSKEGA POHODA ZA MIR

Kot smo že poročali so organizacije vojnih veteranov  v počastitev letošnjega Svetovnega dneva miru, v četrtek, 21.9.2023 v Ljubljani pripravile veteranski pohod za mir. Pohodnike je izpred  Moderne galerije v Ljubljani,  pot vodila  po mestnih ulicah do ljubljanske  Mestne hiše.

Pohodu, na katerem so sodelovali predsedniki vseh veteranskih organizacij in nekdanji predsednik Milan Kučan, ni bilo pa opaziti predstavnikov aktualne oblasti,  je na Mestnem trgu sledila spominska svečanost  na kateri so se udeleženci  poklonili vsem žrtvam vojn.

Zbrane je nagovoril član  osamosvojitvenega predsedstva RS dr. Dušan Plut.

Njegov nagovor objavljamo v celoti.

Spoštovane in spoštovani!

Iskrena hvala za povabilo in priložnost, da spregovorim na tradicionalnem svetovnem in vseslovenskem veteranskem pohodu za mir. Mavrica sestave prisotnih slovenskih veteranskih organizacij sega od spoštljivega ohranjanja vrednot borcev NOB do osamosvojitvene vojne. Zato je zveza slovenskih veteranov tista, ki ima izrazito poudarjeno moralno pravico, da na osnovi tudi lastnih vojnih izkušenj in njenih tragičnih posledic javno zastavi svoj glas za svetovni mir in hkrati za zdrav planet.

Če kdaj, je v teh večplastno kriznih globalnih razmerah skrajni čas za miroljubne odnose med narodi in državami sveta, pa tudi za mir, za sožitje in sobivanje človeške vrste in drugih zemeljskih vrst, torej za ohranjanje žive in nežive narave. Zgolj hkratna rešitev obeh globalnih problemov je po mojem skromnem mnenju najbolj urgentna in najbolj zahtevna naloga vse bolj soodvisnega človeštva.

Po skupnemu kazalcu rabe naravnih virov in obremenjevanja okolja (ekološki odtis) namreč človeštvo potrebuje že 1,7 planeta, bogate države, vključno s Slovenijo pa najmanj tri Zemlje, imamo pa seveda – zgolj eno. Rušilne posledice podnebnih in drugih okoljskih sprememb nas obenem dobesedno silijo, da na končnem planetu nemudoma začnemo pospešeno spreminjati tradicionalni ekonomski model stalne rasti rabe naravnih virov, ki več ne sme biti temelj dviga blagostanja in socialne države.

Druga naloga pa je vsebinsko razširiti sisteme in prioritete globalne, nacionalne in človeške varnosti. To v tem trenutku v prvi vrsti velja za katastrofalne človeške, okoljske in denarne posledice avgustovskih poplav in zemeljskih plazov v Sloveniji kar na tretjini njenega ozemlja. Izjemne avgustovske hudourniške poplave so posledica s strani dejavnosti človeka proizvedenih toplogrednih plinov in tem pospešenih ekstremnih vremenskih in podnebnih procesov. Vendar so hkrati na drugi strani letošnje velike poplave tudi posledica poosamosvojitvenega, finančno podhranjenega in zanemarjenega urejanja vodnih tokov ter prepogosto neodgovorne gradnje celo v območjih rednih poplav.

Ponovno izpričani veliki in hitri solidarnosti ter izjemni požrtvovalnosti množice organizacij, številnih državljank in državljanov po poplavah mora jasno in nedvoumno slediti ustrezna, sonaravno zasnovana državna in občinska prostorska ter druga politika. Ta mora dosledno preprečiti nove gradnje v poplavnih območjih in zagotoviti sonaravno zasnovane protipoplavne ukrepe. V posameznih primerih pa bo treba pogosto preplavljene in sedaj poseljene površine prepustiti razlivanju poplavnih voda, kot je že bilo v preteklosti. Problematiko celovite zaščite pred poplavami bi bistveno lažje reševali, če bi bila slovenska državna in občinska politika končno voljna in sposobna ustanoviti pokrajine, kjer bi pri določanju njihovih meja morali upoštevati tudi razvodnice porečij.

24. februarja 2022 se je svet soočil še z vojaško krizo sredi Evrope, prišlo je namreč do obsežnega vojaškega napada jedrske Ruske federacije na suvereno, mednarodno priznano Ukrajino, ki se je po razpadu Sovjetske zveze odpovedala jedrskemu orožju. Ruska vojaška invazija na Ukrajino je tako sledila nekaterim s strani OZN prav tako nedovoljenih, neodobrenih preteklih vojaških posegih zahodne vojaške zveze, Nato pakta. Brutalna agresija Rusije pod vodstvom avtokratskega Putina seveda nima nobenega moralnega opravičila, kljub nekaterim spornim preteklim potezam političnega vodstva Ukrajine in Nato pakta. Kristalno jasno je, kdo je agresor in kdo žrtev vojaške agresije, pri tej vojni ni možno biti nevtralen. To pa nas ne odvezuje, da po svojih močeh glasno in odločno apeliramo za čim prejšnje dokončanje vojne v Ukrajini, za uporabo diplomatskih in drugim nevojaških mehanizmov. Vojna sredi Evrope ponovno smrtonosno opozarja na strukturno nesposobnost svetovne in evropske varnostne politike. Pravica do veta ene od stalnih članic varnostnega sveta je eden od ključnih razlogov omrtvičenega varnostnega delovanja OZN, na kar je pred kratkim več kot upravičeno opozorila tudi predsednica slovenske države. Svetovna organizacija že desetletja ni sposobna preprečiti, končati in kaznovati uporabo vojaške sile za napad na drugo državo.

Drži, napadana Ukrajina potrebuje in zasluži vsestransko mednarodno finančno, humanitarno in obrambno vojaško pomoč. Slovenija, ki upravičeno Ukrajini pomaga, ima pa popolno moralno pravico, da se samostojno, brez kakršnega koli zunanjega pritiska kogarkoli izbere obliko pomoči. Ta naj bo v popolnem skladu z našimi možnostmi nudenja pomoči in v skladu z ustavnimi zavezami.124. člen slovenske ustave o obrambi države namreč vsebuje tudi naslednje: »Pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja.« Tako zasnovana ustavna obrambna podstat celotno slovensko politiko obvezuje, da ob potrebni pomoči napadeni državi hkrati poudarjeno apelira zlasti evropsko (in svetovno) politiko, da na mednarodnem diplomatskem polju stori vse za prekinitev vojaških spopadov, za konec prelivanja krvi v Ukrajini – kot predpogoja za vse naslednje mirovne korake.

Uspešno politično pridobljeno nestalno članstvo v varnostnem svetu OZN Sloveniji odpira dodatne mehanizme, da se razen pobud npr. na področju svetovne podnebne politike nemudoma aktivno vključi v diplomatska prizadevanja za prekinitev vojaških spopadov v Ukrajini. Obenem pa ji nudi priložnost, da sproži in podpre pobude za ponovno oživitev zamrlih mirovnih strategij. Ugledna Brandtova mednarodna komisija je namreč na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja izdelala inovativen, obetaven in realen načrt sistematičnega in koordiniranega svetovnega procesa razoroževanja in nov koncept skupne svetovne in evropske varnosti. Slovenija ima sedaj priložnost, da v Varnostnem svetu sproži pobude in akcije za začetek sistemskega zmanjševanja vojaških izdatkov, za postopni, a vztrajni proces razorožitve sveta, najprej na področju sredstev množičnega, zlasti jedrskega orožja. In sproži pobudo za svetovno prepoved vseh zasebnih vojsk, ki so v 21. stoletju morda največja moralna sramota človeštva in vodilnih politikov sveta!

Naše izkušnje iz obdobja osamosvajanja Slovenije potrjujejo, da je bila potrebna tako oborožena obramba kot vzporedne diplomatske akcije, pogajanja za prekinitev spopadov. Vsaka vojna se je in bo slej ko prej zaključila, zato je skrajni čas, da EU ob sedanjih ukrepih, skupaj z drugimi vplivnimi državami na diplomatskem polju podvzame ustrezne korake za prekinitev krvavih spopadov v Ukrajini, ki niso v interesu zlasti Evrope. Vojna ne poteka na ozemlju npr. ZDA, poteka sredi Evrope. Če kdaj, je sedaj dejansko skrajni čas za evropske mirovne pobude, skupaj npr. s Kitajsko, Indijo …

Generali sekretar OZN je zapisal: »Kot velika človeška družina smo se znašli pred perečo izbiro, ko se moramo odločiti za mir ali trajno ogroženost. Izbrati moramo mir. Spraviti pa se moramo tudi z naravo in ozdraviti naš planet«.

A vse več je resnih dvomov o tem, ali je neoliberalni kapitalizem sposoben zagotoviti varno podnebje, socialno pravičnost in mir …V vsakem primeru je treba aktivno, kot posamezniki in pripadniki skupnosti, prispevati k zelo zahtevnemu demokratičnemu dograjevanju ekohumanistične družbe po vsem svetu. In seveda tudi v Sloveniji, da bo postala miroljubna, socialno pravična, sistemsko solidarna in ekosistemsko odgovorna država. Sposobna pospešeno graditi in uporabljati učinkovite mehanizme za miroljubno razreševanje številnih mednarodnih problemov, za začetek globalnega procesa razoroževanja in hkrati ob zmernem dvigu blagostanja za vse minimizirati posege v občutljivi in ranjeni planetarni ekosistem, v svetovno ozračje. To smo dolžni našim otrokom in vnukom, če jih resnično imamo radi!

Prepričan sem, da boste trajnega spoštovanja vredne veteranke in veterani Slovenije, ki ste tudi z orožjem branili pravico do svobode, ostali vztrajni in najbolj verodostojni glasniki miru. Če komu, je vam treba verjeti, da je mir največja dobrina in največja svetinja, ki pa ni sama po sebi dostopna.

Za univerzalni mir se je treba vsak dan aktivno prizadevati! Zato smo danes tukaj – in bomo tudi jutri!

Ljubljana, 21. 9. 2023

 

VABLJENI NA VETERANSKI POHOD ZA MIR

Organizacije vojnih veteranov vabijo na letošnjo obeležitev Svetovnega dneva miru.

Dogodek bo potekal v četrtek, 21.9.2023 v Ljubljani.
Ob 11.00 uri se bo izpred Moderne galerije v Ljubljani pričel veteranski pohod za mir. Pohodnike, ki jih bo spremljal Policijski orkester, bo pot vodila po mestnih ulicah do ljubljanske Mestne hiše.
Ob 12.00 uri se bo na Mestnem trgu pričela spominska svečanost na kateri se bodo udeleženci poklonili vsem žrtvam vojn. Zbrane bo nagovoril nekdanji član predsedstva RS dr. Dušan Plut.
Vljudno vabljeni.

ZAPUSTIL NAS JE VETERAN ANTON BEVK

Mnogo prezgodaj, a za vedno nas je zapustil naš član, veteran Anton Bevk iz Idrije, ki smo ga klicali kar Tone.
Tone je bil kot pripadnik Voda za protidiverzantsko delovanje Teritorialne obrambe Idrija udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo.
Član Območnega združenja VVS Idrija-Cerkno je bil od samega začetka. Sodeloval je pri aktivnostih združenja in se jih tudi redno udeleževal, kolikor so mu to dopuščale službene in druge obveznosti. Najširšemu delu članstva, tudi izven našega združenja, pa bo ostal v spominu kot prijazen skrbnik lovske koče na Vojskem, kjer nam je ob vsakoletnem tekmovanju v streljanju z MK puško in pohodu po Vojskarski planoti ponudil dišečo kavico in ostalo pijačo, z nami posedel ter potrpežljivo čakal, da smo se po prijetnem druženju razšli.
Ostal nam bo v lepem spominu in pogrešali ga bomo!
Pogreb pokojnega veterana bo v četrtek , 7.9.2023 ob 15. uri na pokopališču v Idriji. Žara bo na dan pogreba v Ahacovi vežici od 10 ure dalje. Veterani se bomo v četrtek 7.9.2023 zbrali ob 10,30 uri pred blagovnico Mercator, nakar se bomo skupaj poslovili od spoštovanega kolega Toneta.
Vsem njegovim svojcem izrekamo iskreno sožalje!

VABLJENI NA PROSLAVO OB OBLETNICI PRIKLJUČITVE PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI

Mineva 76 let od uveljavitve pariške mirovne pogodbe, s katero se je velik del Primorske vrnil k matičnemu narodu v okviru tedanje jugoslovanske federacije.
Kljub radosti je v zavesti Slovencev ostal tudi grenak priokus, saj smo kljub številnim žrtvam pri osvobajanju, zgubili Benečijo ter Trst in Gorico z njegovim zaledjem. Pisatelj France Bevk je v knjigi Pot v svobodo takole opisal takratne občutke:

V spomin na ta za slovenski narod pomemben dogodek, Združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica v sodelovanju s Primorskimi občinami organizira letošnjo proslavo ob državnem prazniku, ki bo v Opatjem selu, v soboto 16.9.2023 s pričetkom ob 11. uri.
Program bodo izvedli primorski ustvarjalci v režiji Radoša Bolčine.
Kot slavnostni govornik bo udeležence nagovoril nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.
Za vse udeležence proslave iz našega območja, Območno združenje ZB za vrednote NOB Idrija-Cerkno organizira avtobusni prevoz.
Vse zainteresirane vabimo, da svojo udeležbo do 10.9. 2023 najavijo Vojku Carl na tel. 051 444 333
Vljudno vabljeni!

NE SMEMO DOVOLITI, DA SE VREDNOTE NOB ALI OSAMOSVOJITVENE VOJNE ZA SLOVENIJO IZBRIŠEJO, POTEPTAJO ALI PREZREJO

Množična udeležba vojnih veteranov in ljubiteljev pohodništva na 40. pohodu po poteh prenosa ranjencev iz partizanskih bolnišnic Pavla in Franja in na srečanju osebja, ranjencev ter prijateljev SVBP Pavla in Franja, ki je potekalo v soboto 26.8.2023 dokazuje, da je zgodovinski spomin na največjo humanitarno akcijo v drugi svetovni vojni na naših tleh, ki se je odvijala avgusta leta 1944 in v kateri so borci IX. korpusa prenesli ranjence iz bolnišnic Franji in Pavla na partizansko letališče Nadlesk pri Starem trgu na Notranjskem, še kako živ. Požrtvovalnost in pogum, upanja in želja po preživetju ter človek potreben pomoči in tovariš mu jo je nudil, so bile vrednote tistega časa, in te nas ob soočanju z grozovitimi posledicami nedavne vremenska ujme, prevevajo tudi danes.
Pohodnike, ki so se na pot podali iz Želina pri Cerknem je v sodelovanju z veteranom vojne za Slovenijo Vladom Sedejem vodil Andrej Bončina, pohodnike iz smeri Zadloga pa veteran vojne za Slovenijo Marko Mikuž. Pohodniki pa so na Vojsko prišli tudi iz Tihe doline na Predmeji.
Veterani vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno, ki so tudi med organizatorji pohoda, udeležbo na pohodu, poleg ohranjanja izročil iz NOB, posvečajo tudi spominu na delovanje Učne čete Teritorialne obrambe Idrija.

Ta je ob sodelovanju dela Zaščitnega voda, v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo 1991 v zbirnem centru 63. Območnega štaba Teritorialne obrambe Tolmin, na Vojskem skrbela za oskrbo in varnost prebeglih pripadnikov JLA. Spominu na to tajno vojaško operacijo so vojni veterani v sodelovanju z Občino Idrija, letos na stavbi CŠOD na Vojskem svečano odkrili spominsko obeležje.

Pohodniki in številni drugi udeleženci so se najprej udeležili tradicionalnega srečanja ranjencev, osebja ter prijateljev bolnic Franja in Pavla, ki je potekalo na Hudem polju. Na spominski svečanosti, ki so jo počastili številni praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij, je udeležence pozdravil predstavnik Društva vojnih invalidov Severnoprimorske.

Kot slavnostni govornik pa jih je nagovoril predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman.

Svečanost se je nadaljevala s priložnostnim kulturnim programom in se zaključila s Primorsko himno Vstajenje Primorske.

Udeleženci srečanja in pohodniki so nato nadaljevali pot na Vojščico.

Tu so  se ob partizanskem grobišču, kjer je pokopanih 305 borcev,  s komemorativno svečanostjo poklonili spominu na partizane, ki so padli spomladi 1945, ko je tu divjala zadnja in najhujša sovražnikova ofenziva proti enotam 9. korpusa.

Osrednja in dobro obiskana spominska svečanost pa je potekala pri domu krajanov in gasilcev na Vojskem. Svečanosti so se ob prisotnosti praporščakov veteranskih in domoljubnih organizacij, pod poveljstvom Jožeta Erjavca, udeležili tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, župan občine Idrija Tomaž Vencelj in predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič, ki je bila tudi slavnostna govornica.

Kot je predsednica dejala v svojem nagovoru: »Nikoli več ne smemo dovoliti, da se kaj takšnega ali podobnega ponovi. Da se vrednote NOB ali osamosvojitvene vojne za Slovenijo izbrišejo, poteptajo ali prezrejo. Biti moramo složni, močni in enotni v boju proti ponovnim težnjam fašizma in nacizma«. V nadaljevanju pa je poudarila: «Država mora obvarovati vrednote NOB in osamosvojitve Slovenije pred pozabo in zlorabo. Te vrednote so solidarnost, humanost, mir, prijateljstvo, enakopravnost in kar je najpomembneje, posluh in pomoč za najbolj ranljive. Družba je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Če človek reši enega človeka, reši cel svet, zato se srčno zavzemam, da bi bili pri tem uspešnejši. Zakaj mora priti do katastrofe, da nas le-ta opomni na omenjene vrednote. Učimo se iz zgodovine!«
Proslavo na Vojskem so glasbeno obogatile pevke ženskega pevskega zbora, godbeniki Orkestra Slovenske vojske in godbeniki Godbenega društva iz Idrije ter recitatorji domačega kulturnega društva.

 

 

Foto: Cveto Mlakar in Jože Jeram