Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Marijan Platiše

ZVVS BO ZA POPOTRESNO POMOČ V PETRINJI DAROVALA BIVALNI KONTEJNER

Območna združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo so v humanitarni akciji , ki je potekala v prvem tednu januarja in v kateri je sodelovalo tudi OZ VVS Idrija Cerkno, za popotresno pomoč v Petrinji in okolici zbrala humanitarno pomoč v znesku 3.600 €.
Trenutno na območju Petrinje in Gline najbolj primanjkuje bivalnih kontejnerjev, ki bi omogočili vsaj zasilno bivanje ljudem, ki so v potresu izgubili vse svoje premoženje. Skupaj s hrvaškimi vojnimi veterani se ZVVS odločila, da namesto zbranega denarja donira bivalni kontejner, ki bo opremljen z vso potrebno elektro in vodno inštalacijo ter z električnim grelnikom.
Pričakujejo, da bo bivalni kontejner na voljo za transport v Petrinjo  že konec naslednjega tedna.

OSNOVNOŠOLCEM  PREKO VIDEOKONFERENC PREDAVALI O OSAMOSVAJANJU SLOVENIJE

V sklopu sodelovanja med OZ VVS Idrija Cerkno in osnovnimi šolami pri prenašanju vrednot iz obdobja osamosvajanja Slovenije na mlade, so kljub epidemiji novega Koronavirusa,  v  decembru in januarju na Osnovnih šolah Črni vrh nad Idrijo,  Idrija in  Spodnja Idrija potekala predavanja o poteku osamosvajanja Slovenije in vojaškem zavarovanju teh procesov, katerega so leta 1991 izvajali pripadniki Teritorialne obrambe, Milice,  Narodne zaščite in drugih struktur.

Zaradi omejitvenih ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid 19, so vrata šol še vedno zaprta, pouk pa poteka na daljavo. Temu so se morali prilagoditi tudi  veterani. Zato so  tudi predavanja za učence  osmih oziroma devetih razredov, ki jih je v sodelovanju z mentorji in vodstvi šol organiziral podpredsednik OZ VVS Marko Mikuž, potekala na daljavo preko videokonferenc. Predavanja so trajala eno šolsko uro.

 

Predavanja je izvajal nekdanji predsednik OZ VVS Zorko Velikanje. Predavatelj je predstavil zgodovinsko ozadje slovenskih  osamosvojitvenih prizadevanj,  postopke, ki so pripeljali do razglasitve samostojne Slovenije ter dogodkom po razglasitvi samostojne Slovenije, ko je JLA z oboroženo silo izvedla agresijo na novonastalo državo. Posebno pozornost je namenil predstavitvi dogodkov, ki so se med osamosvojitveno vojno odvijali na območju tedanje občine Idrija  ter  delovanju Teritorialne obrambe Idrija, Milice,  Narodne zaščite in drugih struktur pri  vojaškem zavarovanju slovenske suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti.

Odziv učencev na predavanja  je bil precejšen in marsikdo od njih bo slišano uporabil tudi pri pisanju svojega prispevka za literarni natečaj  OZ VVS Idrija Cerkno »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, ki se bo v mesecu januarju zaključil.

 

RAZPIS 17. PRVENSTVA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO V VELESLALOMU – CERKNO 2021

17. prvenstvo veteranov vojne za Slovenije v veleslalomu bo ekipno in posamično. Prvenstvo b potekalo v okviru 42. spominskega tekmovanja »Partizanske smučine-Cerkno 45«. Na tekmovanje vabimo tekmovalce območnih združenj VVS.

17. prvenstvo veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu bo potekalo v soboto 30. januarja 2021 na smučiščih Smučarskega centra Cerkno.

Tekma bo izvedena v kolikor bodo to dopuščali ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusne bolezni. O dokončni potrditvi tekmovanja boste obveščeni 27.1.2021 po elektronski pošti naslovljeni na območna združenja.

Izvleček iz programa :
Smučarski center Cerkno:
8.30 Prihod tekmovalcev na smučišče, prevzem kart, dvig štartnih številk
9.30 Otvoritev tekmovanja na vrhu proge Lom 4
10.00 Start tekmovalcev – članov ZVVS na 17. prvenstvu veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu
14.00 Zbiranje udeležencev na terasi pred kočo na smučišču – Alpska perla, malica v kolikor bodo razmere dopuščale.
14.30 Zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov terasi pred kočo na smučišču – Alpska perla

Osnovna pravila tekmovanja Veteransko prvenstvo v VSL – razpis končni 2021 – kopija:
Vsak udeleženec lahko na dan prireditve, kot tekmovalec nastopi samo enkrat (kot član ZSČ, kot član ZB, pripadnik SV, član ZVVS,…). Če se kasneje ugotovi , da je tekmoval večkrat, se ga v vseh kategorijah diskvalificira.
Nastopajo lahko samo člani ZVVS iz vse Slovenije.
Tekmovanje poteka posamično v naslednjih kategorijah:
– moški letnik 1962 in mlajši
– moški letnik 1952 do 1961
– moški letnik 1951 in starejši
– ženske (vseh starosti).

Vsi tekmovalci tekmujejo posamično.
Medalje za posamično tekmovanje, ki jih prejmejo prvi trije v vsaki kategoriji, podeli Zveza
veteranov vojne za Slovenijo.
Ekipno tekmujejo tekmovalci območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo. V vsaki kategoriji dobi zmagovalec 100 točk, nato pa vsak nižje uvrščeni po eno točko manj. Za ekipno tekmovanje se šteje po en najboljši čas ekipe v vsaki kategoriji (skupno 4 časi). Imamo štiri kategorije (tri moške in eno žensko).Če ekipa v kakšni kategoriji nima predstavnika ali uvrstitve, se šteje samo po en najboljši čas v ostalih kategorijah. Tako bodo uvrščene vse ekipe, tudi, če imajo le enega uvrščenega predstavnika.

Prve tri ekipe v trajno last prejmejo pokale, ki jih podeli Zveza veteranov vojne za Slovenijo.
Zmagovalna ekipa prejme (za obdobje enega leta) prehodni pokal odprtega veteranskega prvenstva Slovenije v veleslalomu, ki ga podeljuje ZVVS. Prehodni pokal prejme ekipa v trajno last ob treh zaporednih osvojitvah ali po petih zmagah s presledki.
Posamezno OZ ZVVS lahko prijavijo neomejeno število tekmovalcev.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Obvezna je uporaba zaščitnih mask.
Organizacija in tehnična izvedba tekmovanja: Trim klub Cerkno. Koordinator za veteransko prvenstvo v veleslalomu: Franci Ferjančič GSM 041-475 312

Prijave in stroški tekmovalcev:
Posamezne ekipe plačajo smučarsko karto in bon za prehrano. Stroške organizacije in nagrad pokrije ZVVS.
Tekmovalca lahko prijavi samo njegova organizacija na prijavnem obrazcu – posamičnih prijav in prijav v mailih brez prijavnic, ne bomo upoštevali.
Prijave tekmovalcev morajo obsegati naslednje podatke: ime in sedež OZ VVS imena, priimke in letnice rojstva ter članske številke članskih izkaznic tekmovalk in tekmovalcev, ime in priimek ter telefon kontaktne osebe.
Prijave sprejemamo izključno po E-mailu izključno na Excel prijavnici do vključno nedelje 24. Januarja 2021 do 12.00 ure (ker bo tehnični izvajalec na osnovi prijav določil število prog) , za tem pa bo 25.01.2021 izvedeno žrebanje štartnih številk. Tehničnemu izvajalcu (Trim klubu Cerkno) bomo zbrane prijave posredovali 24.01.2020, ta pa nam bo dostavil startne liste najkasneje do srede 27.01.2021, ko jih bomo posredovali vsem prijavljenim OO ZVVS.

Ne hitite s prijavami, pošljite jih zadnji dan.

Vse ekipe bomo isti dan obvestili o prejemu prijave in morebitnih dodatnih podrobnostih. V primeru, da ekipe ne bodo prejele potrditve, pomeni, da organizator prijave ni prejel. V primeru prestavitve (vremenske razmere), vas bomo pravočasno obvestili.

Prijave tekmovalcev morajo obvezno biti na prijavnem obrazcu – v prilogi Prijavnica2021, ki bo objavljen na spletni strani, dostavljen pa bo tudi vsem OO ZVVS. Žrebanje bo potekalo po ekipah, zato morajo biti tekmovalci na obrazcu razvrščeni po kakovosti (oziroma kot želite, da bodo startali) od najboljšega navzdol. Prijav v wordu, natipkanih ali ročno napisanih ne bomo sprejeli kot pravilno prijavo in jih ne bomo upoštevali pri žrebu.
Naknadnih prijav, sprememb in zamenjav, po tem roku (24.01.2021) ne bo možno upoštevati. Svetujemo, da prijavite samo tekmovalce, katerih udeležba je zanesljiva.
Vodje ekip prevzamejo pakete, ki vsebujejo štartne številke, na Smučarskem centru Cerkno od 9.00 dalje in sicer na stojnici nasproti blagajne vstopne postaje smučarske proge Brdo, ki bo ustrezno označena.
Za nakup smučarskih kart in bonov za kosilo vodje ekip, na posebej označeni blagajni vstopne postaje smučarske proge Brdo, predložijo naročilnico, na podlagi katere jim bo naknadno izstavljen račun. Naročilnica naj vsebuje popolne podatke o naročniku in se glasi na naslov dobavitelja: Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno.
Strošek na tekmovalca: dnevna smučarska karta: 17 EUR, kosilo: 6 EUR krijejo prijavitelji ekip. Za spremljevalce, ki ne bodo smučali, povratna karta za dostavno sedežnico stane 5 EUR.(Stroške organizacije tekme za člane ZVVS krije ZVVS).
Prijave pošljite na naslov (na E-mail): franci.ferjancic@siol.net

Nasvidenje na Smučarskem centru Cerkno na Črnem Vrhu nad Cerknim!

Idrija, 11.01.2021

Predsednik OO ZVVS Idrija-Cerkno
Marijan Platiše

ČESTITKE ZA DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER SREČNO V NOVEM LETU 2021

Spoštovane veteranke in veterani, občanke in občani!

Še nekaj dni nas loči od Dneva samostojnosti in enotnosti, ki nas spominja na plebiscit za samostojno Slovenijo leta 1990. Poleg zgodovinskega sporočila, ki ga nosi ta praznik, bi nam letos zelo prav prišla tudi politična enotnost in splošno družbeno soglasje, ki je krasilo naše tedanje ravnanje in naše odločitve.

Poslavljamo se od leta, ki nam je prineslo številne preizkušnje. Epidemija Covid 19 je vsakemu od nas prinesla kakšno stisko in kakšen izziv na katerega je bilo potrebno odgovoriti. V veteranski organizaciji smo se po svojih močeh odzivali na razmere in se prizadevali, da naši člani in občani ne bi ostali brez materialne in medsosedske pomoči, ki so jo v kriznih razmerah nujno potrebovali.
Četudi smo bili prisiljeni našo dejavnost prilagajati omejevalnim ukrepov za preprečevanje okužbe, smo uspeli pripraviti nekaj tradicionalnih prireditev in srečanj bivših pripadnikov Teritorialne obrambe Idrija ter drugih dogodkov s katerimi ohranjamo spomin na čas slovenskega osamosvajanja.
Vodstvu območnega združenja, prostovoljcem in vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in izpeljavi naših dogodkov, pa tudi tistim, ki ste se dogodkov samo udeleževali, se za vaš prispevek lepo zahvaljujem. Za vaše sodelovanje se priporočam tudi v prihajajočem letu.

Čestitam vam državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti. Praznujte ga z veseljem in zanosom!

Čeprav bodo letos malo drugačni, vam voščim vesele božične in novoletne praznike!

Prihajajoče leto 2021, pa naj vam prinese miru, zdravja, delovnih uspehov in obilo srečnih trenutkov!

Marijan Platiše, predsednik

 

PONOVNO POTVARJANJE ZGODOVINE IN BLATENJE TERITORIALNE OBRAMBE OB 30.OBLETNICI JAVNEGA POSTROJA 27.ZAŠČITNE BRIGADE TO

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo ne moremo mimo neresnic, ki jih nekoliko dopolnjene vsako leto decembra vedno znova ponavlja Lojze Peterle, prvi predsednik takratne slovenske vlade, natančneje takratni predsednik Izvršnega sveta Skupščine Socialistične Republike Slovenije (16.05.1990-14.05.1992).Na letošnji slovesnosti je svoje trditve nadgradil z besedami: «To ni bila Beogradu ali režimu podrejena Teritorialna obramba, ki je maja nečastno končala svoj vek s predajo orožja«.
Pustimo ob strani vedno znova izpostavljeno netočnost, da je 17.dcembra 1990 bila postrojena brigada MORiS, ki je 13.oktobra 1992 na podlagi odredbe ministra za obrambo preimenovana iz 27.zaščitne brigade TO Slovenije v 1.specialno brigado MORiS. Resnici na ljubo pa je potrebno zapisati, da so brigado kot MORiS imenovali že v času vojne za Slovenijo 1991.V preteklosti smo bili priča tudi retuširanju oznak-zvezde na kapah postrojenih pripadnikov 3.bataljona 27.zaščitne brigade Teritorialne obrambe, kar bi lahko razumeli,da je šlo za nelegalne vojaške strukture. Z vidika legalnosti in legitimnosti osamosvojitvenih prizadevanj je pomembno, da Teritorialna obramba Slovenije od septembra 1990 ni bila podrejena Beogradu, saj je Skupščina RS 27.09.1990 sprejela ustavna amandmaja t.96 in t.97 k Ustavi RS, kar je pomenilo, da ima predsedstvo RS pristojnost, da imenuje poveljnika TO, ji poveljuje v miru in odloča o njeni uporabi v izrednih razmerah. V omenjenih ustavnih amandmajih ni nikakršnega namiga, da je teritorialna obramba končala svoj vek. Hvala bogu! O tem, ali je tudi preimenovana TO bila podrejena politični oblasti, katero za bivšo državo gospod Peterle imenuje režim, bodo odgovorili politologi ali pa še kdo drug na podlagi vseh znanih takratnih okoliščin in dejstev ob obsežni strokovni in spominski literaturi, ki so spremljale soustvarjanje slovenske TO.
Sedaj pa k že omenjenemu letošnjemu dodatku g. Peterleta k reinterpretaciji zgodovinskih dejstev in ustvarjanju zmede ter zdraharstvu.
Teritorialna obramba ni nečastno končala svoj vek s predajo orožja, kot trdi gospod Peterle in je s temi besedami ponovno užali na tisoče pripadnikov TO, ki so se desetletja urili in zato bili dovolj usposobljeni in izurjeni, da so vzeli orožje v roke in branili tudi gospoda Peterleta v osamosvojitveni vojni. To trditev lahko podkrepimo še s številkami.TO Slovenije je maja 1990 zadržala pod svojim nadzorom 22.056 kosov pehotnega, protioklepnega, protiletalskega in orožja za ognjeno podporo z vsaj ½ borbenega kompleta streliva. Če k temu oborožitvenemu potencialu prištejemo še 15.269 kosov pehotnega orožja upravnih organov in vojnih enot zvez, ugotovimo, da je TO razpolagala z 37.325 kosi orožja.
V zborniku »Orožja nismo oddali 1990«, ki ga je izdala ZVVS ob letošnji 30.obletnici MSNZ, pri izdaji je sodelovalo tudi ZVPD SEVER, pa lahko zasledimo, da je Ministrstvo za notranje zadeve imelo v svojih skladiščih 45.276 kosov različnega, sodobnega avtomatskega orožja. Navedeno pomeni, da so obrambne sile RS jeseni 1990 leta razpolagale s preko 80.000 kosov različnega orožja. Torej vprašanje ni, ali je bila slovenska TO razorožena, vprašanje je,zakaj ta ogromna količina orožja ni bila razdeljena med pripadnike TO že pred začetkom vojne za Slovenijo!
Mnogi pripadniki in štabi TO, ki so jim leta 1990 poskušali odvzeti orožje ali preprečiti dostop do njega v objektih JLA, tega niso nikoli odobravali. Glede na okoliščine tudi niso stigmatizirali pristojnih za zapoznelo ukrepanje oziroma neukrepanje. Pa ne zaradi oportunizma, ampak objektivizma.
To navajamo tudi zaradi g. Peterleta. V omenjenem zborniku namreč avtorja prispevka pri opisovanju razmer v takratni milici navajata tudi zanimive podatke. Po odredbi takratnega republiškega sekretarja za notranje zadeve RS so jeseni 1990 (dokument odseka za opremo in oborožitev, štev.0044/6 z dne 24.10.1990) Ministrstvu za notranje zadeve Hrvaške prodali 610 kosov različne opreme in orožja. Da pa na MNZ RS v svojem početju ne bi bili osamljeni, so bili tudi iz skladišč 30.razvojne skupine iz Kočevske Reke Ministrstvu za notranje zadeve Hrvaške predani 4 mitraljezi 12,7 mm, 2 protiletalska topa 20mm in 56.000 kosov različnega streliva.
Ker je g. Peterle takrat bil na čelu izvršilne oblasti in odgovoren zanjo, bi ga po njegovem vzorcu lahko vprašali, ali je prej omenjeno zmanjševanje obrambnih potencialov Slovenije njegov prispevek k »razoroževanju Slovenije«. Zato g.Peterletu priporočamo branje zbornika »Orožja nismo oddali 1990«.Mogoče se bo s spoznanji lahko izognil ponovnim delitvam in nepotrebnim obtožbam.
Predsednik republike ima prav, ko izpostavlja, »da je več tistega, kar nas povezuje, kot tistega, kar nas ločuje«. Ni pa prav, da pri pozivih za spregled s tem odpira vrata nekaterim starim praksam laži, potvarjanja in spreminjanja zgodovinskih dejstev. Tega ni možno spregledati, tudi zaradi tega, ker smo se v obrambo nove demokratične države pred tridesetimi leti podajali z upanjem, da se to ne bo dogajalo v dotedanjem obsegu.

Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo