Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Marijan Platiše

NEKDANJI TERITORIALCI NA POHODU IN STRELSKEM URJENJU NA LAJŠAH

V soboto 19.9.2020 je v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno potekal dogodek, ki je vseboval pohod »po poteh enot Teritorialne obrambe Idrija«, urjenje v streljanju s pištolo na strelišču Lajše nad Cerknim ter srečanje nekdanjih pripadnikov 85. samostojne čete in 4. čete Jurišnega odreda Teritorialne obrambe ter Narodne zaščite, ki so delovali na Cerkljanskem.

Dogodek je potekal dnih zdravstvenih razmerah in v skladu z ukrepi NIJZ za preprečevanje okužbe z COVID-19.
Dobre dve uri trajajoč pohod po poteh enot TO Idrija, ki je potekal po gozdnih poteh in stezah iz Cerknega do vzpetine Lajše nad Cerknim, je aktivnost s katero veterani vojne za Slovenijo člani PVD Sever in drugi udeleženci, ohranjajo spomin na bojne aktivnosti, ki so jih v osamosvojitveni vojni na tem območju izvajale enote Teritorialne obrambe Idrija.
Pohodnike so na strelišču Lajšah pričakali nekdanji pripadniki 85. samostojne čete Teritorialne obrambe Idrija, tako imenovane Cerkljanske četa, na čelu z nekdanjim poveljnikom Dušanom Obidom ter nekdanji pripadniki Narodne zaščite iz Krajevne skupnosti Podlanišče. Letos so na dogodku sodelovali tudi nekdanji pripadniki 4. čete Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija, sestavljenega iz pripadnikov nekdanjega partizanskega bataljona JLA, ki so 7.julija 1991 na bojnih položajih zamenjale borce Cerkljanske čete, ter nadaljevali z izvajanjem bojnih nalog Teritorialne obrambe na območju Kladja in Cerkljanskega vrha.
Udeležence je uvodoma nagovoril Marijan Platiše, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo ter nekdanjim teritorialcem, zbranim na dogodku, v imenu veteranske organizacije ponovno izrazil vse priznanje in zahvalo za njihovo vdanost služenja domovini in za njihovo sodelovanje v osamosvojitveni vojni leta 1991.
Vodja strelskega urjenja Jože Erjavec je razložil pravila in postopke pri izvajanju urjenja v streljanju s pištolo.

Član Društva za praktično streljanje iz Cerknega, pa je udeležencem predstavil strelno orožje s katerem oni tekmujejo na strelskih tekmovanjih, ter demonstriral njihov način streljanja.

 

 

Nato so za orožje prijeli nekdanji teritorialci.

Po zaključenem strelskem urjenju, ki ga je vodil Boris Jordan, opravljeni analizi in kosilu, so se udeleženci z zagotovilom, da se prihodnje leto zopet dobijo v še večjem številu, vrnili v dolino.

 

PREJEMNIKI PRIZNANJ ZVVS V LETU 2020

Na predlog predsedstva OZ VVS Idrija – Cerkno, je predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenij sklenilo, da v letu 2020 iz Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo prejmejo:

 

 

Spominska plaketa ZVVS:
Ajda d.o.o.,
Eta d.o.o Cerkno.
FreeNet Internet d.o.o. Godovič in
Občina Cerkno

Znak praporščaka:
Drago Feltrin

Bronasta plaketa ZVVS:
Emil Čadež
Franci Jezeršek
Silvij Klemenčič
Janez Pivk
Stanislav Platiše in
Darko Svetičič

Srebrna plaketa ZVVS:
Vladimir Sedej

Red ZVVS III. Stopnje:
Jože Erjavec

Priznanja bodo dobitnikom svečno izročena na letnem zboru članov v soboto 26.9.2020. Jožetu Erjavcu pa je bil Red ZVVS III. stopnje že vročen na glavnem zboru ZVVS v Ljutomeru.
Obrazložitve in utemeljitve priznanj si lahko preberete v naslednji datoteki: Prejemniki priznanj ZVVS -2019

Iskrene čestitke vsem!

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2019

V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno smo v skladu s svojimi programskimi izhodišči, v letu 2019 nadaljevali z dejavnostmi, ki so bile začete že v prejšnjih letih.
Svoje aktivnosti smo usmerjali v ohranjanje spomina na ustanovitev in razvoj Teritorialne obrambe in na njeno vlogo v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991. Veliko aktivnosti smo namenjali druženju nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe, seznanjanju mlade generacije o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti svobode in miru.
Poročilo o opravljenem delu izkazuje, da smo v letu 2019 realizirali domala vse aktivnosti, ki smo si jih v svojem načrtu dela zastavili na začetku leta.
Uspeli smo vzpostaviti dobro sodelovanje z župani in podžupani v občinah Idrija in Cerkno. Skoraj ni bilo našega dogodka na katerem ne bi sodeloval tudi kdo od njih. S tem povečujemo tudi ugled in vpliv naše organizacije v lokalnih skupnostih. Ob podpori občine Idrija so bile začete aktivnosti za ureditev parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.
Nadaljevali smo z uspešnim sodelovanjem z osnovnimi šolami. Pripravili smo nekaj odmevnih prireditev, ki postajajo zanimive tudi za novinarje in širšo javnost. Upam, da bo vse to s časoma pripeljalo do tega, da veterani dogodkov ne bomo več organizirali samo sami zase, s čemer bomo uresničevali temeljno poslanstvo naše organizacije.
Opravljeno delo človeka navdaja z zadovoljstvom! Skrb pa zbuja dejstvo, da so opisane aktivnosti v velikem delu rezultat le manjše skupine prizadevnih članic in članov, ki neumorno delajo v našem združenju in katerim za opravljeno delo gre velika zahvala. Vprašanje pa je kaj bo z delom našega združenja, ko se bodo ti ljudje utrudili?
Zato poročanje o opravljenem delu zaključujemo z vabilom, da se čim več članic in članov vključi tudi v aktivno delo združenja z željo, da bi v njem tudi vnaprej dobro sodelovali in, da vsi skupaj naredimo napor, da v združenje privabimo čim več naših nekdanjih soborcev in drugih občanov, ki delijo naše vrednote, pa še niso člani združenja. Skupaj bomo močnejši in uspešnejši pri prenašanju vrednot s katerimi smo odšli v vojno za samostojno in demokratično Slovenijo.
Celotno poročilo o  opravljenem delu OZ VVS Idrija v letu 2019  si lahko preberete v priloženi datoteki Poročilo o delu OZ VVS v letu 2019-1

PREDLOG NAČRTA AKTIVNOSTI OZ VVS V LETU 2020, SPREMENJEN ZARADI COVID 19

Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno je v marcu 2020 sprejelo predlog letnega načrta dela v letu letu 2020 in ga predložilo v obravnavo in sprejem zboru članov. Sklenilo je, da bo območno združenje tudi v letošnjem letu svoje aktivnosti usmerjalo v ohranjanje spoštljivega spomina na dogodke v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991. Veliko aktivnosti bo namenjeno različnim oblikam druženja nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe Idrija. Še več pozornosti bo namenilo seznanjanju mladih iz osnovnih šol o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti, svobode in miru. Ena od pomembnejših in najobsežnejših nalog pa bo dokončna ureditev spominskega parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.
Epidemija in ukrepi za preprečitev okužbe s COVID 19 pa so otežili dejavnost članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno. Odpovedati oziroma odložiti je bilo potrebno vrsto aktivnosti, med drugim tudi že sklicani Letni zbor članov združenja.
Kljub omejevalnim ukrepom je veteranska organizacija izvajala nekatere v predlogu letnega načrta načrtovane aktivnosti. Zlasti aktivnosti množičnejšega značaja pa je bilo potrebno omejiti ali jih preložiti na kasnejši čas, nekatere pa celo odpovedati.
Vsled teh razmer je predsedstvo spremenilo predlog letnega načrta aktivnosti Območnega združenja v letu 2020 in ga predlaga v obravnavo in sprejem zboru članov.
Predlog načrta aktivnosti OZ VVS v letu 2020, spremenjen zaradi COVID 19, lahko preberete v priloženi datoteki Letni načrt dela 2020 – spremenjen COVID 19 -sprejet

 

VABLJENI NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS

Po marčevski preložitvi, vas vljudno vabimo na redni letni Zbor članov OZ VVS Idrija – Cerkno,

ki bo v soboto 26.9.2020 ob 16. uri v gostilni »Pr Zagodu«, Gregorčičeva ulica 69, v Idriji.

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev  zbora članov
2. Pozdravna beseda gostov
3. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov zbora in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem poročil o opravljenem delu v letu 2019:
– poročila o delu združenja,
– finančnega poročila,
– poročila nadzornega odbora in
– poročila častnega razsodišča
5. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti območnega združenja za leto 2020 v razmerah omejitvenih ukrepov epidemije Covid 19 in finančnega plana združenja za leto 2020
6. Potrditev mandata predsednika OZ VVS Idrija Cerkno za leto 2020 in nadomestne volitve člana predsedstva OZVVS
7. Svečana podelitev priznanj ZVVS
8. Razno

Gradivo za zbor članov je objavljeno na spletni strani OZ VVS Idrija – Cerkno http/www.ozvvs-idrija-cerkno.si.

Dogodek bo potekal v skladu z ukrepi NIJZ za preprečevanje okužbe s COVID-19, ki priporočajo:
– na dogodku lahko sodelujejo samo osebe, ki nimajo znakov okužbe dihal,
– zadrževanje udeležencev samo na odprtem prostoru ali uporaba zaščitnih mask,
– oblikovanje seznama vseh prisotnih na dogodku,
– vzdrževanje higiene rok (razkuževanje) in kašlja,
– vzdrževanje socialne razdalje med udeleženci (min. 1,5 m).

Vljudno vabljeni!

Marijan Platiše
predsednik