Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Marijan Platiše

VETERANI NA DAN DRŽAVNOSTI SODELOVALI NA SPOMINSKI SLOVESNOSTI V ČEKOVNIKU

Na dan državnosti 25.junija 2023 se je več kot dvesto krajanov, rojakov ter prijateljev od blizu in daleč udeležilo spominske slovesnosti pri Podobniku v Čekovniku, v naselju s 45 domačijami in vikendi ter 130 prebivalci, ki je del krajevne skupnosti Idrija.

 

Med njimi je bilo tudi 32 pohodnikov, ki so dopoldne pod vodstvom Vlada Sedeja prišli iz Idrije mimo spomenika sanitetni postaji št.1 in nekaterih med vojno požganih domačij. Tako med pohodniki, kot tudi med drugimi udeleženci svečanosti so bili tudi številni veterani vojne za Slovenijo.
Prireditev so pripravili krajani za namenom, da se ne pozabi na žrtve in velik prispevek prebivalcev tega kraja k osvoboditvi izpod okupatorjev v drugi svetovni vojni. Požgana je bila četrtina domačij, življenje je od takratnih 340 izgubilo več kot trideset krajanov, v partizanih jih je bilo okrog petdeset. Pomoč in zanesljivost domačinov Čekovnika in drugih bližnjih naselij pa sta omogočali nastanek organizirane partizanske sanitete na tem območju in delovanje partizanske bolnice Pavla.
Tako kot med NOB, so fantje in možje iz Čekovnika, častno opravili svojo dolžnost do domovine tudi leta 1991, takrat k sreči brez žrtev. V vrstah teritorialne obrambe in drugih obrambnih struktur jih je sodelovalo več kot 20.
V uvodnem delu svečanostije pobudnik prireditve Ljubo Mohorič, tudi avtor monografije Čekovnik v vrtincu časa in spominov, povzel dogajanja v času po italijanski zasedbi in zlasti po začetku oboroženega odpora. Izpostavil je velike žrtve med krajani, pa tudi med borci od drugod, ki so padli na tem območju. Posebej je predstavil dogodek na domačiji Podobnikovih ob požigu vasi 23.junija 1943. Ob vsej krutosti sovražnika je v poveljujočem ostala trohica človečnosti, da ni izvršil najhujše kazni nad domačini.
Kljub grenkim izkušnjam z maščevanjem okupatorjev in drugimi tragičnimi dogodki, so krajani Čekovnika, razpeti med strahom in pogumom, složno podpirali NOB in bili tako del sil boja proti nacifašizmu. Preživeli so po tej vojni imeli eno samo željo, aktualno tudi sedaj: »Naj se kaj takega nikoli več ne ponovi!«
V nadaljevanju je zgodovinar Darko Viler prikazal razvoj partizanske sanitete na tem območju. Ta je predstavljala najvišjo obliko človečnosti v vojni. Začelo se je že marca 1943 z oskrbo nekaj ranjenih borcev pri domačijah nad Idrijsko Belo in se nadaljevalo s Sanitetno postajo št.1 za Gladkimi skalami. Sredi novembra so se od tu skupaj z ranjenci iz drugih bojev preselili k Tratniku, kjer bila takrat osnovana Centralna vojna bolnica lll. Operativne cone. V decembru je skupina iz osebja te bolnice postavila prvo brunarico nad Idrijskimi klavžami. Tej so sledili še drugi objekti, raztreseni med Idrijco in Belco, vsi skupaj po upravnici imenovani SVPB Pavla. Tu se je do konca vojne zdravilo in večinoma tudi pozdravilo več kot 950 ranjenih in obolelih. Dr. Pavla je zapisala, da dela in dobrote domačinov ni mogoče poplačati.
Kot živa priča je spomine na požig vasi in na srečanja s partizani in sovražnimi vojaki zelo doživeto predstavil domačin iz Čekovnika, upokojeni geolog Valentin Lapajne, ki je bil v tistem času dvanajstletni otrok. Te dogodke je, ne brez razloga, vpletel tudi v knjigo Geologija med strahom in pogumom, v kateri opisuje svoje spomine na geološko delo v tropskih pragozdovih.
Prireditev je s svojo prisotnostjo in nagovorom počastil tudi bivši predsednik republike Borut Pahor, ki je med drugim poudaril pomen spomina na to, da brez NOB, brez izkušenj, ki nam jih je ta čas zagotovil, tudi samostojne države leta 1991 ne bi bilo. Praznujemo v državi, ki ima velike priložnosti in ne bi se smeli ujeti v past neenotnosti.
V nadaljevanju sta Marija Žgavec in Aleksander Mohorič, ki sta bila kot majhna otroka priči požigu svojega doma, skupaj z Borutom Pahorjem posadila drevo spominjanja – hruško, kot spomin na človečnost in simbol pričakovanja toplih medčloveških odnosov. Pahor pa je odkril še spominsko ploščo na hiši. Prireditev so domači izvajalci obogatili tudi s pestrim kulturnim programom. Sodelovali so tudi praporščaki veteranskih organizacij pod poveljstvom Jožeta Erjavca.

Pod vodstvom Majde Lužnik sta nastopila nonet Čekovnška tkleta in trio Maharičke, sodelovali pa so še harmonikar Žan Podobnik ter mladi recitatorki Nina in Zala. Program je ob spremljavi verzov Kajuhove Samo en cvet domiselno povezovala Saša Černalogar Mrak.
Zahvala za lep in zanimiv dogodek gre ZB NOB Idrija – Cerkno, Občini Idrija na čelu z županom, KS Idrija, OZ VVS Idrija – Cerkno, krajanom in rojakom Čekovnika, gostitelju Ivanu Pircu, organizatorki Alojziji Černalogar, vsem govornikom in nastopajočim, praporščakom, donatorjem: Zidgrad, Hidria, Mlinotest, Fama, skratka, prav vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi in izvedbi.
Vlado Sedej

LETOŠNJE SREČANJE VETERANOV OSAMOSVOJITVENE VOJNE IN ČASTNIKOV JE ODPOVEDANO

Kot smo vas obvestili, sta slovenski veteranski in častniška organizacija pripravljali tradicionalno vseslovensko srečanje veteranov vojne za Slovenijo 91 in slovenskih častnikov, ki naj bi bilo v soboto 2. septembra 2023 na Visti ob Velenjskem jezeru.
Zaradi naravne ujme, ki je prizadela Slovenijo in povzročila nepredstavljivo škodo na objektih, infrastrukturi ter predvsem prizadela ljudi, so vse tri organizacije sprejele odločitev da letošnjo prireditev odpovedo. To pomeni, da letošnje srečanje veteranov osamosvojitvene vojne in častnikov ODPADE.
Vsem se zahvaljujejo za razumevanje!
Vidimo se zopet naslednje leto!

V VELENJU SE BODO NA VSESLOVENSKEM SREČANJU TUDI LETOS ZBRALI VOJNI VETERANI IN ČASTNIKI

Slovenski veteranski in častniška organizacija tudi letos pripravljajo tradicionalno vseslovensko srečanje veteranov vojne za Slovenijo 91 in slovenskih častnikov.
Srečanje bo potekalo na Visti ob Velenjskem jezeru, v soboto 2. septembra 2023 od 11. ure naprej.
Ker so pripadniki Slovenske vojske in Policije močno vpeti v reševanje in odpravo posledic nedavnega neurja, je razumljivo, da se ne morejo udeležiti in sodelovati v spremljevalnem programu letošnje prireditve.
Za zabavo bo poskrbel ansambel Veseli svatje.
Ob lepem vremenu bo možno tudi kopanje v jezeru.
Za vse prijavljene udeležence bo zagotovljena malica (boni). Zagotovljena pa bo tudi druga gostinska ponudba.
Predviden odhod iz Cerknega preko Idrije, Logatca bo ob 7.30 uri, povratek v Cerkno v večernih urah.
Glede na število prijav udeležencev bomo skušali organizirati avtobusni ali kombi prevoz.
Prispevek udeležencev za prevoz bo odvisen od števila udeležencev in bo znašal okoli 20,00 do 30,00 EUR.
Zaželjeno je, da so udeleženci (tisti ki jih imajo) oblečeni v veteranske majice ali kape.
Vse, ki se nameravate udeležiti srečanja prosimo, da najkasneje do petka 25.8.2023 do 12. ure pošljete svojo prijavo Miranu Erjavcu na mail: erjavec.miran@gmail.com ali SMS na telefon 051689158.
Prosimo, delite to vabilo tudi z vašimi domačimi, prijatelji in znanci, ki so prav tako vabljeni na srečanje!
Vljudno vabljeni, prijetno bo!

VETERANSKI ORGANIZACIJI BOSTA PRIZADETIM V POPLAVAH POMAGALI Z RAZVLAŽILCI ZRAKA

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih združenj Sever sta se dejavno vključili v zbiranje pomoči za ljudi, ki so jih prizadele nedavne poplave.

Ker bi bila glede na obseg škode in finančne zmožnosti veteranskih društev, zbrana denarna pomoč razmeroma majhna, sta se organizaciji odločili za materialno pomoč prizadetim  in nabavili 15 industrijskih razvlažilcev zraka, ki jih bodo naslednji teden že posredovali uporabnikom na poplavno prizadetih območjih za sušenje prostorov.

 

Velika zahvala gre Dušanu Presetniku, donedavnem članu predsedstva ZVVS, ki je preko svojih dobaviteljev zagotovil prepotrebne razvlažilce, saj jih na prostem trgu skoraj ni nemogoče kupiti.
Veterani verjamejo, da bodo razvlažilci zraka koristili marsikateremu članu obeh veteranskih organizacij ali drugim občanom. Na voljo pa bodo tudi ob podobnih vremenskih ujmah v prihodnje.

Povzeto po: www.zvvs.si

VABLJENI NA 40. POHOD PO POTEH PRENOSA RANJENCEV, SREČANJE OSEBJA, RANJENCEV TER PRIJATELJEV SVPB PAVLA IN FRANJA

Veterane vojne za Slovenijo in vse ljubitelje pohodništva, organizatorji vabijo na 40. pohod po poteh prenosa ranjencev, srečanje osebja, ranjencev ter prijateljev SVBP Pavla in Franja, ki bo v soboto 26.8.2023
Dogodek je namenjen ohranjanju spomina na največjo humanitarno akcijo v drugi svetovni vojni na naših tleh, ki se je odvijala avgusta leta 1944 in v kateri so borci IX. korpusa prenesli ranjence iz bolnišnic Franji in Pavla na partizansko letališče Nadlesk pri Starem trgu na Notranjskem.
Veterani vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno, ki so tudi med organizatorji pohoda, udeležbo na pohodu poleg ohranjanja izročil iz NOB, posvečajo tudi spominu na delovanje Učne čete Teritorialne obrambe Idrija, ki je ob sodelovanju dela Zaščitnega voda, v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo 1991 v zbirnem centru 63. Območnega štaba Teritorialne obrambe Tolmin, na Vojskem skrbela za oskrbo in varnost prebeglih pripadnikov JLA. Spominu na to tajno vojaško operacijo so vojni veterani v sodelovanju z Občino Idrija, letos na stavbi CŠOD na Vojskem svečano odkrili spominsko obeležje.
Pohodna kolona Veteranov vojne za Slovenijo bo iz smeri Zadloga proti Vojskem krenila ob 6. uri. Zborno mesto bo, kot vsako leto, pri zbiralnici mleka. Prijave do četrtka 24.8.2023 sprejema Marko Mikuž, tel. 041 718 572. Veterani pa se pohoda lahko udeležijo tudi na smereh iz Želina pri Cerknem ali iz Tihe doline na Predmeji

Celodnevni dogodek se bo odvijal po naslednjem programu:
ODHODI POSEBNIH AVTOBUSOV IZ SMERI :
6.00 Idrija – Želin / 9.30 Nova Gorica-Ajdovščina-Hudo polje – Vojsko / 10.30 Idrija – Hudo polje /
HUDO POLJE – ob 12.00 uri:
Srečanje in spominska slovesnost.
Slavnostni govornik bo Marjan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
VOJŠČICA – ob 15.00 uri:
Prihod pohodnikov in polagnje vencev
VOJSKO – ob 16.30 uri:
Prihod pohodnikov in spominska slovesnost
Slavnostna govornica Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije
ODHODI POSEBNIH AVTOBUSOV IZ VOJSKEGA:
Med 17.00 in 18.00: Vojsko – Idrija – Želin / Vojsko – Idrija – Črni Vrh / Vojsko – Predmeja

Prijave pohodnikov sprejemajo do četrtka 24. 8. 2023
KONTAKTI: ZB Idrija – 031 341 409 / PD Idrija, Andrej Bončina – 031 591 769 / Zadlog,
Marko Mikuž – 041 718 572 / Tiha dolina, Dušan Brus – 041 617 607
Udeležba pohodnikov na lastno odgovornost!

Vljudno vabljeni!