Novice

V IMENU VETERANSKE ORGANIZACIJE VAM ZA SODELOVANJE V OSAMOSVOJITVENI VOJNI PONOVNO IZREKAM VSE PRIZNANJE IN ZAHVALO

V soboto 19.9.2020 je v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno potekal dogodek, ki je vseboval pohod »po poteh enot Teritorialne obrambe Idrija«, urjenje v streljanju s pištolo na strelišču Lajše nad Cerknim ter srečanje nekdanjih pripadnikov 85. samostojne čete, pripadnikov NZ iz Krajevna skupnosti Podlanišče  in 4. čete Jurišnega odreda Teritorialne obrambe ter Narodne zaščite, ki so delovali na Cerkljanskem.

Udeležence je uvodoma nagovoril Marijan Platiše, predsednik OZ VVS Idrija Cerkno.
Njegov nagovor v nadaljevanju objavljamo v celoti:

Dragi soborci iz Teritorialne obrambe, veteranke in veterani,
pohodnice in pohodniki, spoštovani gostje!

V imenu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno vas vse lepo pozdravljam na današnjem spominskem dogodku.
Sedanje razmere in ukrepi za preprečevanje okužbe s Covid 19 so zahtevali, da smo današnjo aktivnost iz pomladi prenesli na jesen. Tudi današnji dogodek poteka v skladu z ukrepi NIJZ za preprečevanje okužba s COVID-19, ki priporočajo: da na dogodku lahko sodelujemo samo osebe, ki nimajo znakov okužbe dihal, da se udeleženci zadržujemo samo na odprtem prostoru, da oblikujemo seznam vseh prisotnih na dogodku, zato vse prisotne prosim, da se na seznam vpišete pri prijavni mizi, da vzdržujemo higieno rok in kašlja. Pred in po streljanju zato uporabite razkužilo, ki je tam na mizi in, da vzdržujemo medsebojno socialno razdaljo vsaj 1,5 m.
Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija in srečanja njihovih nekdanjih pripadnikov je aktivnost s katero veterani ohranjamo spoštljiv spomin na bojne aktivnosti, ki smo jih v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991 izvajali pripadniki enot Teritorialne obrambe Idrija.
Danes naše spominjanje in spoštljiv poklon namenjamo vam, nekdanjim pripadnikom 85. samostojne, tako imenovane Cerkljanske čete, pripadnikom Narodne zaščite iz Krajevne skupnosti Podlanišče in 4. čete Jurišnega odreda, Teritorialne obrambe Idrija, ki je bil formiran iz sestave nekdanjega partizanskega bataljona JLA in, ki ste 7.julija 1991 na bojnih položajih zamenjali borce Cerkljanske čete. Vsi ste izvajali bojne naloge Teritorialne obrambe na območju Kladja in Cerkljanskega vrha.
S svojo vdanostjo služenja domovini in svojim sodelovanjem v osamosvojitveni vojni ste takrat častno izpolnili svojo dolžnost pred obličjem zgodovine in za to vam v imenu veteranske organizacije ponovno izrekam vse priznanje in zahvalo.
Današnje srečanje pa ni zadnja aktivnost, ki jo pripravlja naše Območno združenje. Naslednjo soboto v gostilni Pri Zagodu v Idriji pripravljamo letni zbor članov. Jeseni načrtujemo okroglo mizo o delovanju MSNZ. Ob Martinu organiziramo tradicionalno strokovno ekskurzijo, ki jo zaključimo z veselim martinovanjem. Za novo šolsko leto pripravljamo jubilejni 10. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije« in želimo si, da v okviru te aktivnosti svojim vnukom in pravnukom tudi vi poveste svoje spomine na dogodke, ki ste jih doživeli v osamosvojitveni vojni. Če bodo razmere dopuščale bomo sodelovali pri pripravi proslave ob dnevu enotnosti in enotnosti. V sodelovanju z Občino Idrija pa nadaljujemo z deli za dokončno ureditev spominskega parka osamosvojitve Slovenije pred Osnovno šolo v Idriji.
Skratka, kljub sedanjim razmeram bo aktivnosti še veliko. Želim si, da bi na naštetih in drugih aktivnostih, ki jih izvajamo, sodelovali tudi vi. Še posebej pa bomo veseli, če vas bodo te aktivnosti prepričale in se boste odločili, da se v naše veteransko združenje tudi včlanite. Prijavnice za včlanitev so vam na prijavni mizi tudi na voljo.
Ob tej priložnosti bi vas želel opomniti tudi na ureditev statusa vojnega veterana. Pridobitev statusa ni avtomatska in ni povezana z včlanitvijo v veteransko organizacijo.
Za to morate poskrbeti sami, tako, da se zglasite na Upravni enoti Idrija, pri ga. Nataši Ražem in tam oddate zahtevek za priznanje in vpis v evidenco vojnih veteranov. Z ureditvijo statusa veterana boste po dopolnitvi 55 let starosti upravičeni do veteranskih pravic, med katerimi naj omenim plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki znaša dobrih 30 Eur na mesec in pravico do veteranskega dodatka, do katerega ima pravico veteran katerega mesečni dohodek na člana njegove družine je nižji od 497,15 Eur.
Kratka pisna navodila o postopkih za pridobitev statusa in o uveljavljanju pravic vojnega veterana so vam danes na voljo na prijavni mizi, več o tem pa si lahko preberete tudi na spletni strani našega Območnega združenja.
Bodi z moje strani za danes to dovolj.
Vsem, ki ste kakor koli pomagali pri organizaciji današnjega dogodka, zlasti pa še Franciju Ferjančič, se zahvaljujem za opravljeno delo.
K besedi vabim Jožeta Erjavca, ki bo kot vodja strelskega urjenja obrazložil pravila in postopke strelskega urjenja.
Vsem vam pa se še enkrat zahvaljujem za vašo udeležbo in vam želim prijeten dan!

Lajše, 19.9.2020

NEKDANJI TERITORIALCI NA POHODU IN STRELSKEM URJENJU NA LAJŠAH

V soboto 19.9.2020 je v organizaciji Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno potekal dogodek, ki je vseboval pohod »po poteh enot Teritorialne obrambe Idrija«, urjenje v streljanju s pištolo na strelišču Lajše nad Cerknim ter srečanje nekdanjih pripadnikov 85. samostojne čete in 4. čete Jurišnega odreda Teritorialne obrambe ter Narodne zaščite, ki so delovali na Cerkljanskem.

Dogodek je potekal dnih zdravstvenih razmerah in v skladu z ukrepi NIJZ za preprečevanje okužbe z COVID-19.
Dobre dve uri trajajoč pohod po poteh enot TO Idrija, ki je potekal po gozdnih poteh in stezah iz Cerknega do vzpetine Lajše nad Cerknim, je aktivnost s katero veterani vojne za Slovenijo člani PVD Sever in drugi udeleženci, ohranjajo spomin na bojne aktivnosti, ki so jih v osamosvojitveni vojni na tem območju izvajale enote Teritorialne obrambe Idrija.
Pohodnike so na strelišču Lajšah pričakali nekdanji pripadniki 85. samostojne čete Teritorialne obrambe Idrija, tako imenovane Cerkljanske četa, na čelu z nekdanjim poveljnikom Dušanom Obidom ter nekdanji pripadniki Narodne zaščite iz Krajevne skupnosti Podlanišče. Letos so na dogodku sodelovali tudi nekdanji pripadniki 4. čete Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija, sestavljenega iz pripadnikov nekdanjega partizanskega bataljona JLA, ki so 7.julija 1991 na bojnih položajih zamenjale borce Cerkljanske čete, ter nadaljevali z izvajanjem bojnih nalog Teritorialne obrambe na območju Kladja in Cerkljanskega vrha.
Udeležence je uvodoma nagovoril Marijan Platiše, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo ter nekdanjim teritorialcem, zbranim na dogodku, v imenu veteranske organizacije ponovno izrazil vse priznanje in zahvalo za njihovo vdanost služenja domovini in za njihovo sodelovanje v osamosvojitveni vojni leta 1991.
Vodja strelskega urjenja Jože Erjavec je razložil pravila in postopke pri izvajanju urjenja v streljanju s pištolo.

Član Društva za praktično streljanje iz Cerknega, pa je udeležencem predstavil strelno orožje s katerem oni tekmujejo na strelskih tekmovanjih, ter demonstriral njihov način streljanja.

 

 

Nato so za orožje prijeli nekdanji teritorialci.

Po zaključenem strelskem urjenju, ki ga je vodil Boris Jordan, opravljeni analizi in kosilu, so se udeleženci z zagotovilom, da se prihodnje leto zopet dobijo v še večjem številu, vrnili v dolino.

 

PREJEMNIKI PRIZNANJ ZVVS V LETU 2020

Na predlog predsedstva OZ VVS Idrija – Cerkno, je predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenij sklenilo, da v letu 2020 iz Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo prejmejo:

 

Spominska plaketa ZVVS:
Ajda d.o.o.,
Eta d.o.o Cerkno.
FreeNet Internet d.o.o. Godovič in
Občina Cerkno

Znak praporščaka:
Drago Feltrin

Bronasta plaketa ZVVS:
Emil Čadež
Franci Jezeršek
Silvij Klemenčič
Janez Pivk
Stanislav Platiše in
Darko Svetičič

Srebrna plaketa ZVVS:
Vladimir Sedej

Red ZVVS III. Stopnje:
Jože Erjavec

Priznanja bodo dobitnikom svečno izročena na letnem zboru članov v soboto 26.9.2020. Jožetu Erjavcu pa je bil Red ZVVS III. stopnje že vročen na glavnem zboru ZVVS v Ljutomeru.
Obrazložitve in utemeljitve priznanj si lahko preberete v naslednji datoteki:Prejemniki priznanj ZVVS -2019

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2019

V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno smo v skladu s svojimi programskimi izhodišči, v letu 2019 nadaljevali z dejavnostmi, ki so bile začete že v prejšnjih letih.
Svoje aktivnosti smo usmerjali v ohranjanje spomina na ustanovitev in razvoj Teritorialne obrambe in na njeno vlogo v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991. Veliko aktivnosti smo namenjali druženju nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe, seznanjanju mlade generacije o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti svobode in miru.
Poročilo o opravljenem delu izkazuje, da smo v letu 2019 realizirali domala vse aktivnosti, ki smo si jih v svojem načrtu dela zastavili na začetku leta.
Uspeli smo vzpostaviti dobro sodelovanje z župani in podžupani v občinah Idrija in Cerkno. Skoraj ni bilo našega dogodka na katerem ne bi sodeloval tudi kdo od njih. S tem povečujemo tudi ugled in vpliv naše organizacije v lokalnih skupnostih. Ob podpori občine Idrija so bile začete aktivnosti za ureditev parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.
Nadaljevali smo z uspešnim sodelovanjem z osnovnimi šolami. Pripravili smo nekaj odmevnih prireditev, ki postajajo zanimive tudi za novinarje in širšo javnost. Upam, da bo vse to s časoma pripeljalo do tega, da veterani dogodkov ne bomo več organizirali samo sami zase, s čemer bomo uresničevali temeljno poslanstvo naše organizacije.
Opravljeno delo človeka navdaja z zadovoljstvom! Skrb pa zbuja dejstvo, da so opisane aktivnosti v velikem delu rezultat le manjše skupine prizadevnih članic in članov, ki neumorno delajo v našem združenju in katerim za opravljeno delo gre velika zahvala. Vprašanje pa je kaj bo z delom našega združenja, ko se bodo ti ljudje utrudili?
Zato poročanje o opravljenem delu zaključujemo z vabilom, da se čim več članic in članov vključi tudi v aktivno delo združenja z željo, da bi v njem tudi vnaprej dobro sodelovali in, da vsi skupaj naredimo napor, da v združenje privabimo čim več naših nekdanjih soborcev in drugih občanov, ki delijo naše vrednote, pa še niso člani združenja. Skupaj bomo močnejši in uspešnejši pri prenašanju vrednot s katerimi smo odšli v vojno za samostojno in demokratično Slovenijo.
Celotno poročilo o  opravljenem delu OZ VVS Idrija v letu 2019  si lahko preberete v priloženi datoteki Poročilo o delu OZ VVS v letu 2019-1

PREDLOG NAČRTA AKTIVNOSTI OZ VVS V LETU 2020, SPREMENJEN ZARADI COVID 19

Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno je v marcu 2020 sprejelo predlog letnega načrta dela v letu letu 2020 in ga predložilo v obravnavo in sprejem zboru članov. Sklenilo je, da bo območno združenje tudi v letošnjem letu svoje aktivnosti usmerjalo v ohranjanje spoštljivega spomina na dogodke v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991. Veliko aktivnosti bo namenjeno različnim oblikam druženja nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe Idrija. Še več pozornosti bo namenilo seznanjanju mladih iz osnovnih šol o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti, svobode in miru. Ena od pomembnejših in najobsežnejših nalog pa bo dokončna ureditev spominskega parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.
Epidemija in ukrepi za preprečitev okužbe s COVID 19 pa so otežili dejavnost članov Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno. Odpovedati oziroma odložiti je bilo potrebno vrsto aktivnosti, med drugim tudi že sklicani Letni zbor članov združenja.
Kljub omejevalnim ukrepom je veteranska organizacija izvajala nekatere v predlogu letnega načrta načrtovane aktivnosti. Zlasti aktivnosti množičnejšega značaja pa je bilo potrebno omejiti ali jih preložiti na kasnejši čas, nekatere pa celo odpovedati.
Vsled teh razmer je predsedstvo spremenilo predlog letnega načrta aktivnosti Območnega združenja v letu 2020 in ga predlaga v obravnavo in sprejem zboru članov.
Predlog načrta aktivnosti OZ VVS v letu 2020, spremenjen zaradi COVID 19, lahko preberete v priloženi datoteki Letni načrt dela 2020 – spremenjen COVID 19 -sprejet