Novice

ZLATA PLAKETA ZVEZE VETARANOV VOJNE ZA SLOVENIJO V ROKE VLADIMIRJU SEDEJU

Na nedavnem zboru članov Območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, je zlato plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je eno najvišjih priznanj za delo v veteranski organizaciji, prejel Vladimir Sedej.
S podeljenim priznanjem se je veteranska organizacija želela Vladotu zahvaliti za njegov prispevek in za prizadevnost pri opravljanju številnih nalog pri uresničevanju poslanstva veteranske organizacije na lokalnem, regijskem in državnem nivoju.
Kljub temu, da z družino živi v Ljubljani, je Vlado eden izmed prizadevnejših članov Območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno. Kot tak je v preteklem obdobju vestno in odgovorno opravljal tudi funkcijo predsednika in kasneje podpredsednika Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske ter bil član najvišjega vodstva Zveze veteranov na državnem nivoju. V tej vlogi je med drugim sodeloval  pri organiziranju regijskega posveta o delovanju Teritorialne obrambe Severnoprimorske v procesih osamosvajanja Slovenije ter pri pripravi in izdaji regijskega zbornika na to temo.  Kot nekdanji poveljnik, je bil eden od pobudnikov povezovanja in druženja nekdanjih soborcev – pripadnikov Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija. V ta namen je skupaj s podporniki, v zadnjih letih pripravil in organiziral več pohodov in spominskih srečanj nekdanjih pripadnikov te enote, ki so se srečavali v krajih in na domačijah v katerih so kot teritorialci bivali v času osamosvojitvene vojne.
Kot koordinator za dejavnost pohodništva v Območnem združenju, Vlado uspešno povezuje rekreativno dejavnost s prenašanjem zgodovinskih izročil slovenskega bojevništva. To dejavnost pa uspešno povezuje tudi  s svojo dejavnostjo v planinski organizaciji, v orientacijski zvezi in verjetno še kje.
S svojim odgovornim in predanim delom Vlado dokazuje kaj vse se da, če se le hoče. Zato je zlata plaketa Zveze veteranov vojne za Slovenijo letos nedvomno prišla v prave roke.
Čestitamo!

NA LETOŠNJI LITERARNI NATEČAJ »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE« SO SE ODZVALI MLADI AVTORJI IZ VSEH OSNOVNIH ŠOL

Konec januarja se je iztekel rok za oddajo literarnih prispevkov za 12. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol in prizadevnimi mentorji v osnovnih šolah Cerkno, Črni Vrha nad Idrijo, Idrija in Spodnja Idrija,
Razveseljuje dejstvo, da so se na letošnji literarni natečaj s svojimi literarnimi prispevki ponovno odzvali učenci in učenke iz vseh osnovnih šol.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno je prejelo kar štirideset literarnih prispevkov mladih avtorjev, od tega osem iz OŠ Cerkno, tri OŠ Črni Vrh nad Idrijo, petindvajset iz OŠ Idrija in štiri iz OŠ Spodnja Idrija.
Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno se je že lotila pozornega branja prispelih prispevkov in bo po temeljitem branju opravila izbor ter odločila kateri literarni prispevki iz posamezne šole najbolj ustrezajo kriterijem razpisa in so najboljši.
Prav tako so stekle prve priprave na izdalo posebne knjižice – Zbornika 12. literarnega natečaja »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, v katerem bodo objavljeni vsi literarni prispevki, ki so prispeli na 12. literarni natečaj.

 

POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ BO ENA GLAVNIH NALOG VETERANSKE ORGANIZACIJE V LETU 2023

Članice in člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, so se v soboto 25.2.2023 zbrali na svojem letnem zboru članov.

Dvorana  v gostilni Pr Zagodu je bila komaj dovolj prostorna za vse, ki so se udeležili letnega zbora.

Veterane sta s svojo prisotnostjo počastila tudi župan občine  Cerkno Gašper Uršič in župan občine  Idrija  Tomaž Vencelj, kar na svojevrsten način dokazuje dobro  vpetost in sodelovanje veteranske organizacije z obema lokalnima skupnostma.

 

Med gosti pa so bili tudi predstavniki  sosednjih OZ VVS Logatec, OZ VVS  Ajdovščina Vipava in  OZ VVS Kanal, Policijskega veteranskega združenja Sever iz pododborov Idrija in Tolmin ter Območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Idrija Cerkno.

 

V programskem delu zbora so udeleženci najprej pregledali opravljeno delo v preteklem letu. Na podlagi poročila predsednika Jurija Kavčiča so ugotovili, da je bilo leto 2022 bogato z aktivnostmi in, da so večino načrtovanih aktivnosti tudi izpeljali. S priložnostmi svečanostmi v Idriji in v Cerknem so obeležili Dan državnosti, izpeljali so tradicionalno veteransko prvenstvo v veleslalomu v okviru Partizanskih smučin in odprto prvenstvo v streljanju z malokalibrsko puško na Vojskem. Uspešno je bil izpeljan literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. Posebno pozornost pa je bila namenjena druženju nekdanjih soborcev iz Teritorialne obrambe Idrija, za kar so pripravili več pohodov, spominskih srečanj in druženj nekdanjih pripadnikov teh enot. Za člane pa tudi za druge zainteresirane so pripravili dve ekskurziji eno na Hrvaško in v Bosno, drugo pa v Vipavsko dolino in Kras. Žal pa so nekoliko zastala dela pri urejanju spominskega parka osamosvojitve Slovenije v Idriji.
Tudi za leto 2023 so si zastavili obsežen načet dela. Naj izpostavimo nekatere izmed načrtovanih aktivnosti: v januarju je bilo že izvedeno veteransko prvenstvo v veleslalomu. Iz osnovnih šol že prihajajo prispevki za letošnji literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. Pripravili bodo proslave z dvigom zastave ob Dnevu državnosti v Cerknem in v Idriji. Organizirali bodo tekmovanje v streljanju z MK puško in »pohod po bojnih poteh enot TO Idrija« na Vojskem. Pripravili bodo več »pohodov po bojnih poteh enot TO Idrija« in srečanj nekdanjih pripadnikov enot Teritorialne obrambe Idrija. Svoje člane pa bodo popeljali na dve ekskurziji. Sredi leta v Bosno, konec leta pa na domoznansko ekskurzijo in Martinovanje. Posebno pozornost pa bo letos v sodelovanju z občinama, namenjena nadaljevanju del pri urejanju parka osamosvojitve Slovenije v Idriji  ter postavitvi drugih spominskih obeležij dogodkom iz osamosvojitvene vojne. Na stavbo Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na Vojskem, načrtujejo postaviti spominsko ploščo posvečeno delovanju zbirnega centra 63. Območnega štaba Teritorialne obrambe za prebegle pripadnike JLA. V fazi dobave pa so že štiri tankovske prepreke – tetraedri, ki so jih uporabljali v osamosvojitveni vojni, katere bi v prihodnjih letih postavili kot obeležja na krajih, kjer so bile v času osamosvojitvene vojne postavljene barikade na komunikacijah skozi občino. V letošnjem letu načrtujejo postavitev takega obeležja v Govejku. Ker bodo obeležja postavljena na tujem zemljišču in ker gre za lokacije ob državnih cestah se zavedajo, da jih pri tem čaka zajetna papirnata vojna.
V svečanem delu zbora so zaslužnim posameznikom za opravljeno delo podelili priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Priznanja so prejeli: spominsko plaketo: Igor Gerbec, zahvalno listino: Marija Majnik, bronasto plaketo: Hubert Kavčič, srebrno plaketo Silvo Kovač, Vladimir Kržišnik, Alfred Pregelj, Franci Jezeršek, Stanislav Platiše, Darko Svetičič in Janez Pivk. Zlato plaketo je prejel Vladimir Sedej. Red ZVVS II stopnje, ki je eno najvišjih priznanj za delo v veteranski organizaciji, pa Jože Erjavec.
Naj kot zanimivost zapišemo še to, da je bil del vodstva veteranske organizacije deležen še »posebnega darila«, saj so nekaj dni po zaključenem zboru ugotovili, da so se okužili z virusom Covid 19, kar ponovno opozarja na to, da je ta bolezen še vedno med nami.
Svoje letno srečanje so veterani in veteranke skupaj s svojimi gosti zaključili s prijateljskim druženjem.

VOJNI VETERANI, KI SO ČLANI OZ VVS IDRIJA CERKNO, SO PREJELI SPOMINSKE MEDALJE

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno je na svečanosti, ki je potekala v soboto 25.02.2023, v imenu Vlade Republike Slovenije, svojim članom, ki imajo status vojnega veterana 1991, svečano podelila spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije.

Svečanosti, katere se je udeležila le dobra tretjina povabljenih veteranov, sta se poleg vodstva Območnega združenja udeležila tudi Gašper Uršič, župan Občine Cerkno in Tomaž Vencelj, župan občine Idrija.

Po državni himni, ki sta jo odigrali učenki Osnovne šole Idrija, je udeležence uvodoma nagovoril Jurij Kavčič, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno. Poudaril je pomen zaslug vojnih veteranov, ki so leta 1991 brez vsakršne preračunljivosti, hrabro prijeli za orožje in bili z njim pripravljeni braniti samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. Zato jim je priporočil, da s ponosom nosijo spominske medalje, ki jim bodo podeljene.

Pojasnil je razloge, med katerimi je bila tudi epidemija Covid 19, zaradi katerih spominske medalje podeljujejo šele letos. Pojasnil je tudi dejstvo, da spominske medalje podeljujejo samo tistim vojnim veteranom, ki so člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno. Vsi ostali udeleženci osamosvojitvene vojne iz tedanje Občine Idrija, ki imajo urejen status vojnega veterana, pa bodo na povabilo Ministrstva za obrambo, spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije lahko prevzeli na sedežu Uprave za obrambo v Postojni.
Navzoče sta nagovorila tudi Gašper Uršič, župan Občine Cerkno in Tomaž Vencelj, župan občine Idrija.

Oba sta se vojnim veteranom zahvalila za njihova nesebična in hrabra dejanja v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo ter jim čestitala ob prejemu spominske medalje 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije.

Po doživeto odpeti domoljubni pesmi, ki jo je odpela učenka Osnovne šole Idrija, je sledila podelitev spominskih medalj.

Po zaključku svečane podelitve pa so udeleženci nadaljevali delo na rednem letnem Zboru članov OZ VVS Idrija Cerkno, temu pa je sledilo prijateljsko druženje udeležencev.

POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO ZA LETO 2022

Minulo leto je bilo uvodoma še deloma zaznamovano z dveletnim izrednim stanjem zaradi razglašene pandemije, vendar to ni bistveno vplivalo na naše delo. Vsi skupaj še lahko pohvalimo, da smo tokrat realizirali skoraj vse zastavljene naloge, glede na pretekla leta ko je krojil usodo tako imenovani covid 19.
Leto je naše vrste zaznamovala velika izguba naših članov. Pogrešamo vsakogar, še posebno pa Dragota, ki smo ga srečevali na vsaki prireditvi v vlogi praporščaka, kot soorganizatorja prireditev in drugih srečanj. Lahko bi rekli, da številčnost naših članov stagnira glede na novo vpisane člane, kar je tudi razumljivo. Že danes in v bodoče nas vse tukaj prisotne čaka širiti naše poslanstvo in pridobivati nove člane. Pomemben del našega poslanstva je seznanjanje mladih v šolah kar nam dobro uspeva in je prepoznano tudi znotraj članstva ZVVV Slovenijo. Veliko zaslug tukaj gre našemu članu Marku Mikuž, ki mu ni žal časa se posvetiti mladini, ki je naša bodočnost pravijo. Tako bo letos izšel že 12. zbornik po vrsti na temo »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«.
Kot vsako leto, smo peljali mlade na ekskurzijo in ogled vojaškega muzeja v Pivki, kjer se najboljšim prispevkom učencev zahvalimo z priznanjem, kakor tudi njihovim mentorjem, ki jih pri tem vzpodbujajo.
Med aktivnostmi, ki vsa leta našega delovanja ostajajo osrednji del našega delovanja so srečanja pripadnikov takratnih enot TO Idrija, na katerih bo v bodoče posvečati še več pozornosti :
• Vse pohode in srečanja skrbno načrtuje Vlado Sedej, kateremu se tudi lepo zahvaljujem:
– Pohod bo bojnih poteh TO Idrija in srečanje VOP 120 JOD in VOP JOD ČS na Brkovniku
– Pohod bo bojnih poteh TO Idrija in srečanje 120. JOD in 3. čete JOD ČS v Idrijskih Krnicah
– Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija in srečanje 84. ČTO Črni vrh in 1.četa JOD ČS v Črnem Vrhu nad Idrijo
– Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija in srečanje 120.JOD v Kanomlji
– Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija in odprto strelsko tekmovanje z MK puško na Vojskem, katerega že vsa leta organizira Jože Erjavec
– Pohod po bojni poti enot TO Idrija ČTO Cerkno in 4. Č JOD – partizanski bataljon svečanost ob 100 letnici KUD Zora v Ravnah nad Cerknem.

• Ob vseh srečanjih se po planu izvede trenažno streljanje s pištolo na Lajšah.
• In kot vsako leto so bile 29. januarja izvedene tudi Partizanske smučine – Cerkno 1945, kjer si tekmovalci našega OZ vedno prismučajo prehodni pokal.

Za vse omenjene dogodke in z večjo vsebino objavlja na spletni strani združenja naš član Marijan Platiše, za kar se mu iskreno zahvaljujem.
Poleg omenjenih strelskih urjenj na Lajšah se naši člani udeležujejo spominskih slovesnosti v organizaciji ZB NOB in dogodkov organiziranih s strani ZSČ in Sever.
Kot vsako leto ob » Dnevu državnosti« 25. Junija smo tudi v l. 2022 organizirali skupaj z osnovnima šolama Idrija in Cerkno kulturni program z svečanim dvigom zastave. Lansko leto je ob svečanem dvigu zastave bil prisoten tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, kar si lahko štejemo v čast.
Pred praznikom samostojnosti in enotnosti 26.decembra se je nas nekaj članov 20.12 2022 udeležilo izredno lepe prireditve v rudniški dvorani v organizaciji OŠ Idrija pod mentorstvom ga. Lidije Kacin, in vam priporočam, da se je v bodoče udeležite.
Po funkciji sem se udeležil desetih sej OZ VVS in dveh sej PO ZVVS Severne Primorske.
Skupaj z Mileno Kržišnik sem se udeležil dne 26.03.2022 v Celju posveta predsednikov in sekretarjev OZVVS pred glavnim zborom, ki pa je bil dne 09.04.2022 v Brežicah.
Redno negujemo spomin na mrtve. Poleg tradicionalnega obiska ob dnevu spomina na mrtve se vedno poklonimo vsem žrtvam vojn, kadar nas vodi pot mimo spominskih obeležij in grobov.
Od zadnje postavitve obeležja je že kar nekaj časa, zato smo se obrnili na Slovensko vojsko in v soglasju z občinama Idrija in Cerkno pridobili štiri polne tetraedre, ki jih bomo v prihodnosti kot obeležja postavili v spomin na takratne barikade vpadnih cest na Kladju, Želinu, Govejku in v Zali.
Ker pa k delu spada tudi sproščanje smo se od 1.-2. 10. 2022 podali na Hrvaško – Bosansko mejo na strokovno ekskurzijo v kraj Željava, kjer smo si pod izredno strokovno razlago bivših pilotov ogledali podzemno letalsko bazo
15.11 je sledila ekskurzija z praznovanjem martinovega na Gorjanskem in kasneje v Brjah.
Dnevi hitijo in leto mine kot bi trenil. Verjetno bi lahko še marsikaj napisal, a je obsežno evidentirano, kot sem že uvodoma povedal.
Za vaš vsakršen trud se vam lepo zahvaljujem.
Srečno!

Idrija, 23. 02.2023

OZ VVS Idrija Cerkno
Jure Kavčič, predsednik