Novice

ŽELIM VAM, DA OSTANETE ZDRAVI IN BOSTE IMELI MOŽNOST POMAGATI SEBI IN SVOJIM NAJBLIŽJIM

Spoštovana predsednik in sekretar Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo ter člani predsedstva ZVVS.

Nahajamo se v zelo občutljivem obdobju našega skupnega življenja v državi, za katero smo se skupaj borili v vojni za Slovenijo in ki smo jo v vseh teh letih skupaj ustvarjali. Zaradi korona virusa smo tudi mi zaskrbljeni za svoje in za zdravje vseh naših ljudi.
Generalni sekretar naše zveze vas je obveščal o posameznih usmeritvah vlade Republike Slovenije in nekaterih najbolj za naše zdravje odgovornih služb. Tako kot nekateri izmed vas, smo tudi mi prestavili glavni letni zbor na čas, ko bodo preklicani ukrepi vlade. Tudi v naslednjih dneh vas bomo obveščali o uvedenih ukrepih, sami pa jih lahko ažurno spremljate na spletnih straneh pristojnih organov in bodo veljali za celotno družbo. Naprošam vas, da nas v primeru potrebe po kakršnikoli pomoči našim članom obvestite in storili bomo vse, kar lahko in kar je v naši moči.
Zagotovo bodo sprejeti ukrepi pustili tudi močne posledice v gospodarstvu. Ko bodo dopuščale razmere se bo sestal sekretariat na posebni seji, na kateri se bomo pogovorili, kako z izvajanjem naših programov in o naši dejavnosti v letošnjem letu.

Spoštovani, prepričan sem, da bomo našli rešitev za naše delo v teh zahtevnih razmerah.
Ob tej priložnosti vam želim, da ostanete zdravi in s tem imeli možnost pomagati tako sebi in svojim najbližjim kot tudi vsem, ki bodo pomoči potrebni.
Prepričan sem, da bomo z upoštevanjem navodil strokovnih služb ohranili naše in tudi zdravje vseh naših državljank in državljanov!

Povzeto po pismu predsednika  ZVVS
Ladislava Lipiča

ODPOVED LETNEGA ZBORA ČLANOV OZ VVS IDRIJA CERKNO

Zaradi grožnje okužbe s koronavirusom in v cilju varovanja javnega zdravja, je predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno sklenilo, da

odpove letni redni zbor članov OZ VVS Idrija Cerkno, ki je bil sklican za soboto 14.3.2020.

Zbor članov OZ VVS bo ponovno sklican, ko bodo prenehali veljati ukrepi za preprečitev okužbe s koronavirusom, o čemer bodo veteranke, veterani in ostali vabljeni pravočasno obveščeni.

Vsem veterankam in veteranom ter vabljenim na zbor članov se opravičujemo zaradi sprejetega preventivnega ukrepa in jih prosimo za razumevanje.

Predsednik OZ VVS:
Marijan Platiše

VABILO NA LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS IDRIJA CERKNO

Vljudno vas vabimo na redni letni Zbor članov OZ VVS Idrija – Cerkno,

ki bo v soboto 14.3.2020 ob 17. uri v restavraciji Nebesa družbe Kolektor, na Vojkovi ulici 10 v Idriji.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev zbora članov
2. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem dnevnega reda in izvolitev organov zbora
3. Obravnava in sprejem poročil o opravljenem delu v letu 2019:
poročila o delu združenja, finančnega poročila, poročila nadzornega odbora in poročila častnega razsodišča
4. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti območnega združenja za leto 2020 in finančnega plana združenja za leto 2020
5. Potrditev mandata predsednika OZ VVS Idrija Cerkno za leto 2020 in nadomestne volitve člana predsedstva OZVVS ter imenovanje delegatov za glavni zbor ZVVS
6. Pozdravna beseda gostov
7. Svečana podelitev priznanj ZVVS
8. Razno

V uvodnem kulturnem programu bo nastopila igralka in pevka Metka Pavšič.

Po zaključku zbora bomo nadaljevali prijateljsko druženje.

Gradivo za zbor članov je objavljeno na spletni strani OZ VVS Idrija – Cerkno http/www.ozvvs-idrija-cerkno.si.

Veteranke in veterani, spoštovani gostje!
V pričakovanju vaše udeležbe, se veselimo ponovnega druženja z vami ter vas vse
lepo pozdravljamo!

Marijan Platiše
predsednik

PREDSTAVNIKI OZ VVS NA POSVETU PREDSEDNIKOV IN SEKRETARJEV NA IGU

Tudi predstavniki OZ VVS Idrija Cerkno so se udeležili posveta predsednikov in sekretarjev OZ VVS, katerega je dne, 10. marca 2020 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, organizirala Zveza veteranov vojne za Slovenijo.

 

 

Na vabilo Zveze se je posveta udeležil tudi direktor Direktorata za obrambne zadeve Ministrstva za obrambo g. Boštjan Pavlin, ki je v prvem delu posveta predstavil Belo knjigo o obrambi Republike Slovenije.

 

 

Drugi del posveta je bil namenjen pripravi na glavni zbor ZVVS. Generalni sekretar Mitja Jankovič je predstavil finančno poslovanje organizacije v preteklem letu ter finančni plan za leto 2020. Skupaj s predsednikom Ladislavom Lipičem, pa sta predstavila načrtovane aktivnosti, ki naj bi jih organizacija izvajala v letošnjem letu, ki bo namenjeno obeleževanju 30 letnice ustanovitve Manevrske strukture Narodne zaščite.

 

V okviru razprave o aktualnih temah je beseda tekla tudi o aktualnih dogodkih, ki si sledijo po odstopu predsednika Vlade Republike Slovenije. Razpravljavci so si bili enotni, da že nekaj časa poteka pospešena razgradnja obrambno varnostnega sistema tako v obveščevalnih službah in v zadnjem času še posebej v Policiji. Poskusi razvrednotenja dela Policije, kot organa, ki mu državljani izkazujejo veliko mero zaupanja in spoštovanja predstavlja zlorabo v politične namene. Izrazili so mnenje da imajo vojni veterani vso moralno pravico postavljanja vprašanj vsakokratni politični oblasti o načinu vladanja in dosežkih tega vladanja, čeprav nam le ta, to odreka.

NAČRT AKTIVNOSTI OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2020

Predsedstvo je na zadnjih dveh sejah razpravljalo o delovanju  OZ  VVS Idrija Cerkno v letu 2020.  Sklenilo je, da bo območno združenje tudi v letošnjem letu  svoje aktivnosti usmerjalo v ohranjanje spoštljivega spomina na dogodke v slovenski osamosvojitveni vojni v letu 1991.  Veliko aktivnosti bo namenjeno  različnim oblikam druženja nekdanjih soborcev v enotah Teritorialne obrambe Idrija. Še več pozornosti bo namenilo seznanjanju mladih iz osnovnih šol  o prelomnih dogodkih osamosvajanja Slovenije, ter krepitvi narodne zavesti in širitvi zavedanja o pomenu enotnosti, samostojnosti, svobode in miru.

Ena od pomembnejših in najobsežnejših nalog pa bo dokončna ureditev spominskega parka osamosvojitve Slovenije pred Osnovno šolo v Idriji.

Predsedstvo je  sprejelo predlog letnega načrta aktivnosti Območnega združenja v letu 2020, ki ga bo predložilo v obravnavo in sprejem zboru članov, ki bo sklican v prihodnjem mesecu.Predlog načrta aktivnosti  OZ VVS v letu 2020  lahko preberete v priloženi datoteki LETNI NAČRT AKTIVNOSTI LETU 2020 – predlog končni