Novice

DOBRO OBISKAN POHOD »PO POTEH ENOT TO IDRIJA« IN SPOMINSKO SREČANJE V ŠEBALKU PRI GODOVIČU

V soboto, 4. septembra 2021 je preko petdeset udeležencev sodelovalo na »pohodu po bojnih poteh enot TO Idrija« in srečanju nekdanjih pripadnikov 83. samostojne čete Teritorialne obrambe Idrija – Idrijske čete, ki ji je poveljeval Vojko Čuk in 2. čete jurišnega odreda četne sestave Teritorialne obrambe Idrija – partizanskega bataljona, ki ji je poveljeval Marjan Rupnik ter njihovih svojcev in prijateljev ter domačinov, ki so v osamosvojitveni vojni nudili gostoljubje enotam TO Idrija.
Pohod in srečanje sta bila posvečena 30. obletnici samostojnosti Slovenije in obujanju spominov na delovanja teh enot med osamosvojitveno vojno za Slovenijo, ter spominu na nedavno preminulega poveljnika Idrijske čete TO Idrija, stotnika Vojka Čuka. Srečanja se je udeležila tudi celotna Vojkova družina.
Pohodniki so se zbrali v lepem ambientu pri Šebalskem bajerju pri Godoviču od koder so pod vodstvom Marka Mikuža in Ivana Rudolfa krenili proti južnemu vhodu nedokončanega predora in si ga ogledali. Od tam so pot nadaljevali proti bunkerju ob začetku francoske ceste, od tam pa po nekdanjem feldbanu iz Godoviča proti Črnemu Vrhu in kasneje tudi proti Idriji. Po nekaj sto metrih so se napotili k ostankom artilerijskega bunkerja. Po njegovem ogledu so se ponovno vrnili na traso felbana in pot nadaljevali proti Godoviču. Na tej poti so si ogledali največji bunker na tem delu obrambne italijanske linije v sistemu Alpski zid (Vallo Alpino). Pohod so zaključili v Šebalku.
Po kosilu so se pohodnikom pridružili tudi drugi udeleženci srečanja. Vsi skupaj so prisostvovali krajši spominski svečanosti na kateri soj jih nagovorili Marijan Platiše predsednik veteranskega združenja, Ivica Kavčič častna občanka in nekdanja predsednica Skupščine Občine Idrija, Milan Božič v času osamosvojitvene vojne predsednik Izvršnega sveta Občine Idrija ter Jožko Člekovič predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske.
O bojni poti Idrijske čete TO Idrija je v predvajanjem zvočnem posnetku govoril nekdanji poveljnik Vojko Čuk, o bojni poti 2. čete jurišnega odreda četne sestave Teritorialne obrambe Idrija – partizanskega bataljona pa je spregovoril njen nekdanji poveljnik Marjan Rupnik.
Spominska svečanost se je zaključila z izročitvijo zahvalnih listin gospodarjem in predstavnikom domačije PETRIČ iz Godoviča 31, kjer so hranili strelivo za teritorialce, domačije RAZLOŽNIK iz Godoviča 29, kjer so občasno gostili teritorialce, domačije PIŠLAR iz Godoviča 64, ki je nudila zatočišče opazovalnici preko katere so teritorialci nadzirali promet na komunikaciji Logatec – Idrija in domačije POŽENEL iz Jeličnega Vrha 31, kjer o bili nastanjeni teritorialci. S podelitvijo zahval tedanjim gospodarjem domačij ali njihovim naslednikom, so se pripadniki enot Teritorialne obrambe in OZ VVS Idrija Cerkno, ki je dogodek tudi organizirala, želeli zahvalili za srčnost, pogum in gostoljubje, ki so ga v času osamosvojitvene vojne ali neposredno pred njo, nudili enotam in pripadnikom Teritorialne obrambe Idrija.

OMEJEN OBISK NA LETOŠNJI PROSLAVI OBLETNICE PRIKLJUČITVE PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI V IDRIJI

Idrija letos gosti proslavo ob 74. obletnice priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto, 11. septembra 2021 ob 11. uri potekla na Mestnem trgu v Idriji. Zaradi zaostrovanja epidemioloških razmer organizatorji vsem zainteresiranim udeležbe na proslavi ne bodo mogli omogočiti, za kar javnost prosijo za razumevanje. Na proslavi bo lahko prisostvovalo največ 500 udeležencev. Vse zainteresirane vabijo, da si proslavo ogledajo v neposrednem televizijskem prenosu TV Slovenija.
V programu pod naslovom »Tujega nočemo, svojega ne damo«, ki ga režira domačin Dušan Moravec, se bodo domači kulturni ustvarjalci osredotočili na lik in delo vojskarskega partizana, pesnika, povojnega novinarja in urednika Črtomirja Šinkovca.
Na proslavi bodo poleg domačih ustvarjalcev sodelovali tudi praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij, katerim bo poveljeval Jože Erjavec.

VOJNI VETERANI SO SE POKLONILI SPOMINU NA NAJHUMANEJŠO OPERACIJO SLOVENSKIH PARTIZANOV

Že v zgodnje sobotno jutro 28.8.2021, so se v dežju na pot podale tri kolone pohodnikov s Predmeje, Zadloga in iz Želina, od koder poteka tradicionalni, letos že 38. pohod po poteh prenosa ranjencev s Primorske in Gorenjske na Notranjsko. Na poteh prenosa ranjencev, pohodniki podoživijo pogum in požrtvovalnost več kot tisoč borcev – nosačev in spremljevalcev. Veterani vojne za Slovenijo pa s sodelovanjem na pohodu poleg izročil iz NOB ohranjajo tudi spomin na delovanje Učne čete Teritorialne obrambe Idrija in delovanje Zbirnega centra za prebegle pripadnike JLA, katerega je ta enota v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo organizirala in vodila na Vojskem.
»Zaradi možnosti nastanka druge fronte v Istri in pričakovanih večjih bojev so v vodstvu partizanske vojske sklenili v bolnišnicah Franji in Pavli pripraviti več prostora za morebitne nove ranjence. Zato so se odločili težke ranjence poslati v Italijo. Avgusta 1944 se je v bolnišnici Franji začel legendarni prenos ranjencev na partizansko letališče Nadlesk pri Starem trgu na Notranjskem. Iz bolnišnice so se nosači po ozki soteski spustili s 50 težkimi ranjenci v dolino, nadaljevali pot in z njimi na ramah prebredli Idrijco ter po 14-urnem strmem vzponu prispeli naslednjega dne na Vojsko. Na bližnjem Hudem polju onstran Mrzle Rupe so prevzeli še 50 ranjencev iz bolnišnice Pavla, ki so čakali na kolono v gozdu ob cesti že sedem dni. Kolona je potem z vsemi ranjenci krenila skozi Trnovski gozd in čez Predmejo prispela pozno zvečer na Otlico ter tam nekaj časa počivala. Prvič se je zbral celotni deveti korpus, ki je ta prenos ranjencev organiziral in vodil. Pogled na več kot 3000 zbranih partizanov s stotimi težkimi ranjenci na nosilih je kazal biblijsko podobo veličastja in presega zmožnosti naše današnje predstave in razumevanja. Pohod se je nadaljeval in kolona je z ranjenci prekoračila cesto Postojna–Planina in potem še železniško progo Ljubljana–Trst, ki so jo varovale posebne domobranske enote Slovenski narodni varnostni zbor (SNVZ), ki ga je ustanovil višji vodja SS Globočnik. Kolona z ranjenci je nadaljevala pot do letališča. Pri tem prenosu ranjencev je sodelovalo tisoč nosačev. XXXI. diviziji so rekli kar – samaritanska. Z letališča so odpeljali v Italijo ranjence in večje število sestreljenih zavezniških letalcev, ki so jih rešili partizani. Letalski transport je potekal iz letališča v Nadlesku in nato do Barija v Italiji. Izkazalo se je tudi junaštvo zavezniških pilotov, ki so med 13. in 18. avgustom 1944 ponoči pristajali na improviziranem letališču, le 20 kilometrov od sovražnikovih postojank. Logistično težko operacijo je vodil komandant devetega korpusa Lado Ambrožič – Novljan«.
Vir: Janko Kostnapfel

Kot v preteklih letih je pohodna kolona veteranov vojne za Slovenijo, ki jo je sestavljalo petindvajsetih veteranov pod vodstvom Marka Mikuža, hodila po trasi iz Zadloga do Hudega polja in naprej proti Vojskem.
Pohodniki so se Na Hudem polju v Mrzli Rupi udeležili srečanja osebja, ranjencev ter prijateljev partizanskih bolnišnic Pavla in Franja, kjer je udeležence nagovoril poslanec DZ Samo Bevk.

Nato pa so pohod nadaljevali do Vojskega, kjer je ob partizanskem grobišču na Vojščici potekala osrednja spominska slovesnost. Na slovesnosti so se pohodniki 305 padlim borcem poklonili skupaj s številnimi Primorci. Partizanska pesem in poezija je oživela z novogoriško vokalno skupino Zimzelen, vojskarskimi recitatorji in 90-letno Idrijčanko Radico Pahor.

 

V izbranih besedah govornikov Milojke Ječnik, predsednice KS Vojsko, Tomaža Venclja, župana občine Idrija, Bojana Režuna, predsednika ZZB za vrednote NOB Idrija Cerkno ter Boža Novaka, podpredsednika ZZB za vrednote NOB Slovenije, je bil skupen poklon tedanjim zdravstvenim delavcem in partizanom, njihovi požrtvovalnosti in solidarnosti, pa tudi sedanjim zdravstvenim delavcem, ki se dandanes s podobnimi vrednotami borijo proti Korona virusu.

Za zaključek pohoda je ob sodelovanju praporščakov veteranskih in domoljubnih organizacij, delegacija borčevske in veteranske organizacije položila venec pred spomenik padlim na Vojskem.

 

VABLJENI NA POHOD IN SPOMINSKO SREČANJE V ŠEBALK PRI GODOVIČU

Vse nekdanje pripadnike 83. samostojne čete Teritorialne obrambe Idrija – Idrijske čete, ki ji je poveljeval Vojko Čuk in 2. čete jurišnega odreda četne sestave Teritorialne obrambe Idrija – partizanskega bataljona, ki ji je poveljeval Marjan Rupnik, njihove svojce in prijatelje ter domačine, ki so v osamosvojitveni vojni nudili gostoljubje enotam TO Idrija in vse veterane vojne za Slovenijo, vabimo na
pohod »po poteh enot Teritorialne obrambe Idrija« in spominsko srečanje, ki bo v soboto 4.9.2021 od 9. do 17. ure v Šebalku pri Godoviču.

Pohod in srečanje bosta posvečena 30. obletnici samostojnosti Slovenije in obujanju spominov na delovanja teh enot med osamosvojitveno vojno za Slovenijo.
Pohod namenjamo tudi spominu na nedavno preminulega poveljnika Idrijske čete TO Idrija, stotnika Vojka Čuka.

PROGRAM POTEKA DOGODKA:
Do 9:00 ure: zbiranje, dobrodošlica in prijave udeležencev ob bajerju v Šebalku pri Godoviču.
Prihod z lastnimi prevoznimi sredstvi – lahko se dogovorimo za skupne prevoze z lastnimi avtomobili s parkirišča pri Tušu v Idriji, odhod iz Idrije ob 8,15. uri.

Od 9,30 do 12,30 ure: pohod po poteh enot TO Idrija:
Pohod se prične pri Šebalškem bajerju in se nadaljuje proti južnemu vhodu nedokončanega predora. Kdor bo želel lahko gre skozi predor cca 400 m, za to je obvezna uporaba pohodnih čevljev, čelade ali močnejše kape in svetilke. Ostali jih bomo počakali ob cesti Godovič – Črni vrh, da se vrnejo iz severnega dela skozi bunker. Od tu s pot nadaljuje proti bunkerju ob začetku francoske ceste. Nato bomo pot nadaljevali 200-300 m po glavni cesti, od tu pa levo po cesti po kateri je tekel feldban iz Godoviča proti Črnemu Vrhu in kasneje tudi proti Idriji. Po nekaj sto metrih se bomo napotili k osta- nkom artilerijskega bunkerja. Po njegovem ogledu se bomo ponovno vrnili na traso felbana in pot nadaljevali proti Godoviču. V Godoviču bomo nadaljevali proti Šebalku. Na tej poti si bomo ogledali največji bunker na tem delu obrambne italijanske linije v sistemu Alpski zid (Vallo Alpino).
Pohod bo dolg okoli 6,5 km, na trasi ni zahtevnejših vzponov in bo skupaj z vmesnimi
postanki za oglede trajal največ tri ure.
Od 13,00 do 17,00 ure: spominsko srečanje udeležencev po (na spominsko srečanje ste vabljeni tudi tisti, ki se ne boste udeležili pohoda), ki bo potekalo po naslednjem programu:
Od 13,00 do 14,00 ure kosilo za vse udeležence (topel obrok in pijača)
Od 14,00 do 14,30 ure spominska svečanost: pozdravni nagovori, obuditev spominov na delovanje enot, zahvala domačinom
Od 14,30 ure dalje prijateljsko druženje
Ob 17,00 uri zaključek srečanja in povratek domov.

V primeru slabe vremenske napovedi ali poslabšanja epidemioloških razmer bo prireditev prestavljena. Upoštevali bomo aktualne pogoje za varovanje zdravja. Pričakovati je vsaj zahtevo po potrdilu PCT. Še najbolj enostavno in varno bi bilo, če bi bili do takrat že vsi cepljeni. Udeležba na dogodku je na lastno odgovornost.

Prijave na pohod in srečanje:
Prosimo, da se za pohod in srečanje (tudi če brez pohoda) prijavite čimprej, najkasneje pa do četrtka, 2. septembra 2021 do 12. ure. Prijave sprejema Jože Erjavec, osebno ali SMS sporočilo na tel. štev. ali 041/ 421- 090.
Pravočasna informacija o številu prijavljenih je organizatorjem pomembna zaradi logistične priprave dogodka. Ob prijavi navedite tudi, če pride z vami še kdo od svojcev ali prijateljev. Vabljeni so tudi mladi.
Če po prijavi ugotovite, da se tega ne boste mogli udeležiti, prosimo le, da nam to čimprej sporočite.

Prispevek za dobrodošlico, hrano in pijačo ter spominsko priponko (bedž) je 5,00 EUR. Poravnate ga ob prihodu na srečanje.

Ker žal nimamo naslovov vseh pripadnikov enot TO Idrija, ki jih vabimo na srečanje, vas lepo prosimo, da s prejetim vabilom seznanite tudi svoje nekdanje soborce. Vabilo velja tudi zanje!

Vljudno vabljeni!

Za organizatorje:

Sandro Strnad,  nekdanji namestnik poveljnika 83. ČTO Idrija

Marjan Rupnik, nekdanji poveljnik 2. čete JOD četne sestave

Marijan Platiše, predsednik OZ VVS Idrija-Cerkno

VABLJENI NA 38. POHOD PO POTEH PRENOSA RANJENCEV, SREČANJE OSEBJA, RANJENCEV TER PRIJATELJEV SVPB PAVLA IN FRANJA

Vabimo vas, da se udeležite 38. pohoda po poteh prenosa ranjencev, srečanja osebja, ranjencev ter prijateljev SVBP Pavla in Franja, ki bo v soboto 28.8.2021

Veterani vojne za Slovenijo s sodelovanjem na pohodu, poleg izročil iz NOB, ohranjamo tudi spomin na delovanje Učne čete TO Idrija in delovanje Zbirnega centra za prebegle pripadnike JLA na Vojskem v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo.
Pohodna kolona Veteranov vojne za Slovenijo bo iz smeri Zadloga proti Vojskemu krenila ob 6. uri. Zborno mesto bo, kot vsako leto, pri zbiralnici mleka. Veterani pa se pohoda lahko udeležijo tudi iz drugih smeri. Prijave sprejema Marko Mikuž, tel. 041 718 572.

Program:
-ODHODI POSEBNIH AVTOBUSOV IZ SMERI:
6.00 Idrija – Želin / 10.00 Idrija – Hudo polje / 14.00 Idrija – Vojsko – Vojščica / 14.00 Predmeja – Hudo Polje – Vojščica – Vojsko /

-HUDO POLJE ob 11. uri:
Srečanje in spominska slovesnost.
Slavnostni govornik bo poslanec v Državnem zboru Samo Bevk.

-VOJŠČICA ob 15. uri:
Prihod pohodnikov in spominska slovesnost.
Slavnostni govornik bo predsednik ZB Slovenije Marijan Križman.

-VOJSKO ob 16.30 uri:
Prihod pohodnikov in polaganje vencev.

-ODHODI POSEBNIH AVTOBUSOV IZ VOJSKEGA:
od 18.00 dalje Vojsko – Idrija – Želin / Vojsko – Idrija – Črni Vrh / Vojsko – Predmeja

Prijave pohodnikov sprejemamo do četrtka 26. 8. 2021
KONTAKTI: ZB Idrija – 031 341 409 / PD Idrija, Andrej Bončina – 031 591 769 / Zadlog,
Marko Mikuž – 041 718 572, Marko Rupnik – 041 288 035 / Tiha dolina, Dušan Brus – 041 617 607
Udeležba pohodnikov na lastno odgovornost!
Za vse udeležence in sodelujoče je obvezno potrdilo PCT (prebolelost, cepljenje, negativni test).
Vljudno vabljeni!