Novice

VABLJENI NA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV OZ VVS

Po marčevski preložitvi, vas vljudno vabimo na redni letni Zbor članov OZ VVS Idrija – Cerkno,

ki bo v soboto 26.9.2020 ob 16. uri v gostilni »Pr Zagodu«, Gregorčičeva ulica 69, v Idriji.

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev  zbora članov
2. Pozdravna beseda gostov
3. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov zbora in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem poročil o opravljenem delu v letu 2019:
– poročila o delu združenja,
– finančnega poročila,
– poročila nadzornega odbora in
– poročila častnega razsodišča
5. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti območnega združenja za leto 2020 v razmerah omejitvenih ukrepov epidemije Covid 19 in finančnega plana združenja za leto 2020
6. Potrditev mandata predsednika OZ VVS Idrija Cerkno za leto 2020 in nadomestne volitve člana predsedstva OZVVS
7. Svečana podelitev priznanj ZVVS
8. Razno

Gradivo za zbor članov je objavljeno na spletni strani OZ VVS Idrija – Cerkno http/www.ozvvs-idrija-cerkno.si.

Dogodek bo potekal v skladu z ukrepi NIJZ za preprečevanje okužbe s COVID-19, ki priporočajo:
– na dogodku lahko sodelujejo samo osebe, ki nimajo znakov okužbe dihal,
– zadrževanje udeležencev samo na odprtem prostoru ali uporaba zaščitnih mask,
– oblikovanje seznama vseh prisotnih na dogodku,
– vzdrževanje higiene rok (razkuževanje) in kašlja,
– vzdrževanje socialne razdalje med udeleženci (min. 1,5 m).

Vljudno vabljeni!

Marijan Platiše
predsednik

VETERANI PREDSTAVILI ZBORNIK “VLOGA TERITORIALNE OBRAMBE SEVERNOPRIMORSKE PRI OSAMOSVAJANJU REPUBLIKE SLOVENIJE”

V sredo, 15. septembra 2020 je Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Sernoporimorske, pod organizacijskim vodstvom predsednika Jožka Člekoviča,  na gradu Kromberk pri Novi Gorici pripravil uradno predstavitev zbornika z naslovom »Vloga teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju republike Slovenije«.

 

Knjiga je sicer izšla že v začetku junija, vendar je bila zaradi omejitev, ki jih je povzročil COVID 19, uradno predstavljena šele sedaj in pred omejenim številom obiskovalcev.
Knjižno delo, ki ga je pod pokroviteljstvom Zveze veteranov vojne za Slovenijo izdal Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorske, je zasnovano kot zbornik referatov s posveta, ki ga je na to temo dne 26. novembra 2015 pripravil v Novi Gorici.

Zbornik, ki so ga uredili dr. Blaž Torkar, Vlado Sedej in Jože  Člekovič, v strnjeni obliki, na 224 straneh podaja pregled in povzetek najpomembnejših dogajanj v obdobju osamosvajanja v Severnoprimorski pokrajini, s poudarkom na vlogi Teritorialne obrambe. Bralcu v skrajšani obliki predstavlja kar se da celovito in objektivno sliko, obenem pa ga napotuje tudi na druge vire, če bi ga zanimale podrobnosti. S tem naj bi bil zbornik zanimivejši, poučnejši in privlačnejši tudi za mlajše generacije, ki takratnega dogajanja niso doživele. Tistim, ki so bili v takratna dogajanja vključeni, pa naj bi omogočal spoznati okvir, ki ga takrat niso mogli videti v celoti.
Na prireditvi so ključni avtorji obudili svoje spomine na najpomembnejša dogajanja v obdobju osamosvajanja in opisali, kako so to pretvorili v objavljene zapise. V tem delu sta najprej nastopila Bogdan Beltram, nekdanji poveljnik Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Severnoprimorske, Drago Vidrih, načelnik Manevrske strukture narodne zaščite v tej pokrajini v letu 1990 in vodja koordinacijske podskupine v času vojne. Nato so nastopili še avtorji, vsi nekdanji vodilni teritorialci, ki so napisali povzetke dogajanj na območju vseh štirih nekdanjih severnoprimorskih občin. To so bili Rafael Mokorel za Novo Gorico, Emil Velikonja za Ajdovščino in Roman Medved za Tolmin. Marijana Platiše, avtorja prispevka o Teritorialni obrambi Idrija in dr. Blaža Torkarja, glavnega urednika, ki sta bila oba zadržana iz objektivnih razlogov je zastopal Vlado Sedej, ki je z obema tesno sodeloval v vseh fazah priprave zbornika.

V razpravi so sodelovali v glavnem poslušalci, ki so knjigo že prebrali. Prevladovale so pohvale in čestitke za opravljeno delo. Potrjeno je bilo, da je izdaja tovrstnih del zelo pomembna za ohranitev realnega in poštenega zgodovinskega spomina na to prelomno obdobje slovenskega naroda in primorskega ljudstva. Nekaj bolj kritičnih opomb je opozorilo na to, da bi nekateri dogodki doslej še niso bili opisani ali podrobnejšo razčlenjeni. Torej naj ta zbornik ne bi bil zadnje pisno delo s to tematiko.

Zbornik bodo prejele šole, muzej in knjižnice na idrijskem in cerkljanskem, kjer se ga bo dalo izposoditi. Zainteresiranim bralcem pa bo ob manjšem nadomestilu za stroške, zbornik na voljo tudi na dogodkih, ki jih organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.

Vlado Sedej                                         foto: Jožko Člekovič

KAKO JE MANEVRSKA STRUKTURA NARODNE ZAŠČITE PRESTOPILA MEJE SEVERNOPRIMORSKE

Na zaključni svečanosti 16. odprtega tekmovanja v streljanju z MK puško, katerega je na strelišču v Rovtarjevem vrhu na Vojskem nad Idrijo, v soboto 5. septembra organiziralo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, je udeležence nagovoril Drago Vidrih nekdanji načelnik Manevrske strukture narodne zaščite Severnoprimorske.

V svojem nagovoru je obudil spomin na delovanju Manevrske strukture narodne zaščite leta 1990 na Severni Primorski.
V nadaljevanju njegov nagovor objavljamo v celoti:

Spoštovane veteranke in veterani, tekmovalke in tekmovalci, spoštovani gostje!

Letos v teh dneh praznujemo 30. obletnico ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite, zato so me kolegi veterani iz Idrije in Cerknega zaprosili, da kot načelnik MSNZ za Severno primorsko ob tej priliki spregovorim par besed in na kratko obudim dogajanja iz tistega časa.
Podrobno sem takratne dogodke opisal že v zborniku » Njim vsem pripada slava »in zborniku » Vloga teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju Slovenije«,zato jih, da ne bi bil predolg ne bom ponavljal, a na nekatera vas želim vseeno spomniti.
Danes in sedaj po tridesetih letih se zdijo vsi ti dogodki v zvezi s pripravami in z osamosvojitvijo Slovenije povsem enostavni in samoumevni.Pa ni bilo tako.
Takratno slovensko vodstvo je vseskozi vedelo kaj hoče in se na vsa dogajanja,probleme in težave odzivalo izjemno modro in učinkovito.To najlepše potrjujeta dva, po mojem mnenju,pred vojno izstopajoča dogodka. Prvi je bil preprečitev mitinga resnice, kjer je takratna milica odigrala eno najpomembnejših nalog v naši novejši zgodovini. Drugi pa je odvzem orožja 17. Maja1990 tedanji TO, kar je posledično povzročilo nastanek Manevrske stukture narodne zaščite.
V našem pokrajinskem poveljstvu smo se pripadniki takratnega poveljstva in verjetno tudi mnogi državljani Slovenije počutili užaljene in ponižane. Sklenili smo, da je treba nekaj storiti, saj smo bili brez orožja drugorazredni častniki.
Ob takem vzdušju in debatah s sodelavci, mi ni bilo težko sprejeti zahtevne in tajne naloge, ki mi jo jepredstavil in ponudil Tone Krkovič.Manevrska struktura narodne zaščite je s tem dejanjem prestopila meje Severnoprimorske pokrajine. Ker je šlo v tistem času za prevratniško dejavnost z vsemi možnimi posledicami sem začel plesti mrežo pri sodelavcih in ljudeh, ki sem jim popolnoma zaupal in seveda so morali oni zaupati meni.
Kot sem že omenil smo bili v mesecu maju popolnoma razoroženi. Zato je bila naša naloga organizirati mrežo najzaupnejših sodelavcev, priskrbeti si čim več orožja in spremljati vse aktivnosti nasprotnika.
O vseh aktivnostih in nalogah, ki smo jih v pokrajinah vodili in izvajali sem moral osebno do dvakrat tedensko na nočnih sestankih v Ljubljani poročati načelniku Krkoviču in obema ministroma Janši in Bavčarju. Tu smo se tudi dogovarjali za izvajanje nadalnjih nalog, ki pa niso bile časovno opredeljene s tedni in meseci, kot smo bili takrat navajeni, ampak z dnevi in celo urami.Na enem od takšnih sestankov smo se seznanili tudi z predstavniki milice, vmojem primeru z inšpektorjem Zvonetom Kelherjem.Takoj sva vzpostavila zelo tesno in pristno sodelovanje, tako da skoraj ni bilo dogajanja, kjer naj bi obe stukturi,to je pripadniki MSNZ in milice delovali skupaj. To sodelovanje se je kot zelo koristno potem izkazalo tudi med samo vojno.
Za mnoge med nami je bil september 1990 najmanj tako naporen kot kasnejša vojna. Zelo lepo je bilo delati s sodelavci, ko smo vozili orožje iz kočevskih gozdov ,še lepše pa, ko so vsak dan poročali koliko orožja in streliva so ukradli iz lastnih skladišč pod strogim nadzorom J A. Ni bilo enostavno, večkrat smo se znašli v različnih kritičnih situacijah, vendar smo vedno znova ugotavljali, da začne človek hitro trezno in preudarno delovati šele ko mu gori pod nogami.
Ali kot pravi g. Rosvita Pesek pri televizijskih predstavitvah štirih glavnih osamosvojiteljev in mi smo jim bili desna roka » Imeli so odločnost, pogum, vizijo in podporo demokratične javnosti «
Sam sem bil nad potekom dogodkov, organizacijo in angažiranjem ljudi nadvse zadovoljen, saj mi ni nihče odrekel sodelovanja ter niti ena hiša in delovna organizacija zavrnila skladiščenja oziroma hrambe orožja.Najbolj važno pa je bilo to, da je akcija potekala v popolni tajnosti in ni bila nikoli ogrožena.
Na podlagi vseh teh aktivnosti smo na severno primorskem konec septembra1990 imeli 498 kosov orožja in prav toliko ljudi pripravljenih za akcijo. V Sloveniji pa je znašalo to število okrog 22000 oboroženih pripadnikov MSNZ.Seveda smo računali tudi na lovsko orožje in oborožitev milice, vendar ga zaradi zakonskih omejitev in mednarodnih konvencij nismo smeli vključevati. Na podlagi teh podatkov, ko smo na eni izmed nočnih sestankov osebno poročali predsedniku takratne skupščine g. Bučarju, ni bilo težko predlagati sklepa o razpisu referenduma in ostalih osamosvojitvenih aktivnosti.
V začetku oktobra je prišlo do znane zasedbe republiškega štaba TO,in formiranja naših štabov z našimi poveljniki.V tem času smo večkrat prejemali dvojne ukaze ki so si bili največkrat diametralno nasprotni.Zato so za nas , ki smo delali skupaj z aktivnimi častniki na Ajševici postale razmere nevzdržne, saj smo eni priznavali slovensko predsedstvo, drugi pa jugoslovansko.Zato smo se konec oktobra tajno preselili iz Ajševice na UNZ v Novo Gorico, kjer smo se stiskali v pretesnih prostorih, a počutili smo se kot doma .
Ta poteza se je kasneje pokazala kot zelo koristna saj smo bili med vojno tudi sodelavci v koordinacijski podskupini, ki je vodila in usklajevala vse aktivnosti v naši pokrajini.Glede na to , da smo bili vsi člani zbrani praktično na istem mestu je bilo sodelovanje med vsemi sodelujočimi v odporu izredno dobro in učinkovito.
Vsa usposabljanja, spomladi 1991, ki jih ni bilo malo , smo izvajali izključno ,,rezervni častniki,,.Tako smo tudi izjemno dobro izpeljali vajo PREMIK 91, ko smo v mesecu marcu izvedli mobilizacijsko vajo bataljona na območju Vogrskega in ga prepeljali na Dolenjsko.Udeležba na mobilizaciji je bila izjemno dobra, aktivnosti z vajami med potjo zelo intenzivne in zavzete, čudovit je bil sprejem na Dolenjskem.V takratni ,,strokovni javnosti,, je prevladovalo mnenje, da slovenski rezervni častniki sami take vaje nismo sposobni pripraviti in izpeljati, toda pokazalo se je ravno nasprotno, vključno s kasnejšo vojno.
Mnogi nam vojne še danes ne priznavajo, vendar moram povedati, da je za mnoge med nami trajala veliko dlje to je od razorožitve 17. Maja 1990 do odhoda zadnjega vojaka 26 oktobra 1991.
Na severno primorskem je bilo mogoče malo manj dima in ognja, kot bi mnogi želeli. Toda s strpnim in preudarnim ravnanjem smo dosegli vse zastavljene cilje in naloge in kar je najvažnejše brez žrtev na naši strani.
In na koncu bi želel, da ob praznovanju 30.letnice MSNZ pri organiziranju raznih posvetov ali okroglih miz damo več besede in poudarka tistim našim kolegom oziroma soborcem, ki so to orožje vozili, prevažali in ne nazadnje skrivali v svojih domovih in se jim s tem skromno oddolžimo za njihov trud in predvsem pogum, ki so ga s temi dejanji izkazali
Zato vsem še enkrat hvala.
Vojsko, 5 september 2020

PRAPORŠČAKI ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO NA URJENJU V PIVKI

V petek 11. septembra je v Parku vojaške zgodovine v Pivki potekalo četrto letno urjenje ter družabno in stanovsko srečanje praporščakov Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

 

 

Urjenja so se udeležili tudi praporščaki Območnega združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.
Udeleženci so se zbrali na parkirnem prostoru pred vhodom v Park vojaške zgodovine. Po organiziranem vstopu v muzej so izvedli urjenje ter po skupinah obnovili pravila rokovanja s prapori ter s praktičnimi vajami  utrdili njihovo uporabo.

 

Po ogledu bojnih sredstev iz vojne v Sloveniji leta 1991, so udeleženci po skupinah posneli prizore s prapori ob eksponatih v zgradbah in skupinsko sliko pri obeležju pred nekdanjo »komando«.
Po organiziranem ogledu je sledil samostojen ogled preostalih muzejskih zbirk. Srečanje se je zaključilo s kosilom in prijateljskim druženjem.

 

VABLJENI NA POHOD IN STRELSKO URJENJE NA LAJŠAH NAD CERKNIM TER SREČANJE PRIPADNIKOV TERITORIALNE OBRAMBE IDRIJA

OZ VVS Idrija Cerkno,  v soboto 19.9.2020 vabi na »pohod po poteh enot Teritorialne obrambe Idrija«, urjenje v streljanju s pištolo na Lajšah nad Cerknim ter srečanje nekdanjih pripadnikov 85. samostojne čete in 4. čete Jurišnega odreda  (partizanskega bataljona) Teritorialne obrambe, ki sta delovali na Cerkljanskem,

»Pohod po poteh enot TO Idrija« je aktivnost s katero veterani vojne za Slovenijo in drugi udeleženci, ohranjamo spomin na bojne aktivnosti, ki so jih v osamosvojitveni vojni izvajale enote Teritorialne obrambe Idrija.

Pohod pa bomo združili s trenažnim streljanjem s pištolo na strelišču na Lajšah in s srečanjem nekdanjih pripadnikov 85. samostojne čete in 4. čete Jurišnega odreda Teritorialne obrambe (partizanskega bataljona), ki sta v osamosvojitveni vojni delovali na Cerkljanskem.

 

Dogodek bo potekal v skladu z ukrepi NIJZ v času epidemije COVID-19, ki priporočajo:
-na dogodku lahko sodelujejo samo osebe, ki nimajo znakov okužbe dihal,
-zadrževanje udeležencev samo na odprtem prostoru,
-oblikovanje seznama vseh prisotnih na dogodku,
-vzdrževanje higiene rok (razkuževanje) in kašlja,
-vzdrževanje socialne razdalje med udeleženci (min. 1,5 m),

PROGRAM PRIREDITVE:

Pohod po poteh enot TO Idrija:
•Cerkno (trg pred barom Gabrijel)
Zbor med 7.30 in 8.00 in izdelava covid seznama.
Ob 8.00 uri: odhod pohodne kolone proti Lajšam. Pohodna kolona bo hodila po trasi Cigunca, Gopalše, Ogenca in naprej do strelišča na Lajšah.
•Tisti, ki se ne bodo udeležili pohoda se lahko na strelišče pripeljejo z lastnimi vozili.

Urjenje v streljanju s pištolo:
•ob 10.00 zbor vseh udeležencev na strelišču na Lajšah
•od 10.00 do 10.15 seznanitev s potekom urjenja, s pravili obnašanja na strelišču s poudarkom varnega rokovanja z orožjem
•od 10.15 do 12.00 strelsko urjenje
•od 12.00 do 14.00 analiza urjenja, malica, druženje

Prosim vse člane, ki imate v lasti kratkocevna orožja, da le to prinesete s seboj. Strelivo (kdor ne bo imel lastnega) bo zagotovljeno in ga  udeleženci plačajo glede na dejansko porabo.

Prispevek za delno pokritje stroškov streljanja je 5 € po osebi, za hrano in pijačo 5 € po osebi. Zaradi organizacije prehrane vas vabimo, da svojo prisotnost na srečanju,
najkasneje do 15.9.2020, najavite Franciju Ferjančič na e- mail franci.ferjancic@siol.net ali GSM 041- 475 312
Ob prijavi sporočite ali boste šli samo na pohod, ali boste samo streljali ali oboje.

Udeleženci na pohodu in strelskem urjenju sodelujejo na lastno odgovornost!
V primeru dežja bo dogodek prestavljen na drugi termin.
Vljudno vabljeni v čim večjem številu!