Novice

TUDI PREJEMNIKOM VETERANSKEGA DODATKA ZAGOTOVITI ENKRATNO DENARNO POMOČ

V obdobju ko Vlada pripravlja drugi paket tako imenovanih proti koronskih ukrepov, sta  v skrbi za socialno ekonomski položaj veterank in veteranov, vodstvi Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Združenja Sever na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Cigler Kralja naslovili pobudo, da se tudi prejemnikom veteranskega dodatka zagotovi enkratna denarna pomoč, kot že nekaterim drugim ranljivim skupinam prebivalstva in gospodarstvu.
V nadaljevanju objavljamo besedilo pobude:

Spoštovani,

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever ugotavljamo, da v dosedanjih ukrepih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu t.i. protikorona ukrepih, niso zajeti prejemniki veteranskega dodatka. Le ti, po naši oceni spadajo med najbolj ranljive skupine prebivalstva, saj mnogim ta dodatek predstavlja edini vir dohodka.

Najvišji veteranski dodatek, ki ga lahko prejme veteran osamosvojitvene vojne je 298 € na mesec in ocenjujemo, da bi denarna pomoč, ki je opredeljena za druge ranljive skupine morala pripadati tudi tej kategoriji. Pri tem moramo opozoriti, da se cenzus za izračun višine veteranskega dodatka ni spremenil v zadnjih 8 letih, tudi ob upoštevanju minimalne inflacije 1-2% letno.

Prosimo vas, da nam sporočite, ali ministrstvo v tej zvezi predvideva kakšne dodatne ukrepe v načrtovanih antikorona ukrepih 2 in 3, ki jih napoveduje Vlada RS ter v kakšni obliki.
V kolikor pa o tem še niste razpravljali, vas prosimo, da našo pobudo obravnavate v naslednjih usklajevanjih pri ukrepih za pomoč prebivalstvu RS.

Veteranski pozdrav!
Povzeto po www.zvvs.si

NA 9. LITERARNI NATEČAJ »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE« SO SE TUDI LETOS ODZVALE VSE OSNOVNE ŠOLE

Tudi na letošnji že 9. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, so se odzvale vse osnovne šole v občinah Idrija in Cerkno.

Svoje literarne prispevke, ki jih pripravijo v sodelovanju s prizadevnimi mentorji, je poslalo triindvajset mladih avtorjev, od tega devet iz OŠ Cerkno, trije iz OŠ Črni Vrh nad Idrijo, sedem iz OŠ Idrija in štirje iz OŠ Spodnja Idrija.

Namen natečaja je, da učenke in učenci od 7. do 9. razreda osnovnih šol raziskujejo dogodke ter napišejo svoja razmišljanja in pripovedi spominov svojih staršev, starih staršev ali znancev o tem, kako so doživljali osamosvajanje Slovenije in dogodke iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki so se odvijali na območju sedanjih občin Idrija in Cerkno.

Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo je vodil predsednik Zorko Velikanje, je pozorno prebrala vse prispele literarne prispevke. V skladu s pravili razpisa, bo komisija izmed prispelih literarnih prispevkov iz posamezne osnovne šole izbrala tistega, ki vsebinsko najbolj ustreza vsebini, namenu in cilju razpisa.

Tudi letos bo OZ VVS Idrija Cerkno za vse udeležence natečaja izdalo posebno knjižico – Zbornik, v katerem bodo objavljeni vsi literarni prispevki, ki so prispeli na letošnji literarni natečaj.

Glede na nastalo situacijo zaradi epidemije novega koronavirusa, rezultatov literarnega natečaja letos ne bo možno razglasili na svečanosti, ki so jo organizatorji načrtovali ob zaključku literarnega natečaja in obeležitvi državnega praznika Dneva upora proti okupatorju, v Osnovni šoli Idrija.

V prvi polovici prihodnjega meseca bodo organizatorji vsem šolam sporočili na kakšen način bodo letos razglasili najboljše literarne prispevke ter njihovim avtorjem izročili priznanja in priložnostne nagrade.

Od stanje epidemije s koronavirusom pa bo odvisna tudi izvedba strokovne ekskurzije, ki jo v mesecu maju OZ VVS Idrija Cerkno običajno organizira za vse udeležence literarnega natečaja in njihove mentorje. Tudi o ekskurziji bodo organizatorji šole pravočasno obvestili.

Ob zaključku literarnega natečaja OZ VVS Idrija Cerkno vodstvom osnovnih šol, prizadevnim mentorjem in vsem mladim avtorjem častita ob uspešno izpeljanem natečaju in se zahvaljuje za opravljeno delo.

POZIV VETERANOM ZA VKLJUČITEV MED PROSTOVOLJCE ZA POMOČ SOKRAJANOM

Spoštovane veteranke in veterani!

Pri nas epidemija koronavirusa še ni dosegla takšnih razsežnosti kot drugje po Evropi, vendar zdravniki napovedujejo, da bodo že konec tega tedna številke o testiranih in obolelih močno narasle. Podatki prav tako kažejo, da okužba z novim koronavirusom tudi Idrijske in Cerkljanske ne bo obšla. Zato upoštevajmo navodila o izogibanju možnostim, da bi dobili ali pa prenesli okužbo s koronavirusom.

Napovedi kažejo, da se epidemija ne bo kmalu končala, da bo ta čedalje bolj vplivala tudi na poslovanje podjetij, v danih razmerah pa bo življenje ljudi postajalo vse težje. Tudi naši sosedje, sodelavci, prijatelji in znanci bodo lahko potrebovali medsosedsko in druge organizirane oblike pomoči. Prostovoljci, ki sedaj pomagajo pa bodo postali utrujeni.

Z namero da po svojih močeh pomagamo, je tudi naše veteransko združenje občinama Idrija in Cerkno ponudilo sodelovanje in pomoč.

Vse veteranke in veteranke, ki se počutite zdravi in sposobni ter ste pripravljeni v sodelovanju s Civilno zaščito občin Idrija ali Cerkno sodelovati pri razdeljevanju hrane, pri nabavi potrebščin za tiste, ki to ne zmorejo storiti sami, ali pri dostavi zdravil iz lekarne in podobno, prosimo, da se za prostovoljno opravljanje teh del javite predstavnikom OZ VVS Idrija Cerkno, tel: 041 725528 (Marijan Platiše), 041 421090 (Jože Erjavec), 070 380500 (Marjan Rupnik), 041 718527 (Marko Mikuž) ali 031 649719 (Lenca Kržišnik).
Vprašalnik s podatki, ki jih potrebujemo ob prijavi lahko dobite v naslednji datoteki Evidentirani prostovoljci -OZ VVS

Vaše podatke bomo dodali na seznam prostovoljcev ter ga posredovali štabom Civilne zaščite občin Idrija in Cerkno, ki vas bodo po potrebi aktivirali. Delo boste opravljali pod neposrednim poveljstvom štabov Civilne zaščite.

Vsem posameznikom, ki glede možnosti okužbe s koronavirusom spadate v rizične skupine državljanov sodelovanje odsvetujemo in naj se na ta poziv ne javljajo.

Že v naprej hvala vsem, ki se boste odločili za sodelovanje.

Pomagajmo po svojih močeh in ostanimo zdravi!

Idrija, 25.03.2020

Marijan Platiše, predsednik

VETERANI OBČINAMA PONUDILI SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POMOČI PRI OBVLADOVANJU EPIDEMIJE

Spoštovana župana občin Cerkno in Idrija, g. Gašper Uršič in g. Tomaž Vencelj!

Kot kažejo zadnji podatki, koronavirus tudi občanov v občinah Idrija in Cerkno ne bo obšel.
Veterani vojne za Slovenijo Idrija Cerkno se strinjamo s tem, da za razliko od let 1990 in 1991, občani tokrat za lastno varnost in zdravje lahko največ storimo tako, da ostanemo doma.
Zato tudi podpiramo ukrepe, ki jih za zajezitev okužbe izvajate v občinah Idrija in Cerkno.
Ker napovedi razvoja epidemije ne kažejo, da se bo ta kmalu končala, bo v danih razmerah postajalo življenje ljudi vse težje in potrebno bo čedalje več medsosedske in drugih organiziranih oblik pomoči občanom.
Veterani vojne za Slovenijo po nevarnosti okužbe sicer po večini že sodimo v rizično skupino nad 60 let starosti, vendar vam sporočamo, da smo se v primeru, če nas boste potrebovali, pripravljeni organizirati ter po svojih močeh in znanju, kot prostovoljci ali kako drugače pomagati lokalnima skupnostima v boju z epidemijo koronavirusa.

V primeru potrebe po našem sodelovanju se lahko obrnete na kogar koli izmed članov ožjega vodstva OZ VVS Idrija Cerkno: Marijan Platiše (040725528), Marijan Rupnik (070 380500), Marko Mikuž (041 718527) ali Jože Erjavec (041421090).

Želimo vama uspešno delo in ostanita zdrava!

Lep pozdrav
Marijan Platiše, predsednik OZ VVS Idrija Cerkno