Dosedanji predsedniki OZ VVS

Območno združenje VVS Idrija Cerkno je bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru članov 16.3.2001.

Doslej  so  delo Območnega združenja kot predsedniki vodili:

                                  

Zorko Velikanje, 2001 – 2004                       Marijan Platiše, 2004-2006

                                 

Benedikt Bajc, 2006 – 2009                        Milena Kržišnik, 2009 – 2013

                                

Marko Mikuž, 2013-2017                          Zorko Vlikanje, 2017- 2019

Marijan Platiše, 2019 – 2021