Kontakt

Sedež: Območno združenje VVS Idrija Cerkno, Vojkova ulica 2a, 5280 Idrija
E – naslov: info@cerkno-idrija.zvvs.si
Spletna stran: http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si
Matična številka: 1177036
Davčna številka: 84537914, nismo davčni zavezanec.
TRR: 1915 7500 5771 210

Območno združenje je pravna oseba zasebnega prava in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Idrija.