Organi OZVVS

Organi:

 • predsednik: Zorko Velikanje
 • podpredsednik: Marjan Rupnik
 • sekretarka: Milena Kržišnik
 • predsednik Nadzornega odbora: Marijan Platiše
 • predsednik Častnega razsodišča: Marko Mikuž
 • urednik spletne strani: Marijan Platiše
 • avtorji uporabljenih fotografij: Marijan Platiše, Jože Erjavec, Marta Jordan, Bogdan Kovačič

Pravila združenja:  PRAVILA OZ VVS Idrija Cerkno 2009- prečiščeno besedilo

 • Akti zveze:
  • Pravilnik o članski izkaznici
  • Pravilnik o priznanjih
  • Navodilo za razvitje in uporabo veteranskega prapora
  • Pravilnik o svečani veteranski obleki
  • Pravilnik o veteranskih pogrebnih slovesnosti

Dosedanji predsedniki OZ VVS