Organi OZ VVS

Organi OZ VVS Idrija Cerkno:

  • predsednik: Marijan Platiše
  • podpredsednika: Marjan Rupnik in Marko Mikuž
  • sekretarka: Milena Kržišnik
  • člani predsedstva: Vojko Čuk, Franci Ferjančič, Jože Erjavec, Cveto Mlakar
  • predsednik Nadzornega odbora: Rajko Gostiša
  • predsednik Častnega razsodišča: Ivo Banič

 

  • praporščaki: Boris Jordan, Drago Feltrin, Boris Novoselac, Alfred Pregelj
  • koordinator (poveljujoči) praporščakov: Jože Erjavec

 

  • urednik spletne strani: Marijan Platiše
  • avtorji uporabljenih fotografij: Marijan Platiše, Jože Erjavec, Marta Jordan, Bogdan Kovačič