Organi OZ VVS

Organi OZ VVS Idrija Cerkno:

  • predsednik: Jure Kavčič, tel. 041 475 431
  • podpredsednika: Franci Ferjančič in Peter Poljanec
  • sekretarka: Milena Kržišnik
  • člani predsedstva: Roman Novak, Marijan Platiše in Franci Šemrov
  • predsednik Nadzornega odbora: Rajko Gostiša
  • predsednik Častnega razsodišča: Miro Hvala

 

  • praporščaki: Boris Jordan, Drago Feltrin, Boris Novoselac, Alfred Pregelj
  • koordinator (poveljujoči) praporščakov: Jože Erjavec

 

  • urednik spletne strani in avtor prispevkov: Marijan Platiše
  • avtorji uporabljenih fotografij: Marijan Platiše, Jože Erjavec, Marta Jordan, Bogdan Kovačič – Jovo, Jožko Člekovič, Cveto Mlakar in arhiv OZ VVS