Predstavitev

SPLETNA STRAN OZVVS IDRIJA CERKNO:
– urednik spletne strani: Marijan Platiše
– avtor prispevkov: Marijan Platiše
– avtorji uporabljenih fotografij: Marijan Platiše, Jože Erjavec, Marta Jordan, Bogdan    Kovačič – Jovo, Jožko         Člekovič, Cveto Mlakar, Rajko Gnezda, arhiv OZ VVS Idrija Cerkno
Spletna stran gostuje na strežniku podjetja Infrax d.o.o.

Partizanske smučine 2011 Gotenica 2011 Vojsko 2011 - srečanje
<
>

OZ VVS IDRIJA CERKNO:

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno je bilo ustanovljeno na občnem zboru dne 16.3.2001 in deluje na območju občin Idrija in Cerkno. Združenje je domoljubno, nepolitično, nepridobitno, neprofitno in nevladno društvo, ki na prostovoljni osnovi in ne glede na politična in nazorska prepričanja združuje udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občin Idrija in Cerkno, ki so kot pripadniki ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991. Člani združenja lahko postanejo tudi svojci žrtev, invalidov in ranjenih v vojni za Slovenijo. Člani združenja lahko postanejo tudi osebe, ki so pravočasno prestopile iz JA in niso sodelovale v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo, po prestopu pa so aktivno sodelovale pri obrambi Republike Slovenije v času vojne.

            

Članstvo v Območnem združenju ne pomeni avtomatične pridobitve statusa vojnega veterana na podlagi določb Zakona o vojnih veteranih. Člani si ta status pridobijo v postopku pred Upravno enoto Idrija.

Območno združenje s svojim delovanjem pomaga članom pri uveljavljanju njihovih pravic na podlagi veteranske zakonodaje, spodbuja zbiranje gradiva, ki priča o pripravah in aktivnostih v vojni za Slovenijo. Med članstvom in širšo javnostjo ohranja zgodovinski spomin o pomembnosti osamosvojitvene vojne. Spodbuja športno in rekreativno dejavnost članov ter skrbi za druženje in ohranjanje prijateljskih med člani. Sodeluje s sorodnimi veteranskimi organizacijami ter z območnimi združenji ZVVS iz sosednjih občin.