IZBRANI NAJBOLJŠI PRISPEVKI ENAJSTEGA LITERARNEGA NATEČAJA »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE«

Z začetkom letošnje pomladi se je zaključil 11. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol in prizadevnimi mentorji v osnovnih šolah Cerkno, Črni Vrha nad Idrijo, Idrija in Spodnja Idrija, organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.
Na letošnji literarni natečaj se s svojimi literarnimi prispevki odzvalo dvaintrideset mladih avtorjev, od tega dva iz OŠ Cerkno, dvaindvajset iz OŠ Idrija in osem iz OŠ Spodnja Idrija. Žal letos učenci iz OŠ Črni Vrh nad Idrijo na razpis niso poslali nobenega literarnega prispevka.
Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo je vodil predsednik Zorko Velikanje, v njej pa sta kot člana sodelovala še Marijan Platiše in Marko Mikuž je po temeljitem branju prispelih prispevkov opravila izbor in odločila, da so v okviru 11. literarnega natečaja, najboljše literarne prispevke v posameznih šolah napisali:

Osnovna šola Cerkno Julija Seljak 9. a razred
Osnovna šola Idrija Eva Kacin 7.b razred
Osnovna šola Spodnja Idrija Nina Sedej 7. a razred

Tudi letos bo OZ VVS Idrija Cerkno izdalo posebno knjižico – Zbornik, v katerem bodo objavljeni vsi literarni prispevki, ki so prispeli na 11. literarni natečaj.
Za vse udeležence literarnega natečaja in njihove mentorje OZ VVS Idrija Cerkno tudi letos organizira ekskurzijo v Park vojaške zgodovine v Pivko. Tudi letošnja ekskurzija bo potekala v dveh delih in sicer za udeležence iz OŠ Spodnja Idrija v sredo 11. maja, za udeležence iz OŠ Cerkno in OŠ Idrija pa v torek 7. junija.
V Parku vojaške zgodovine v Pivki bo potekala tudi letošnja slavnostna razglasitev rezultatov literarnega natečaja, na kateri bodo mladim avtorjem podelili pisna priznanja in praktične nagrade.
Ob zaključku enajstega literarnega natečaja OZ VVS Idrija Cerkno vodstvom osnovnih šol, prizadevnim mentorjem in vsem mladim avtorjem častita ob uspešno izpeljanem natečaju in se vsem zahvaljuje za opravljeno delo.

VABLJENI NA POHOD »PO POTEH ENOT TERITORIALNE OBRAMBE« IN NA SPOMINSKO SREČANJE NA DOMAČIJI NA BRKOVNIKU

Vse člane OZ VVS Idrija-Cerkno, nekdanje pripadnike Teritorialne obrambe Idrija, vaše svojce in prijatelje, vljudno vabimo, da se nam pridružite na pohodu in srečanju nekdanjih pripadnikov 120. jurišnega odreda TO Idrija in Samostojnega voda za ognjeno podporo iz Jurišnega odreda četne sestave (nekdanjega partizanskega bataljona), ki bo v nedeljo 8. maja 2022.

Pohod in srečanje bosta posvečena spominu na delovanje enot TO na tem območju med osamosvojitveno vojno v juliju leta 1991.

Program:

-Od 7:00 do 7:15. ure zbiranje pohodnikov v Črnem vrhu nad Idrijo (na parkirišču sredi naselja). Naprej se bomo peljali z osebnimi avtomobili. Zaradi omejenega prostora za parkiranje na Križni gori, prosimo da se udeleženci dogovorite za skupni prevoz.

-Od 7:15 do 7:45 ure prevoz v smeri Ajdovščine mimo Kamplca do Cenca in nato po makadamski cesti proti zahodu na območje Križne gore. Parkiranje v bližini domačije Gornji Žgavec (950 m n.v.). Vmes kratek postanek ob opuščeni domačiji Pri Kamplcu, kjer so bili med osamosvojitveno vojno nastanjeni nekateri pripadniki naših enot s protioklepnim orožjem.
-Od 8:00 do 11:30. ure pohod po Križni gori, mimo spomenika na kraju, kjer je nastala primorska himna Vstajenje Primorske, mimo ruskega groba in grškega groba in čez izredno razgledni Špičasti vrh (1128 m n.v.) do domačije na Brkovniku (1020 m n.v.).
V bližini te domačije so imeli od 9. do 20. julija pripadniki voda za ognjeno podporo položaj minometa 120 mm, ki je bil zaplenjen JLA.
-Od 12:00 do 13:00 spominska prireditev (pozdravni nagovori, obuditev spominov, zahvala domačinom, krajši kulturni program).
-Od 13:00 do 14:00 kosilo, nato tovariško druženje
-Od domačije na Brkovniku do parkiranih avtomobilov je še pribl, 20 minut hoje.
Trasa pohoda je dolga približno 7 km. Edini večji vzpon je le neposredno na Špičasti vrh, nekaj več kot 150 višinskih metrov.
Kdor bi želel priti na srečanje, ne bi pa želel ali mogel na pohod, se lahko pripelje na Brkovnik z avtomobilom. Skupni odhod z avtomobili bo ob 10:15 iz Črnega Vrha. Dostop po cesti bo od Cenca dalje označen z improviziranimi kažipoti in rdeče belimi trakovi. Od Črnega Vrha do Brkovnika je približno pol ure vožnje.

V primeru slabe vremenske napovedi ali drugih nepredvidenih omejitev bo prireditev prestavljena na drug primeren termin.
V vsakem primeru pa je potrebno upoštevati, da je na tem območju tudi ob lepem vremenu klima nekoliko hladnejša in da je večja možnost hladnega vetra.

Prijave na srečanje in pohod:
Prosimo, da se za pohod in srečanje (tudi če brez pohoda) prijavite čimprej, najkasneje pa do četrtka, 5. maja. Pravočasna informacija o številu prijavljenih je organizatorjem pomembna zaradi logistične priprave dogodka. Če po prijavi ugotovite, da se ne boste mogli udeležiti, prosimo le, da to čimprej sporočite.
Ob prijavi navedite tudi, če pride z vami še kdo od svojcev ali prijateljev. Vabljeni so tudi mladi.

Prostovoljni prispevek za topli obrok je 5 EUR. Poravnate ga ob prihodu na srečanje.

Naslov za vse prijave, sporočila ter informacije je Vlado Sedej, tel.: 041 360 840, e-naslov: vlado.sedej@gmail.com.

Če bo potrebno, bomo prijavljenim nekaj dni pred srečanjem posredovali dodatne informacije.

Za organizatorje:

Vlado Sedej, nekdanji poveljnik 120. JOd
Marko Mikuž, nekdanji namestnik poveljnika jurišnega odreda četne sestave (prej partizanskega bataljona)
Rajko Gostiša, nekdanji poveljnik samostojnega voda za ognjeno podporo v odredu četne sestave
Janez Pivk in Vinko Sedej, nekdanja poveljnika voda za ognjeno podporo v 120 in jurišnem odredu

Jurij Kavčič, predsednik OZ VVS Idrija-Cerkno

POHODI »PO POTEH ENOT TO IDRIJA« IN SREČANJA NEKDANJIH PRIPADNIKOV TERITORIALNE OBRAMBE V LETU 2022

Srečevanje in druženje nekdanjih soborcev iz osamosvojitvene vojne z leti postaja vse pomembnejše in zanimivejše. Zato je v letnem načrtu aktivnosti OZ VVS Idrija – Cerkno za leto 2022 predvidenih več pohodov in srečanj nekdanjih pripadnikov Teritorialne obrambe Idrija v spomin na delovanje enot Teritorialne obrambe v času osamosvojitvene vojne.

Dogodki, ki jih bodo pripravljali v sodelovanju in pomoči nekdanjih poveljnikov in članov poveljstva enot, so zasnovani tako, da združujejo obisk krajev in domačij, kjer so v juniju in juliju 1991 delovale in se zadrževale enote TO Idrija, s srečanjem nekdanjih pripadnikov enot, domačinov in vseh drugih, ki jih zanima ta del naše zgodovine.
Pohodniki v vseh primerih obiščejo lepe, tudi razgledne, točke v naši okolici in si spotoma ogledajo tamkajšnje zanimivosti. Pohodi niso prezahtevni in trajajo približno štiri do pet ur hoje.
Dogodki se zaključijo se s spominskim srečanjem. Tega lahko udeležijo tudi tisti, ki zaradi omejitev ne morejo na pohod, pa tudi drugi občani, ki jih to zanima. Srečanje je sestavljeno iz kratkega programa, namenjenega obuditvi spomina na dogajanja v tistem obdobju, ter iz prijateljskega druženja udeležencev.
Podrobnejši program pohodov in srečanj si lahko preberete na naslednji povezavi: SPOMINSKI POHODI IN SREČANJA ENOT TERITORIALNE OBRAMBE V LETU 2022
Za večino dogodkov velja, da se v primeru slabega vremena ali drugih objektivnih razlogov lahko preložijo na drug termin.

Vabila za posamezne dogodke s podrobnejšimi informacijami bodo objavljena približno dva tedna prej na spletni strani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno http://www.ozvvs-idrija-cerkno.si/.
Organizatorji bodo vabila pošiljali po elektronski pošti tistim nekdanjim pripadnikom enot, članom Območnega združenja veteranov in drugim zainteresiranim, ki so, ali še bodo, posredovali svoje elektronske naslove.
Več informacij lahko dobite pri koordinatorju za pohodništvo pri OZ VVS Idrija Cerkno na tel. 041 360 840 ali na e-naslovu vlado.sedej@gmail.com .
Lepo vabljeni, da se nam pridružite.

 

DELEGATI OBMOČNIH ZDRUŽENJ SO ZASEDALI NA GLAVNEM ZBORU ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

V soboto 9.4.2022 so se v Brežicah, delegati veteranskih združenj, med katerimi sta bila tudi Jurij Kavčič in Marijan Platiše iz OZ VVS Idrija Cerkno, zbrali na rednem zasedanju Glavnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

 

V svečanem delu so zbor pozdravili predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, župan občine Brežice Ivan Molan ter predsednik območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Brežice Darko Udovič.

 

Slavnostni govornik na Glavnem zboru je bil Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora. V svojem nagovoru je izpostavil pomembno vlogo Teritorialne obrambe Slovenije v vsej svoji zgodovini delovanja ter hrabro dejanje tistih območnih štabov, ki orožja niso oddali. Prav tako se je zahvalil vsem vojnim veteranom za njihov prispevek v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991. Opozoril je tudi na odklone, katerim smo po tridesetih letih samostojnosti priča dandanes.

V nadaljevanju so najzaslužnejšim članom podelili priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Med prejemniki  priznanja Red  ZVVS III. stopnje sta bila tudi Franci Ferjančič in Zorko Velikanje iz OZ VVS Idrija Cerkno.

 

Najvišje priznanje Zveze, Red ZVVS I. stopnje pa je za prizadevno in uspešno delo v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo prejel bivši predsednik OZ VVS Idrija Cerkno Marijan Platiše.

 

Za doživet kulturni program na svečanosti pa so poskrbele pevke in pevci pevskega zbora Viva iz Brežic.

V programskem delu zbora so delegati obravnavali in sprejeli poročila o opravljenem delu Zveze veteranov vojne za Slovenijo v letu 2021 ter načrte dela Zveze za letošnje leto.
Žal pa ni šlo brez obravnave razmer v OZ VVS Kanal, v katerem že več kot leto dni nimajo pravilno izvoljenega vodstva organizacije. Delegati so ocenili da območno združenje kljub večkratnim pozivom in razgovorom, v letu dni ni uresničilo lanskoletnega sklepa Glavnega zbora ZVVS, ki jim je naložil ponovno izvedbo volilnega postopka. Ob oceni, da ravnajo v nasprotju z določili statuta ZVVS, so kljub nekaterim pomislekom, z veliko večino glasov prisotnih delegatov, Območno združenje ZVVS Kanal izključili iz Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Foto. Janez Platiše

JOŽKO ČLEKOVIČ BO TUDI V NASLEDNJEM MANDATU VODIL POKRAJINSKI ODBOR ZVVS SEVERNOPRIMORSKE

V četrtek 7.4.2022 so se v Potočah na Ajdovskem, na svoji redni seji sestali članice in člani Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorske.
Uvodoma so obravnavali mnenja, stališča in predloge veteranskih združenj iz občin do tematike, katero bo na svojem zasedanju, ki bo konec tedna, obravnaval Glavni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
Osrednja točka dnevnega reda je bila izvolitev predsednika Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo za naslednje mandatno obdobje. Ob utemeljitvi, da je v iztekajočem se mandatu prizadevno in uspešno vodil delo Pokrajinskega odbora, je bil na predlog Območnega združenja Idrija Cerkno, za predsednika pokrajinskega odbora za naslednje mandatno obdobje soglasno izvoljen dosedanji predsednik Jožko Člekovič iz Ajdovščine. Že na prejšnji seji je Pokrajinski odbor za podpredsednika izvolil Dušana Martinuča iz OZVVS Veteran iz Nove Gorice, dolžnost sekretarja pa bo še naprej opravljal Jože Abramič iz OZ VVS Brda.
Člani so se seznanili tudi z izvajanjem sklepa Glavnega zbora ZVVS v zvezi z razmerami v OZ VVS Kanal in s pričakovanimi ukrepi za njegovo uresničevanje.
V zaključnem delu seje so se dogovorili, da bodo za naslednjo sejo pripravili predlog spremembe pravil Pokrajinskega odbora ter organizirali srečanje predsedstev Območnih združenj, ki bo 19. maja 2022 na Sabotinu.