SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

ODPRTJE RAZSTAVE »ČLOVEKA NIKAR« IN PODELITEV BOJNIH ZNAKOV

Letošnje praznovanje obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, so veterani združili s praznovanjem občinskega praznika občine Cerkno, katerega ta praznuje v spomin na ustanovitev Vojkove brigade in rojstvo slovitega matematika dr. Franca Močnika.
Ob tej priložnosti so se veterani vojne za Slovenijo, veterani Policijskega veteranskega združenja Sever in številni Cerkljani, dne 28.9.2007 zbrali na otvoritvi razstave »Človeka nikar…«, ki z dokumentarnim gradivom predstavlja aktivnosti slovenske Policije v času osamosvajanja Slovenije.
Razstavo so pripravili v Muzeju slovenske Policije in jo pa predlog OZ VVS Idrija – Cerkno postavili tudi v prostorih Cerkljanskega muzeja, ki je prijazno zagotovil vse potrebno za domovanje te razstave v cerkljanski muzejski hiši do 15. novembra.
Na dobro obiskani otvoritveni slovesnosti je prisotnim najprej spregovorila Milojka Magajne, kustosinja Cerkljanskega muzeja. V pozdravnem nagovoru ni mogla mimo neprecenljive škode, ki jo je nedavna vojna ujma, ki je prizadela tudi Cerkljansko, povzročila v soteski Pasice, ko je podivjano vodovje odneslo domala vse barake legendarne partizanske bolnišnice Franja, ki kot spomenik humanosti kandidira za vpis v seznam Unescove kulturne dediščine.
Zbrane sta nagovorila tudi Benedikt Bajec predsednik OZ ZVVS Idrija – Cerkno in Angel Vidmar, podpredsednik Policijskega veteranskega združenja Sever. Razstavo pa je s priložnostnim nagovorom otvoril Jurij Kavčič, župan občine Cerkno.
Kot je v sojem predstavitvenem nagovoru poudarila avtorica razstave, kustosinja Policijskega muzeja Biserka Debeljak, razstava prikazuje posredne in neposredne vzroke za okupacijo Slovenije. Zajema čas od 1. 12. 1989 do 26. 10. 1991, od preprečitve “mitinga resnice” v Ljubljani do dogodkov s koprskega pristanišča, ko je zadnji vojak JLA zapustil Slovenijo. Razstava je na poti po Sloveniji z namenom, da z njeno vsebino seznanimo vse, predvsem pa mlade, saj petnajst letniki niti ne vedo, da je bila leta 1991 v Sloveniji vojna in da opozorimo pristojne na Ministrstvu za šolstvo Republike Slovenije, da s to epoho slovenske zgodovine dopolnijo učne načrte za zgodovinske predmete tako za osnovne kot srednje šole…., je svojo pripoved o razstavi in o slovenski osamosvojitveni vojni zaključila Biserka Debeljak.
V kulturnem programu otvoritvene slovesnosti so nastopili pevci pevskega zbora Pobje iz Črnega vrha nad Idrijo ter učenci podružnice Glasbene šole Idrija iz Cerknega.
Po dobro obiskani otvoritvi razstave, so se veterani in drugi udeleženci zbrali v dvorani Gasilskega doma Cerkno, kjer je potekalo tradicionalno srečanje veteranov vojne za Slovenijo, na katerem so bili podeljeni tudi spominski bojni znaki za udeležbo v vojni 1991 in medalje MSNZ.

 

SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila nekaterih najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

LETNO SREČANJE VETERANOV OZ VVS V KULTURNEM DOMU V SPODNJI IDRIJI

Letno srečanje veteranov OZ VVS Idrija – Cerkno, ki je dne 5.3.2005 potekalo v Kulturnem domu v Spodnji Idriji, je bilo namenjeno oceni opravljenega dela in dogovoru o aktivnostih območnega združenja v letošnjem letu.

 

V družabnem delu, ko so se veteranom pridružile tudi delavke Vita Doma iz Črnega Vrha nad Idrijo, se je srečanje razvilo v prijetno druženje, ki je bilo namenjeno tudi praznovanju dneva žena.

Dobro obiskan letni zbor članov so s svojo prisotnostjo počastili tudi številni gostje iz sosednjih območnih združenj in organizacij s katerimi združenje sodeluje. Med njimi sta bila tudi Srečko Lisjak, predsednik ZVVS, Vito Berginc predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS za Severnoprimorsko.

Kot je bilo razbrati iz izčrpnega poročila, je območnemu združenju lani je uspelo kar za tretjino povečali število članov. Organizirano so začeli spremljati uveljavljanje statusa vojnega veterana na Idrijskem in Cerkljanskem ter ugotovili, da je v občinah Idrija in Cerkno šele dobra polovica bojevnikov iz osamosvojitvene vojne uveljavila ta status. Združenje je podpiralo prizadevanja ZVVS za spremembo zakona o vojnih veteranih. Z Ministrstvom za obrambo RS so podpisali pogodbo, s katero jim je to v uporabo odstopilo eno od pisarn na Izpostavi za obrambo v Idriji v kateri si bodo uredili svoje delovne prostore. Osrednja aktivnost združenja v letu 2005 je bila priprava slovesnosti ob Dnevu državnosti in razvitje društvenega prapora, ki je bila na Vojskem. Ob razvitju prapora so z območnima organizacijama ZZB in ZSČ svečano podpisali listino o sodelovanju. Plodno je bilo tudi sodelovanje s Slovensko vojsko ter s sosednjimi Območnimi združenji. Združenje je precejšnjo pozornost namenjalo tudi športnim, rekreativnim in družabnim aktivnostim članov. Poleg odprtega veteranskega prvenstva v streljanju, sodelovanja na Partizanskih smučinah, družabnega srečanja veteranov ob Dnevu državnosti ter srečanja članov poveljstva in poveljnikov enot TO ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, je bilo najodmevnejše sodelovanje na 4. ekipnih veteranskih športnih igrah, na katerih so tekmovalci območnega združenja v skupni razvrstitvi zasedli 4. mesto med vsemi sodelujočimi oziroma 3. mesto med ekipami območnih združenj VVS.
Tudi za leto 2005 so si zastavili obsežen program dela. Poleg že ustaljenih aktivnosti združenja, bo letošnja osrednja aktivnost namenjena obeleževanju petnajste obletnice ustanovitve Manevrske strukture Narodne zaščite. Nadaljevali bodo z zbiranjem dokumentarnega gradiva za zbornik o dogodkih iz osamosvojitvene vojne na Idrijskem in Cerkljanskem. Pester program aktivnosti je tudi na športnem in družabnem področju. Sodelovali bodo na številnih drugih aktivnostih, ki jih pripravljajo v območnih organizacijah ZZB in ZČS, Policijskem veteranskem združenju Sever ter v sosednjih območnih združenjih veteranov vojne za Slovenijo.

SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila o najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

VETERANI SO DAN DRŽAVNOSTI OBELEŽILI NA SVEČANOSTI V IDRIJSKIH KRNICAH

Na predvečer Dneva državnosti in v sklopu prireditev ob praznovanju 22. junija – praznika občine Idrija, je Območno združenje v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Krnice – Masore in Turističnim društvom Idrijske Krnice, 24.6.2005 pripravilo svečanost v počastitev teh praznikov. Svečanost, ki je izzvenela tudi v zahvalo domačinom, ki so v času osamosvojitvene vojne nudili gostoljubje enotam in vojakom Teritorialne obrambe, ki so bili razmeščeni na tem območju, je potekala v Idrijskih Krnicah, visoko ležeči vasici nad Spodnjo Idrijo.

Z besedami: »Majhnim se tudi majhne stvari zdijo velike, je krilatica, katero bi lahko kdo uporabil tudi za Slovensko osamosvojitveno vojno, ki se na Primorskem začela že, ko so v Ljubljani komaj ugasnili reflektorji razglasitvene slovesnosti. Toda njene posledice so bile za Slovenke in Slovence tako daljnosežne, da jo bomo tudi v prihodnje vse bolj cenili, še zlasti po tem kaj nam je prinesla. Bila je in ostaja zgodovinsko pomembna…..« je Marijan Platiše, predsednik Območnega združenja nagovoril veterane, domačine in goste. Prisotnim je dobrodošlico zaželel tudi Niko Podgornik, predsednik Krajevne skupnosti Krnice – Masore.

V svojem slavnostnem nagovoru je Damjan Krapš, župan občine Idrija, vsem čestital dan državnosti in praznik občine Idrija ter se veteranom vojne za Slovenijo zahvalil za njihov prispevek v osamosvojitveni vojni. Domačinom pa namenil nekaj vzpodbudnih misli za njihovo vztrajanje v zahtevnih bivanjskih razmerah in za nadaljnji razvoj tega območja.

 

Veterani so svečanost izkoristili za podelitev bronastih plaket ZVVS svojim zaslužnim članom ter za podelitev spominskih znakov »Vrhnika – Logatec 1991«, ki ga je sodelujočim Idrijskim Teritorialcem podelil Miro Pogačnik, predsednik OZVVS Logatec.

 

V kulturnem delu svečanosti so sodelovali pevci Idrijskega okteta, harmonikar Jaka Kenk iz Glasbene šole Idrija ter igralke in igralci Teatra NKUL Kulturno umetniškega društva Cerkno, ki so se prisotnim predstavili s poulično komično gledališko predstavo o »Partizani«.
Ko se je stemnilo, se je svečanost prevesila v kresovanje in v prijetno družabno srečanje veteranov in domačinov od blizu in daleč.

SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila o najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

RAZSTAVA OB 15 OBLETNICI USTANOVITVE IN DELOVANJA MSNZ NA IDRIJSKEM

V počastitev petnajste obletnice ustanovitve in delovanja Manevrske strukture Narodne zaščite in štirinajste obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz ozemlja Republike Slovenije, je Območno združenje Veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno dne 28.10.2005 pripravilo razstavo s pomenljivim naslovom »Uporniki z razlogom«. Razstavo, ki je postavljena v Mali galeriji Mestnega muzeja Idrija, na Idrijskem gradu Gewerkenegg, je odprl minister za obrambo g. Karl Erjavec. Avtorji razstave g. Albin Mikulič iz Vojaškega muzeja Slovenske vojske, zbiratelj g. Vito Breginc in člani vodstva OZ VVS Idrija-Cerkno, z razstavo predstavljajo dogodke in ljudi, ki so s svojim domoljubnim prispevkom pomagali udejanjiti projekt Manevrske strukture Narodne zaščite na državni ravni, na ravni Severnoprimorske pokrajine in na območju občin Idrija in Cerkno. Projekt je obsegal predvsem tajno zagotovitev oborožitve, formiranje vojaških enot ter intenzivno obveščevalno spremljanje aktivnosti tedanje JLA.
Razstava je zasnovana na zbranih arhivskih dokumentih, bogatem fotografskem gradivu in na osebnih pričevanjih udeležencev takratnih dogodkov. Zbrano gradivo je računalniško obdelal in oblikoval g. Silvo Hrovat. Razstava je za ogled odprta do sredine meseca novembra.

 

Na otvoritveni slovesnosti je številno občinstvo v imenu organizatorjev pozdravil predsednik Območnega združenja g. Marijan Platiše, o projektu Manevrske strukture Narodne zaščite in o razstavi je spregovoril g. Albin Mikulič, razstavo pa je po priložnostnem nagovoru odprl minister za obrambo g. Karl Erjavec.

 

V kulturnem programu sta nastopila pevec Aleš Hadalin in orgličar Miro Božič.

Pred otvoritveno slovesnostjo se je minister za obrambo g. Karl Erjavec v sejni sobi Občine Idrije sestal tudi z Idrijskim županom g. Damjanom Krapšem, predstavniki občinske uprave, predstavniki civilne zaščite in gasilcev. Na srečanju z županom je beseda tekala predvsem o aktualnih razmerah v Občini Idrija. Kot je na srečanju izpostavil idrijski župan, je Idrija ena tistih občin, ki v gospodarstvo in znanje vlaga veliko sredstev, s tem pa občini in posredno državi prinaša določen napredek.

Občina pa se sooča s številnimi naravnimi nesrečami: obilno količino snežnih padavin, plazovi, povodnjimi in potresi, kakor tudi s tektonsko prelomnico. Rudnik živega srebra pa je pustil ogromne posledice tako v podzemlju, kot tudi na sami podobi mesta. Zato je pomembno, da ima občina dobro delujočo gasilsko organizacijo in civilno zaščito, ki sta ključni za posredovanje ob naravnih in ostalih nesrečah. Minister Erjavec je bil nad dejstvom, da se občina Idrija sooča s takšnimi problemi presenečen in obljubil, da bodo v resornemu ministrstvu tem problemom v bodoče posvetili še večjo pozornost.

 

SPOMINI NA 20 LET DEJAVNOSTI OZVVS

Mineva dvajset let od ustanovitve OZ VVS Idrija Cerkno. V tem obdobju smo v združenju izvajali številne aktivnosti. Jubilej je priložnost, da obudimo spomin na nekatere od njih. V nadaljnjih nekaj objavah na spletni strani bomo zato ponovno objavili poročila o najzanimivejših dogodkih in o aktivnostih, ki smo jih skupaj izvajali. Začeli bomo s tistimi, ki so časovno najbolj oddaljeni.

ZGODOVINSKO IZROČILO USPEŠNO POVEZALI S SEDANJOSTJO

Veterani vojne za Slovenijo so v soboto 29.1.2005, kot nosilci izročil slovenskega bojevništva, z uspešno izpeljanim odprtim veteranskim prvenstvom Severneprimorske v veleslalomu, ki je potekal v okviru 28. spominskih tekem »Partizanske smučine – Cerkno ’45«, počastili spomin na smučarske tekme, ki so sredi vihre druge svetovne vojne, potekale v tedaj osvobojenem Cerknem.

 

Odprto veteransko prvenstvo v veleslalomu za Severnoprimorsko, katerega pobudnik je bilo OZ VVS Idrija – Cerkno, je potekalo na dobro urejenih smučiščih Smučarskega centra Cerkno. Prvo tovrstno prvenstvo je lepo uspelo, pobudniki in organizatorji pa ne skrivajo želje, da bi to s časoma preraslo v vseslovensko veteransko prvenstvo v veleslalomu. Kljub sneženemu in vetrovnemu zimskemu jutru, ki se je nato prelevilo v lep sončen dan, se je tekmovanja udeležilo 46 tekmovalcev iz Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo Ajdovščina–Vipava, Idrija- Cerkno, Kanal, Nova Gorica in Zgornje Posočje, Kranj, Radovljica – Jesenice, Ribnica in Koper ter iz Območnih združenj Slovenskih častnikov Idrija – Cerkno in Nova Gorica.
Tekmovalci so se na veleslalomski progi pomerili v treh starostnih kategorijah. Vsi tekmovalci so tekmovali za posamične uvrstitve, tekmovalci iz območnih združenj VVS iz Seveneprimorske regije pa tudi ekipno. Za ekipno zmago sta štela dva najboljša rezultata tekmovalcev iz posameznega območnega združenja v vsaki starostni kategoriji.

Kljub načelu, da je pomembnejše sodelovati kot zmagati, povejmo, da je ekipno zmago in s tem pokal odprtega veteranskega prvenstva v veleslalomu za Severnoprimorsko osvojila ekipa OZ VVS Idrija- Cerkno, pred ekipo OZ VVS Kanal. Ostale ekipe pa žal niso nastopile v popolni sestavi.

V posamični tekmi pa so se najbolje odrezali, v kategoriji nad 55 let: 1. Jordan Boris, OZ VVS Idrija – Cerkno, 2. Zupan Tone OZ VVS Kranj in 3. Čopi Zdenko, OZ VVS Gornje Posočje. V kategoriji od 41 do 55 let: 1. Štular Miro, OZ VVS Kranj, 2. Melinc Peter, OZ VVS Gornje Posočje, 3. Likar Hilarij OZ VVS Idrija – Cerkno. V kategoriji do 40 let pa: 1. Borovinšek Samuel, OZ VVS Idrija – Cerkno, 2. Mikuž Borut, OZ VVS Idrija – Cerkno in 3. Zabreščak Roman, OZ VVS Gornje Posočje.

Poleg veteranov vojne za Slovenijo in Slovenskih častnikov, so na Partizanskih smučinah sodelovale tudi borke in borci NOB ter člani in članice ZZB, ki so se pomerili v veleslalomu in smučarskih tekih. Zelo množično pa so se vojaškega prvenstva v veleslalomu, ki je prav tako potekalo v okviru te prireditve, udeležile tudi pripadnice in pripadniki Slovenske vojske.
Po končanem tekmovanju so udeleženci spominskih tekem, zimski dan izkoristili tudi za prijetno smuko, v popoldanskih urah pa so se zbrali v Hotelu Cerkno. Tam jih je s krajšim koncertom pozdravila Godba na pihala ETA Cerkno. Po priložnostnem kulturno zabavnem programu in razglasitvi rezultatov, so najboljši veterani iz rok g. Draga Vidriha, člana organizacijskega odbora ter nekdanjega načelnika MSNZ za Severnoprimorsko in direktorja Uprave za obrambo v Novi Gorici, prejeli medalje in pokal za ekipno zmago.