LADISLAV LIPIČ BO ŠE EN MANDAT VODIL ZVEZO VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

V soboto 27.6.2020 je v Ljutomeru potekal redni letni zbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo, katerega potek so v dobršni meri krojile omejitve zbiranja zaradi COVID-a 19.
Glavni zbor je brez pripomb potrdil vse predlagane dokumente ter izvedel volitve za mandatno obdobje 2020-2024.
V organe Zveze veteranov so bili izvoljeni:
Predsednik ZVVS : Ladislav Lipič
Podpredsedniki: Danijel Božič, Slavko Ogrinc, Božo Majcen, Slavko Malešič
Predsednik nadzornega odbora: Milan Šajn (OZVVS Postojna)
Člani nadzornega odbora:
• Bojan Vidali (OZVVS Slovenska Istra)
• Darko Kodrič ( OZVVS Slovenska Bistrica)
• Branko Kobetič (OZVVS Bela krajina)
• Marko Milič ( OZVVS Ljutomer)
Predsednik častnega razsodišča: Franci Sotošek (OZVVS Sevnica)
Člani častnega razsodišča:
• Franci Hliš ( OZVVS Ptuj)
• Mitja Vezovnik ( OZVVS Slovenska Istra)
• Metod Šavs (OZVVS Ljubljana)
• Bojan Šobar (OZVVS Kočevje)

JOŽE ERJAVEC JE PREJEL ENO NAJVIŠJIH PRIZNANJ ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

Na sobotnem glavnem zboru Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je potekal v Ljutomeru, so bila podeljena tudi priznanja Zveze veteranov.                                            Red Zveze veteranov vojne za Slovenijo III. stopnje, ki je eno najvišjih priznanj veteranske organizacije, je za svoje dolgoletno, odgovorno in predano delo prejel tudi Jože Erjavec iz Spodnje Idrije.
Jože Erjavec je bil pripadnik Teritorialne obrambe Idrija od leta 1976, kjer je opravljal različne dolžnosti od namestnika poveljnika voda za protispecialno delovanje pa do člana Območnega štaba Teritorialne obrambe. Bil je član Manevrske strukture narodne zaščite v Idriji.
V času priprav in med osamosvojitveno vojno za Slovenijo je bil član vojne sestave Občinskega štaba Teritorialne obrambe Idrija. Leta 2001 je bil Jože med pobudniki in ustanovnimi člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno. En mandat je opravljal funkcijo podpredsednika dva mandata pa funkcijo sekretarja Območnega združenja, vse preostalo obdobje do danes pa je član predsedstva veteranske organizacije. Jože je bil in je še vedno eden izmed stebrov dejavnosti Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.
S svojim odgovornim in predanim delom ter s prispevkom, ki ga je dal uspešnemu delovanju naše veteranske organizacije si je Jože Erjavec nedvomno zaslužil prejeto priznanje, za kar mu iskreno čestitamo.

NAGOVOR MARIJANA PLATIŠE OB SVEČANEM DVIGU SLOVENSKE ZASTAVE V IDRIJI

Udeležence svečanosti ob dvigu slovenske zastave v počastitev Dneva državnosti v spominskem parku osamosvojitve Slovenije v Idriji je nagovoril Marijan Platiše, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno. Njegov nagovor objavljamo v nadaljevanju:

Drage veteranke in veterani, nekdanji pripadniki Teritorialne obrambe, Milice in Narodne zaščite, spoštovani gostje!

V imenu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno vas tudi letos lepo pozdravljam na svečanem dvigu zastave v počastitev Dneva državnosti.

Med nami še posebej pozdravljam goste:
– Tomaža Venclja, župana občine Idrija
– Braneta Lapajne, podžupana občine Idrija
– Štefana Kerčmarja, predsednika pododbora PVD Sever
– Ivico Vončina, ravnateljico OŠ Idrija,
– posameznike in predstavnike podjetij, ki so sodelovala pri dosedanjem urejanju
spominskega parka osamosvojitve Slovenije
– predstavnike in praporščake veteranskih in domoljubnih organizacij, in
– novinarje.

Letošnje obeleževanje Dneva državnosti in današnja svečanost je nekaj posebnega. Posebnega zaradi več razlogov:
Praznik obeležujemo v nekoliko ožji zasedbi, brez širše javnosti in z okrnjenim programom, kar nam narekujejo ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom KOVID-19, s katerim se borimo že dobršen del letošnjega leta. Tudi veterani smo sledili zahtevam tega kriznega časa in smo svojo pomoč kot prostovoljci ponudili občinskima štaboma Civilne zaščite Idrija in Cerkno. Vsem veteranom, ki so se vključili v to akcijo, izrekam priznanje in zahvalo.
Praznik obeležujemo s ponosom in zanosom, ker so letos stekla dela za dokončno ureditev spominskega parka osamosvojitve Slovenije tu v Idriji in, ker smo letos slovensko zastavo dvignili na obnovljen drog na katerem trobojnica v svežih barvah sije v vsem svojem sijaju. V prihodnjih letih nas na urejanju parka čaka še precej dela. Rabili bomo tudi vašo pomoč! Vsem, ki že sodelujete in pomagate pri uresničevanju tega projekta pa se s tega mesta pav lepo zahvaljujem.
Praznik pa vojni veterani obeležujemo tudi s cmokom v grlu, saj že občutimo prve poskuse marginalizacije veteranskih in domoljubnih organizacij s strani Vlade Republike Slovenije. Za začetek so nas odmaknili iz odbora za organizacijo državnih proslav, verjetno pa bo temu ukrepu sledilo še kaj. Veterani menimo, da bi se morali prav ob praznovanju Dneva državnosti spominjati, da je samostojno Slovenijo izborila zahteva za demokracijo, ki vedno zahteva spoštovanje in sobivanje različnosti. Dan današnji, pa bolj kot izključevanje, potrebujemo enotnost in skupni napor za izhod iz pereče gospodarske in socialne situacije. Ob razdvojenosti, ki se seli tudi na trge in ulice, se bomo veterani borili proti poskusom prikrajanja in potvarjanja zgodovinskih resnic in si prizadevali za objektivno vrednotenje vloge in prispevka vseh generacij braniteljev slovenske zemlje.
Kakor koli že, Dan državnosti je rojstni dan in zato eden največjih praznikov slovenske države in njenih državljanov. Leto 1991 nam je prineslo veliko priložnost, a tudi veliko preizkušnjo in veliko odgovornost. Za nas, udeležence osamosvojitvene vojne za Slovenijo ima ta dan še poseben, tudi čustveni naboj. Že naslednji dan po razglasitvi samostojne Slovenije, ko je tudi na tem drogu prvič zaplapolala slovenska zastava in je bila zasajena ta lipa, smo se namreč odzvali njenemu klicu. Doma smo pustili svoje najdražje ter vsak s svojimi razmišljanji in strahovi odšli v vojno, ne vedoč ali se bomo iz nje vrnili živi in zdravi, ali pa tudi ne. Kot je zapisano v letos izdanem zborniku »Vloga Teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju Republike Slovenije«, je Teritorialna obramba Idrija, kot sestavni del slovenskih obrambnih sil, s svojim delovanjem prispevala k izgonu pripadnikov JLA z ozemlja Republike Slovenije in to je njen nepozaben prispevek!

Letos pa veterani obeležujemo tudi spomin na dogodke, ki so se na obrambno-vojaškem področju, tudi na našem območju, odvijali že leta 1990 in od katerih letos mineva že 30 let.
Gre za poskus JLA za odvzem orožja Teritorialni obrambi. V Idriji je bil manjši del orožja Teritorialne obrambe sicer prepeljan v skladišče JLA v Črni Vrh, kajti večina orožja je bila tam uskladiščena že prej. Povsod po Sloveniji pa ni bilo tako in orožja niso oddali. Zaradi tega slovenska Teritorialna obramba ni bila razorožena, kot nekateri danes to napačno interpretirajo.
Takrat je odgovornim v Sloveniji postalo jasno, da bo osamosvojitev Slovenije potrebno braniti tudi z orožjem in temu spoznanju je sledilo organiziranje Manevrske strukture Narodne zaščite. Manevrska struktura Narodne zaščite je tudi na našem območju delovala v obdobju od septembra do oktobra 1990. Ta organizacija je popolnjena s pripadniki Teritorialne obrambe v ključnem pred osamosvojitvenem obdobju zagotavljala obrambno sposobnost Slovenije. Gre za pomembno, čeprav kratko obdobje v slovenskem osamosvajanju in vsi pripadniki, ki so takrat delovali v teh strukturah obrambnih sil si zaslužijo vso priznanje in spoštovanje za opravljeno delo.

Kot že rečeno, se veterani vojne za Slovenijo zavzemamo za ohranjanje spoštljivega spomina na v čas slovenskega osamosvajanja in prenašanje teh izročil na mlade. Zato smo zlasti veseli tvornega sodelovanja, ki ga že vrsto let razvijamo z osnovnimi šolami na našem območju. Uspešno smo zaključili 9. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, epidemiološke razmere pa so onemogočile, da bi današnjo slovesnost, enako kot v preteklih letih, pripravili skupaj z učenci Osnovne šole Idrija. Upam, da jo bomo prihodnje leto zopet!
Naj za zaključek, vsem učenkam, učencem in njihovim učiteljem, ki danes zaključujejo, tudi zanje posebno šolsko leto, zaželim prijetne počitnice, vsem vam spoštovani obiskovalci pa čestitam državni praznik – Dan državnosti.

Srečno Slovenija, srečno občini Idrija in Cerkno!

V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI V PARKU OSAMOSVOJITVE PONOVNO ZAPLAPOLALA SLOVENSKA ZASTAVA

Območno združenje veteranov vojne za Slovenjo Idrija Cerkno je v sredo, 24.06.2020 v spominskem parku osamosvojitve Slovenije pred Osnovno šolo Idrija, ponovno pripravilo svečan dvig slovenske zastave v počastitev Dneva državnosti.
Svečanosti, ki je zaradi ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom KOVID-19, potekala nekoliko ožji zasedbi, brez širše javnosti in z okrnjenim programom, so se udeležili člani veteranskih in domoljubnih organizacij.

Med gosti pa sta bila tudi župan in podžupan Občine Idrija Tomaž Vencelj in Brane Lapajne, ravnateljica Osnovne šole Idrija Ivica Vončina in drugi..

 

 

Program se je pričel s prihodom praporščakov veteranskih in domoljubnih organizacij ter postroja veteranov vojne za Slovenijo in policijskega veteranskega društva Sever, ki so  na prizorišče prinesli slovensko trobojnico. Ob intonirani državni himni in ob častnem pozdravu praporov, je Marijan Rupnik, podpredsednik Območnega združenja in vodja projekta ureditve spominskega parka, slovensko zastavo dvignil na obnovljen drog.

 

Udeležence je nato nagovoril predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Marijan Platiše. V nagovoru je med drugim poudaril, da je Dan državnosti rojstni dan in zato eden največjih praznikov slovenske države in njenih državljanov. Za udeležence osamosvojitvene vojne za Slovenijo pa ima ta dan še poseben, tudi čustveni naboj. Že naslednji dan po razglasitvi samostojne Slovenije, ko je tudi na tem drogu prvič zaplapolala slovenska zastava in je bila zasajena ta lipa, so se namreč odzvali njenemu klicu. Doma so pustili svoje najdražje ter vsak s svojimi razmišljanji in strahovi odšli v vojno, ne vedoč ali se bomo iz nje vrnili živi in zdravi, ali pa tudi ne. Ob ocenjevanju trenutnih  družbenih razmer pa je poudaril, da bi se morali prav ob praznovanju Dneva državnosti spominjati, da je samostojno Slovenijo izborila zahteva za demokracijo, ki vedno zahteva spoštovanje in sobivanje različnosti. Dan današnji, pa bolj kot izključevanje, potrebujemo enotnost in skupni napor za izhod iz pereče gospodarske, zdravstvene  in socialne situacije. Ob razdvojenosti, ki se seli tudi na trge in ulice, se bodo veterani borili proti poskusom prikrajanja in potvarjanja zgodovinskih resnic in si prizadevali za objektivno vrednotenje vloge in prispevka vseh generacij braniteljev slovenske zemlje.
V drugem delu svečanosti pa so se udeleženci poklonili ljudem in dogodkom, ki so se v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo odvijali na območju tedanje občine Idrija. Delegaciji veteranov vojne za Slovenijo in združenja Sever, pa sta pred spominsko obeležje položili cvetje.

Svečan dvig zastave v spominskem parku osamosvojitve Slovenije v Idriji si lahko ogledate  na tem videoposnetku

:

ČESTITAMO ZA DAN DRŽAVNOSTI

Dan državnosti je rojstni dan in zato eden največjih praznikov slovenske države in njenih državljanov.
Leto 1991 nam je prineslo veliko priložnost, a tudi veliko preizkušnjo in veliko odgovornost.
Za nas, udeležence osamosvojitvene vojne za Slovenijo pa ima ta dan še poseben, tudi čustveni naboj. Že naslednji dan po razglasitvi samostojne Slovenije, ko je prvič zaplapolala slovenska zastava, smo se namreč odzvali njenemu klicu. Doma smo pustili svoje najdražje ter vsak s svojimi razmišljanji in strahovi odšli v vojno, ne vedoč ali se bomo iz nje vrnili živi in zdravi, ali pa tudi ne.
Kot je zapisano v letos izdanem zborniku »Vloga Teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju Republike Slovenije«, je Teritorialna obramba Idrija, kot sestavni del slovenskih obrambnih sil, s svojim delovanjem prispevala k izgonu pripadnikov JLA z ozemlja Republike Slovenije in to je njen nepozaben prispevek!
Vsem občankam in občanom, zlasti pa vsem braniteljem samostojne Slovenije leta 1991, ob jutrišnjem državnem prazniku Dnevu državnosti iskreno čestitamo!