SREČANJE ČLANOV PREDSEDSTEV VETERANSKIH ORGANIZACIJ

V soboto 13.6.2020 so se na tradicionalnem letnem srečanju zbrali člani predsedstev Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno, Logatec ter Vrhnika – Borovnica.
Organizator letošnjega srečanja je bilo Območno združenje iz Logatca.

 

Udeleženci so se zbrali v spominskem parku Zapolje, kjer so položili venec pred spomenik, ki spominja na bitko, ki je v osamosvojitveni vojni za Slovenijo potekala na Cesarskem vrhu dne 2.7.1991.

 

 

Po dobrodošlici  Mira Pogačnika, predsednika Območnega združenja Logatec in v vedrem razpoloženju, da so se po nekajmesečni »karanteni« ponovno srečali, so se udeleženci zapeljali v nekaj kilometrov oddaljen rajon strelišča Območnega združenja VVS Logatec, kjer so se udeleženci pokazali svoje strelske veščine v streljanju z malokalibrsko puško.

Sledila je izmenjava informacij o delovanju organizacij v času korona epidemije ter mnenj in načrtov o nadaljnjem delovanju območnih združenj v letu 2020. Ugotovili so, da bi vsa območna združenja želela čimprej izpeljati aktivnosti, ki so jih zaradi omejevalnih ukrepov morali preložiti in bo žal ostalo premalo vikendov, da bi lahko sodelovali na vseh.
Po končanem uradnem delu so udeleženci srečanje nadaljevali s prijateljskim druženjem.
Naslednje leto bo srečanje organiziralo Območno združenje Idrija Cerkno.

 

IZŠEL JE ZBORNIK “VLOGA TERITORIALNE OBRAMBE SEVERNOPRIMORSKE PRI OSAMOSVAJANJU REPUBLIKE SLOVENIJE”

V teh dneh je izšel zbornik pod naslovom »Vloga teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju republike Slovenije«. Knjižno delo, ki ga je pod pokroviteljstvom ZVVS izdal Pokrajinski odbor ZVVS Severnoprimorske, predstavlja referate s posveta, ki ga je na to temo dne 26. novembra 2015 pripravil Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorske v Novi Gorici.
Zbornik v strnjeni obliki, na 224 straneh podaja pregled in povzetek najpomembnejših dogajanj v obdobju osamosvajanja v Severnoprimorski pokrajini, s poudarkom na vlogi Teritorialne obrambe. Bralcu v skrajšani obliki predstavlja kar se da celovito in objektivno sliko, obenem pa ga napotuje tudi na druge vire, če bi ga zanimale podrobnosti. S tem naj bi bil zbornik zanimivejši, poučnejši in privlačnejši tudi za mlajše generacije, ki takratnega dogajanja niso doživele. Tistim, ki so bili v takratna dogajanja vključeni, pa naj bi omogočal spoznati okvir, ki ga takrat niso mogli videti v celoti.
Zbornik so uredili dr. Blaž Torkar, Vladimir Sedej in Jožef Člekovič, ki so napisali tudi uvodnik. Popotnico zborniku je napisal Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
K širšemu razumevanju celotnega dogajanja najprej prispevata uvodna prispevka, ki se nanašata na obdobja pred osamosvojitveno vojno. Vojaški zgodovinar Karlo Nanut predstavi geopolitične in geostrateške razmere na območju Severnoprimorske pokrajine od rimskega imperija dalje. Zgodovinar mlajše generacije dr. Blaž Torkar pa pripravil celovit pregled razvoja TOv tej pokrajini od njenih začetkov leta 1968 do njene transformacije v Slovensko vojsko v začetku leta 1995.
V nadaljevanju Drago Vidrih, načelnik Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) in med vojno vodja Koordinacijske podskupine, opisuje delovanje teh dveh struktur, ki sta sicer delovali kratek čas, a sta uspešno opravili svoje naloge. Bogdan Beltram, poveljnik 6. pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe (6.PŠTO) podaja strnjen pregled priprav na osamosvojitveno vojno v pokrajini in na njen potek v letih 1990 in 1991. Srečko Lisjak, načelnik pokrajinskega štaba pa predstavlja delovanje Samostojne bojne skupine pokrajinskega štaba in tudi najbolj vroče dogodke ob odpiranju mejnih prehodov in zavzemanju stražnic južno od Nove Gorice. Toni Gleščič  opisuje nastanek in delovanje tankovske čete, ene prvih dveh, ki sta v Sloveniji nastali približno sočasno iz zaplenjenih tankov in s tankisti, ki so bili pred začetkom vojne razporejeni v enotah TO na drugih dolžnostih. Rafael Mokorel, Emil Velikonja, Roman Medved in Marijan Platiše pa v svojih prispevkih predstavljajo  delovanje Teritorialne obrambe na območjih nekdanjih občin Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin in Idrija.
Cilj vseh avtorjev je bil čimbolj objektivno predstaviti takratne dogodke. Svoje zapise so temeljili na pisnih dokumentih in fotografskem gradivu, s katerem je zbornik tudi bogato opremljen. Seveda pa se ni bilo možno in tudi ne potrebno povsem izogniti različnim pogledom in interpretacijam dogajanj, saj ima vsak avtor svoj osebni pogled na dogodke v katerih je bil udeležen.
Iz celote vseh prispevkov je razvidno nesporno spoznanje, da je Teritorialna obramba na območju Severne Primorske med osamosvajanjem uspešno opravila svoje poslanstvo. Svoje naloge je lahko opravila zato, ker se je že v prejšnjih dveh desetletjih izoblikovala v dobro organizirano, usposobljeno in oboroženo silo, motivirano za obrambo svoje domovine Kot taka je uživala veliko razumevanja in podpore svojega okolja, tako struktur civilne družbe kot tudi vsega prebivalstva.

Ob izidu zbornika gredo čestitke in zahvala za opravljeno delo  vsem, ki so sodelovali pri pripravi zbornika: urednikom, uredniškemu odboru in vsem avtorjem prispevkov.

 

NE SPREJEMAMO VLADINEGA ODRIVANJA VETERANSKIH IN DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ

Zveza društev General Maister, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza društev in klubov MORiS, Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije

Protestna izjava domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije

Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS) javno protestira zoper odločitev vlade, da v Koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve nima več svojih predstavnikov in s tem tudi nima možnosti sodelovanja pri usklajevanju organizacije proslav ob državnih praznikih in počastitvah obletnic pomembnih obrambno-varnostnih, političnih, kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih dogodkov ter drugih prireditvah državnega pomena.
Od leta 2013 sta stališča veteranskih in domoljubnih društev in zvez v odboru za državne proslave zastopala predstavnika Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Iz 37. člena sklepa o določitvi protokolarnih pravil, objavljen v Uradnem listu RS št. 57/2020, z dne 23.4.2020 pa je razvidno, da je Vlada Republike Slovenije oba dosedanja predstavnika veteranskih in domoljubnih organizacij izključila in v odbor za državne proslave imenovala predstavnika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (ZVSO).
Vlada je z uporabo kadrovskega ključa naši – vaši izbrala ZVSO, ki nikakor ne more predstavljati stališč nevladnih organizacij, še posebej pa ne veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije, saj je dokazano izključevalen ter politično in provladno usmerjen. V preteklosti ZVSO-ju ni bila dovolj opredelitev kot domoljubne nevladne organizacije, ampak je ob koncu mandata 10. slovenske vlade v letu 2013 nezakonito pridobil še status nevladne organizacije na področju vojnih veteranov, znatna finančna sredstva iz državnega proračuna in brezplačno uporabo poslovnih prostorov. V ZVSO je danes včlanjenih manj kot desetina vojnih veteranov, ki svojih ambicij niso mogli uveljaviti skozi demokratične postopke in pri svojem delovanju v veteranskih organizacijah.
Veteranske in domoljubne organizacije združene v KoDVOS danes povezujejo preko 85.000 članov, ki delujejo v preko 280 društvih in zvezah društev. V KoDVOS so tako zastopani veterani in invalidi vojn ter domoljubi vseh slovenskih generacij, ki so si in se še vedno prizadevajo za obstoj slovenske nacionalne entitete in slovenske države, kar je dokončno uspelo pred devetindvajsetimi leti. Pri tem so vrednote domoljubja in spoštljivega zgodovinskega spomina do dogodkov ter do žrtev vojn, ki so se na naših ozemljih dogajale v preteklosti, pomemben gradnik nacionalne identitete pa tudi prepoznavnosti v Evropski uniji. Smo proti poskusom prikrajanja in potvarjanja zgodovinskih resnic in si prizadevamo za objektivno vrednotenje vloge in prispevka vseh generacij braniteljev slovenske zemlje.
Izključevanje, ki si ga je ob tridesetletnici prvih demokratičnih volitev in začetkov priprav za osamosvojitev Slovenije dovolila vlada, je v temeljnem nasprotju s takratnim duhom enotnosti in svobode.

dr. Tomaž Čas
predsedujoči KoDVOS v letu 2020

RAZGLASITEV REZULTATOV 9. LITERARNEGA NATEČAJA »TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE« LETOS POTEKA PO POSAMEZNIH ŠOLAH

Kot smo že poročali so se na letošnji že 9. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, katerega v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol organizira Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno, odzvale vse povabljene osnovne šole v občinah Idrija in Cerkno. Svoje literarne prispevke, ki jih pripravijo v sodelovanju s prizadevnimi mentorji, je poslalo triindvajset mladih avtorjev, od tega devet iz OŠ Cerkno, trije iz OŠ Črni Vrha nad Idrijo, sedem iz OŠ Idrija in štirje iz OŠ Spodnja Idrija.
Strokovna komisija OZ VVS Idrija Cerkno, ki jo je vodil predsednik Zorko Velikanje, je pozorno prebrala vse prispele literarne prispevke. V skladu s pravili razpisa, je komisija izmed prispelih literarnih prispevkov iz posamezne osnovne šole izbrala tistega, ki vsebinsko najbolj ustreza vsebini, namenu in cilju razpisa.

Po presoji strokovne komisije so iz posameznih šol najboljše literarne prispevke napisali:
iz Osnovne šole Cerkno: Zoja Pavlin, pod mentorstvom Romana Eberlinca
iz Osnovne šole Črni Vrh nad Idrijo: Nika Mravlja , pod mentorstvom Jane Peternel
iz Osnovne šole Idrija: Gal Kržišnik, pod mentorstvom Marije Majnik in Roberta Jereba
Iz Osnovne šole Spodnja Idrija: Julija Rupnik, pod mentorstvom Nataše Hvala.

Zaradi ukrepov ki jih šole izvajajo zaradi preprečevanja možnosti okužbe z novim koronavirusom, rezultatov literarnega natečaja letos ni možno razglasili na skupni svečanosti, ki so jo organizatorji načrtovali ob zaključku literarnega natečaja. Razglasitve rezultatov ter vročanje priznanj in nagrad mladim avtorjem, je letos izjemoma potekala nekoliko drugače, v manjših skupinah po posameznih osnovnih šolah, katere je obiskala delegacija veteranske organizacije. Razglasitve so potekale:

v Osnovni šoli Idrija, v četrtek 4.6.2020

v Osnovni šoli Črni Vrh nad Idrijo, v petek 5.6.2020

v Osnovni šoli Cerkno , v petek 5.6.2020

Osnovni šoli Spodnja Idrija, v ponedeljek 8.6.2020.

Iz istega razloga letos žal ne bo organizirana strokovna ekskurzija, ki jo OZ VVS Idrija Cerkno običajno organizira za vse udeležence literarnega natečaja in njihove mentorje. Vse sodelujoče na letošnjem literarnem natečaju bodo povabili na ekskurzijo, ki jo bodo organizirali ob zaključku prihodnjega 10. literarnega natečaja.
Konec prejšnjega meseca je v izdaji OZ VVS Idrija Cerkno izšel tudi zbornik prispevkov 9. literarnega natečaja »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. Knjižica na enainpetdesetih straneh prinaša obilo zanimivega branja. Osrednji del knjižice je namenjen predstavitvi avtorjev in njihovih mentorjev iz osnovnih šol, ki so sodelovali na letošnjem 9. literarnem natečaju ter njihovih literarnih prispevkov.

 

VETERANI IN ČASTNIKI NA STRELSKEM URJENJU NA LAJŠAH

Po nekajmesečni prekinitvi aktivnosti zaradi omejevalnih ukrepov, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa, so se začele odvijati prve aktivnosti Območnega združenja. veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno.

V nedeljo 31. maja 2020 so se veterani iz Območnega združenja udeležili strelskega urjenje s pištolami in puškami različnih kalibrov, katerega je na strelišču Lajše nad Cerknim organiziralo Območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Idrija Cerkno.

Strelskega urjenja so se udeležili tudi člani Policijskega veteranskega društva Sever iz Tolmina, najlepše pa je bilo dejstvo, da je bilo med udeleženci kar lepo število mladih strelk in strelcev.

Po končanem urjenju in ugotavljanju strelskih veščin z različnimi orožji, je sledila analiza, ki jo je izvedel predsednik ppk. Branko Tušar, dogodek pa se je nadaljeval s prijateljskim druženjem do zgodnjih popoldanskih ur.