SEJA POKRAJINSKEGA ODBORA ZVVS SEVERNOPRIMORSKE

V petek 22. novembra so se na Turistični kmetiji Malovščevo v Vitovljah,  na  4. seji sestali člani  Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske, katere so se udeležili tudi predstavniki OZ VVS Idrija Cerkno. Poleg članov Pokrajinskega odbora so se seje udeležili tudi članu uredniškega odbora za pripravo zbornika delovanju Teritorialne obrambe Severnoprimorske v procesih osamosvajanja Slovenije.
Poleg običajnih uvodnih točk dnevnega reda, v okviru katerih je predsednik Jožko Člekovič poročal o preteklem delu odbora in o delu Predsedstva ZVVS,  so se prisotni pogovorili tudi o tekočem delovanju posameznih OZVVS v regiji.
Osrednjo pozornost pa so namenili  predstavitvi osnutka zbornika o delovanju Teritorialne obrambe Severnoprimorske v procesih osamosvajanja Slovenije, o čemer je  bil pred leti organiziran tudi regijski posvet v Novi Gorici.
Ugotovili so, da je gradivo namenjeno objavi v zborniku zbrano. Dogovorili so se, da bodo v skladu s terminskim planom izdaje zbornika,  avtorji do 15. januarja 2020 svoje prispevke pregledali, po potrebi dopolnili in jih uredili v skladu z urednikovimi usmeritvami.  Do 15. februarja 2020 naj bi bila opravljena recenzija tekstov, do 31.3.2020 pa naj bi bil zbornik pripravljen za tisk. Zbornik naj bi bil natisnjen do konca maja 2020, čemur  naj bi sledile predstavitve in distribucija zbornika med bralce.

DOMOLJUBNA EKSKURZIJA V VIPAVO SE JE ZAKLJUČILA Z MARTINOVANJEM V BRJU

Organizatorji letošnje jesenske domoljubne ekskurzije OZ VVS Idrija Cerkno,  so v soboto  09.11.2019, dobrih trideset udeležencev popeljali v Vipavsko dolino. V Vipavi jih je pričakal Jožko Člekovič, predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS Severnoprimorske in jih popeljal na ogled znamenitosti Vipave.

 

S svojim vodenjem je Jožko dokazal da je dober poznavalec vipavskih znamenitosti in, da se je v letih, ko je  delal na področju turizma naučil obrti turističnega vodenja  tako, da je čas, ki je bil namenjen ogledu Vipave  kar prehitro minil.

 

 

Ekskurzija se je nadaljevala z ogledom Muzeja prve svetovne vojne, ki ga v vojašnici Slovenske vojske v Vipavi prizadevno opremlja in upravlja Mitja Močnik. Nazorno predstavljeni dogodki  in eksponati, so ob nazorni razlagi muzejskega vodiča,  med udeleženci  vzbudili  predstave  bitk in dogajanj, ki so se v prvi svetovni vojni odvijale na Krasu in v Soški dolini.

Po končanem ogledu pa so se udeleženci odpeljali na turistično kmetijo Birsa v Brju, kjer so najprej  uživali v pokušnji vin in mesnatih izdelkov gostitelja. Večer pa so nadaljevali z Martinovo večerjo in s prijetno zabavo ob živi glasbi.

VETERANI SO SE POKLONILI SPOMINU NA PADLE SLOVENSKE BOJEVNIKE

Na Dan spomina na mrtve, so se na komemoraciji pred grobnico padlih borcev na pokopališču v Cerknem, številni udeleženci poklonili spominu na borce in žrtve, ki so v drugi svetovni vojni dali življenja za svobodo ter ohranitev Primorskega in Slovenskega življa na naših tleh.
Številnim praporščakom veteranskih in domoljubnih ter drugih organizacij je poveljeval veteran Darko Svetičič.

Padlim bojevnikom se je poklonila tudi delegacija Območnega združenja VVS Idrija Cerkno, ki je ob grobnico položila cvetje.

 

 

Udeležence komemoracije je nagovoril župan občine Cerkno Gašper Uršič.
Priložnostni kulturni program pa so izvedli Godbeno društvo Cerkno in recitatorji iz Osnovne šole Cerkno.