Spominjamo se

15.05.1990
Ukaz RŠTO t. 625/1-90 o predaji orožja TO v skladišča JLA (ukaz o razorožitvi)

17.05.1990
Začetek projekta Manevrske strukture Narodne zaščite pod vodstvom Antona Krkovič-a

28.09.1990
Skupščina Republike Slovenije sprejme ustavna amandmaja t. 96 in t. 97 k Ustavi Republike Slovenije (republiška pristojnost Predsedstva RS nad TO v miru)

04.10.1990
Okupacija zgradbe RŠTO na Prežihovi 4, v Ljubljani s strani vojaške policije JLA, formalen prehod enot MSNZ pod TO Republike Slovenije

06.12.1990
Skupščina Republike Slovenije sprejme Zakon o plebiscitu

17.12.1990
Prvi postroj specialne brigade MORIS (Slovenske vojske) v Kočevski Reki

23.12.1990
Plebiscit o samostojnosti Republike Slovenije

23.05.1991
Poskus JLA, da zavzame Učni center TO V Pekrah

25.06.1991
Skupščina Republike Slovenije sprejme Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

27.06.1991
Napad JLA na Republiko Slovenijo

07.07.1991
Podpis pakta o prekinitvi ognja med oboroženimi silami Republike Slovenije in enotami JLA ter Zveznega sekretariata za notranje zadeve (mirovni sporazum), poznan kot Brionska deklaracija

26.10.1991
Odhod zadnjega vojaka JLA iz luke Koper – Republika Slovenija postane dejansko teritorialno suverena država

10.10.1993
Ustanovni zbor Združenja veteranov vojne za Slovenijo v Cankarjevem domu v Ljubljani

1.12.1994
Sprejem ZVVS v polnopravno članstvo Svetovne veteranske federacije v Bordoju v Franciji