Status in pravice vojnega veterana

PRIDOBITEV STATUSA VOJNEGA VETERANA

Status vojnega veterana lahko pridobite, če ste pred ali v času vojne oziroma vojaške agresije na Republiko Slovenijo opravljali naslednje naloge:
• naloge s področja obrambe in zaščite,
• naloge s področja upravnih notranjih zadev,
• naloge s področja varnosti v policijskih enotah,
• sodelovanja v pogajanjih,
• naloge v zbirnih centrih,
• naloge v carinski službi,
• neposredna vključenost v oborožen odpor in obrambo Republike Slovenije.

ZAHTEVA ZA PRIZNANJE STATUSA, VPIS V EVIDENCO VOJNIH VETERANOV

Z vlogo za priznanje status in vpis v evidenco vojnih veteranov lahko uveljavljate priznanje statusa vojnega veterana, vpis v evidenco vojnih veteranov in izdajo izkaznice vojnega veterana.
Vlogo mora oddati vsak  upravičenec, ki uveljavlja status, sam. V njegovem imenu vloge npr. OZ VVS ne more dati.
Vlogo lahko oddate na več načinov:
1. Elektronsko
E naslov: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=317
Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na Upravno enoto Idrija
Opis elektronskega načina oddaje vloge je v navodilih na spletni strani  (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)
2. Po pošti
Izpolnjen obrazec vloge s prilogami priporočeno pošljete na Upravno enoto Idrija.
Kontakt:
Upravna enota Idrija
Študentovska 2
5280 Idrija
T: (05) 373 4300, F: (05) 377 3332, E: ue.idrija@gov.si

3. Osebno na Upravni enoti
Izpolnjen obrazec vloge s prilogami oddate osebno na  Upravno enoto Idrija Študentovska 2
5280 Idrija, na  Oddelek z upravno notranje zadeve ali v Sprejemno pisarno.

Za oddajo vloge ne glede na način  njene oddaje potrebujete:
• podatki od Uprave za obrambo oz. MORS,
• podatki od Policijske uprave oz. MNZ,
• podatki od drugega državnega organa oz. nosilca javnih pooblastil.

Zgornje priloge lahko pridobi organ ali pa jih priložite sami – to označite na vlogi.

Če želite, lahko vlogi dostavite tudi naslednje priloge:
• vojaška knjižica,
• državno odlikovanje,
• druga javna listina

PRAVICE VOJNIH VETERANOV

Vojni veterani po dopolnjenem 50. letu starosti (od 1.1.2021 dalje) ali po nastanku popolne izgube delovne zmožnosti lahko uveljavljate pravice, kot so:
• veteranski dodatek, če delež prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove za veteranski dodatek,
• dodatek za pomoč in postrežbo, če ga potrebujete in ga ne morete uveljaviti po drugih predpisih,
• letni prejemek, če ste vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15.5.1945, borec za severno mejo, vojni prostovoljec, odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem ali organizator narodne zaščite,
• zdravstveno varstvo oziroma plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja,
• brezplačna vožnja z avtobusom ali vlakom štirikrat letno na ozemlju Republike Slovenije, če ste vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1941, borec za severno mejo, vojni dobrovoljec, odlikovan z najvišjim državnim odlikovanjem ali organizator narodne zaščite,
• priznanje pokojninske dobe ne glede na starostni pogoj,
• pogrebnina in povrnitev stroškov prevoza ob smrti, ki jo lahko uveljavi oseba, ki poskrbi za prevoz in pogreb umrlega vojnega veterana, če je ta bil vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1941, borec za severno mejo, vojni dobrovoljec, odlikovan z najvišjim državnim odlikovanjem ali organizator narodne zaščite.

O pravicah vojnih veteranov in načinu uveljavljanja (način oddajanja vloge)   lahko preberete tudi na spletni strani:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html

Stroškov postopka, ne glede na kateri način bo vložil vlogo,  za vlagatelja ni.

Obrazci za pridobitev statusa in uveljavljanje pravic vojnega veterana:

Zakon o vojnih veteranih  Zakon o vojnih veteranih – neuradno prečiščeno besedilo