Dokumenti OZ VVS

Akti območnega združenja ZVVS:

Pravila Območnega združenja: PRAVILA OZ VVS Idrija Cerkno – prečiščeno besedilo 2019

Akti Zveze veteranov vojne za Slovenijo: