Dokumenti OZ VVS

Akti območnega združenja ZVVS:

Pravila Območnega združenja: PRAVILA OZ VVS Idrija Cerkno – prečiščeno besedilo 2019

Letni načrt aktivnosti OZ VVS v letu 2019: Načrt dela za leto 2019 – dokončni

Koledar pomembnih dogodkov v letu 2019: Koledar pomembnejših dogodkov 2019 -po mesecih

Akti Zveze veteranov vojne za Slovenijo: